NODARBĪBU SARAKSTS 2018./2019. AKADĒMISKĀ GADA RUDENS SEMESTRIM

Studiju programma “UZŅĒMĒJDARBĪBA”, 3. un 4.kurss – INDIVIDUĀLAIS GRAFIKS

 

Datums

Laiks

Studiju disciplīna

Pasniedzējs

Piezīmes

 

14.09.2018.

18.00-21.10

Vadības teorija

Prof., Dr.phyz. Arkādijs Vocišs

 

15.09.2018.

09.15-14.15

Vadības teorija

Prof., Dr.phyz. Arkādijs Vocišs

 

21.09.2018.

18.00-21.10

Biznesa komunikācijas *TV-tilts

Doc., Dr.iur. Armen Gabrielyan

(bilingvāli) + 1UD

22.09.2018.

10.00-13.10

Biznesa komunikācijas *TV-tilts

Doc., Dr.iur. Armen Gabrielyan

(bilingvāli) + 1UD

28.09.2018.

18.00-21.10

Starptautiskais mārketings

Prof., Dr.phyz. Arkādijs Vocišs

 

29.09.2018.

09.15-14.15

Starptautiskais mārketings

Prof., Dr.phyz. Arkādijs Vocišs

 

05.10.2018.

18.00-21.10

Korporāciju vadība

Prof., Dr.oec. Valērijs Roldugins

(bilingvāli)

06.10.2018.

09.15-14.15

Korporāciju vadība

Prof., Dr.oec. Valērijs Roldugins

(bilingvāli)

12.10.2018.

**Bibliotēkas diena

13.10.2018.

**Bibliotēkas diena

19.10.2018.

18.00-21.10

Informācijas tehnoloģijas menedžmentā

Prof., Dr.phyz. Arkādijs Vocišs

 

20.10.2018.

09.15-14.15

Informācijas tehnoloģijas menedžmentā

Prof., Dr.phyz. Arkādijs Vocišs

 

26.10.2018.

18.00-21.10

Psiholoģija *TV-tilts

As.prof., Dr.psych. Oļegs Nikiforovs

(bilingvāli) + 4TZ, 2TZ, 1SD, 4SD

27.10.2018.

10.00-13.10

Psiholoģija *TV-tilts

As.prof., Dr.psych. Oļegs Nikiforovs

(bilingvāli) + 4TZ, 2TZ, 1SD, 4SD

02.11.2018.

16.30

Korporāciju vadība - TESTS

Prof., Dr.oec. Valērijs Roldugins

 

18.00-21.10

Kvantitatīvās vadības lēmumu pieņemšanas metodes

Doc., Dr.habil.sc.ing. Nikolajs Nečvaļs

 

03.11.2018.

09.15-14.15

Kvantitatīvās vadības lēmumu pieņemšanas metodes

Doc., Dr.habil.sc.ing. Nikolajs Nečvaļs

 

09.11.2018.

18.00-21.10

Stratēģiskais menedžments

Prof., Dr.phyz. Arkādijs Vocišs

 

10.11.2018.

09.15-14.15

Stratēģiskais menedžments

Prof., Dr.phyz. Arkādijs Vocišs

 

16.11.2018.

17.00-21.10

Inovācijas un jaunievedumi

Doc., Dr.oec. Daļira Usmanova

Skype lekcija; tikai 4.kursa studentiem

17.11.2018.

**Bibliotēkas diena

23.11.2018.

18.00-21.10

Filozofija *TV-tilts

Vad.pētn., Dr.phil. Vsevolods Kačans

+3TZ, 1SD

24.11.2018.

10.00-13.10

Filozofija *TV-tilts

Vad.pētn., Dr.phil. Vsevolods Kačans

+3TZ, 1SD

30.11.2018.

**Bibliotēkas diena

01.12.2018.

**Bibliotēkas diena

07.12.2018.

**Bibliotēkas diena

08.12.2018.

**Bibliotēkas diena

14.12.2018.

**Bibliotēkas diena

15.12.2018.

**Bibliotēkas diena

21.12.2018.

SVĒTKI

22.12.2018.

SVĒTKI

28.12.2018.

SVĒTKI

29.12.2018.

SVĒTKI

04.01.2019.

**Bibliotēkas diena

05.01.2019.

**Bibliotēkas diena

11.01.2019.

17.05-17.50

Pirmsdiploma prakses ievadlekcija

Vieslekt., Mg.oec. Ivans Lukašonoks

Tikai 4UD

Prakses ilgums 12 nedēļas no 14.01.-05.04.

18.00-21.10

Datu komercbāzes projektēšana

Vieslekt., Mg.oec. Ivans Lukašonoks

 

12.01.2019.

09.15-14.15

Datu komercbāzes projektēšana

Vieslekt., Mg.oec. Ivans Lukašonoks

 

18.01.2019.

**Bibliotēkas diena

19.01.2019.

**Bibliotēkas diena

25.01.2019.

**Bibliotēkas diena

26.01.2019.

**Bibliotēkas diena

01.02.2019.

**Bibliotēkas diena

02.02.2019.

10.00

Ārējās ekonomiskās darbības muitas regulēšana

Doc., Dr.iur. Armen Gabrielyan

 

 

*TV tilts – studenti pēc iepriekšējas vienošanās lekciju var apmeklēt klātienē BSA Rīgā Lomonosova ielā 4  vai filiālēs Daugavpilī, Rēzeknē, Smiltenē, Jelgavā, Liepājā, Ventspilī

**Bibliotēkas dienastudenti veic patstāvīgo darbu BSA vai citās bibliotēkās

 

UZMANĪBU – SARAKSTĀ IR IESPĒJAMAS IZMAIŅAS!                                                                  

 

L.Brikmane  +371 65233030

info@jk.bsa.edu.lv