NODARBĪBU SARAKSTS 2017./2018. AKADĒMISKĀ GADA RUDENS SEMESTRIM

Studiju programma “UZŅĒMĒJDARBĪBA”, 2. un 3.kurss – INDIVIDUĀLAIS GRAFIKS

 

Datums

Laiks

Studiju disciplīna

Pasniedzējs

Piezīmes

22.12.2017.

SVĒTKI

23.12.2017.

SVĒTKI

29.12.2017.

SVĒTKI

30.12.2017.

SVĒTKI

05.01.2018.

**Bibliotēkas diena

06.01.2018.

**Bibliotēkas diena

12.01.2018.

**Bibliotēkas diena

13.01.2018.

**Bibliotēkas diena

19.01.2018.

**Bibliotēkas diena

20.01.2018.

**Bibliotēkas diena

26.01.2018.

18.00-21.10

Jauna uzņēmuma izveide un vadība (bilingvāli)

Vieslekt., Mg. oec. Ivans Lukašonoks

+4UD

27.01.2018.

9.00-13.20

Jauna uzņēmuma izveide un vadība (bilingvāli)

Vieslekt., Mg. oec. Ivans Lukašonoks

+4UD

 

*TV tilts – studenti pēc iepriekšējas vienošanās lekciju var apmeklēt klātienē BSA Rīgā Lomonosova ielā 4  vai filiālēs Daugavpilī, Rēzeknē, Smiltenē, Jelgavā, Liepājā, Ventspilī

**Bibliotēkas dienastudenti veic patstāvīgo darbu BSA vai citās bibliotēkās

 

UZMANĪBU – SARAKSTĀ IR IESPĒJAMAS IZMAIŅAS!                                                                  

L.Brikmane  +371 65233030, info@jk.bsa.edu.lv