NODARBĪBU SARAKSTS 2018./2019. AKADĒMISKĀ GADA RUDENS SEMESTRIM

Studiju programma “UZŅĒMĒJDARBĪBA”, 3. un 4.kurss – INDIVIDUĀLAIS GRAFIKS

 

Datums

Laiks

Studiju disciplīna

Pasniedzējs

Piezīmes

07.09.2018.

**Bibliotēkas diena

08.09.2018.

**Bibliotēkas diena

14.09.2018.

18.00-21.10

Vadības teorija

As.prof., Dr.phyz. Arkādijs Vocišs

 

15.09.2018.

09.15-14.15

Vadības teorija

As.prof., Dr.phyz. Arkādijs Vocišs

 

21.09.2018.

18.00-21.10

Biznesa komunikācijas *TV-tilts

Doc., Dr.iur. Armen Gabrielyan

(bilingvāli) + 1UD

22.09.2018.

10.00-13.10

Biznesa komunikācijas *TV-tilts

Doc., Dr.iur. Armen Gabrielyan

(bilingvāli) + 1UD

28.09.2018.

18.00-21.10

Starptautiskais mārketings

As.prof., Dr.phyz. Arkādijs Vocišs

 

29.09.2018.

09.15-14.15

Starptautiskais mārketings

As.prof., Dr.phyz. Arkādijs Vocišs

 

05.10.2018.

18.00-21.10

Korporāciju vadība

Prof., Dr.oec. Valērijs Roldugins

(bilingvāli)

06.10.2018.

09.15-14.15

Korporāciju vadība

Prof., Dr.oec. Valērijs Roldugins

(bilingvāli)

12.10.2018.

18.00-21.10

Filozofija *TV-tilts

Vad.pētn., Dr.phil. Vsevolods Kačans

+ 3TZ, 1SD

13.10.2018.

10.00-13.10

Filozofija *TV-tilts

Vad.pētn., Dr.phil. Vsevolods Kačans

+ 3TZ, 1SD

19.10.2018.

 

????

 

 

20.10.2018.

 

????

 

 

26.10.2018.

18.00-21.10

Psiholoģija *TV-tilts

As.prof., Dr.psych. Oļegs Nikiforovs

(bilingvāli) + 4TZ, 2TZ, 1SD, 4SD

27.10.2018.

10.00-13.10

Psiholoģija *TV-tilts

As.prof., Dr.psych. Oļegs Nikiforovs

(bilingvāli) + 4TZ, 2TZ, 1SD, 4SD

 

*TV tilts – studenti pēc iepriekšējas vienošanās lekciju var apmeklēt klātienē BSA Rīgā Lomonosova ielā 4  vai filiālēs Daugavpilī, Rēzeknē, Smiltenē, Jelgavā, Liepājā, Ventspilī

**Bibliotēkas dienastudenti veic patstāvīgo darbu BSA vai citās bibliotēkās

 

UZMANĪBU – SARAKSTĀ IR IESPĒJAMAS IZMAIŅAS!                                                                  

 

L.Brikmane  +371 65233030

info@jk.bsa.edu.lv