NODARBĪBU SARAKSTS 2017./2018. AKADĒMISKĀ GADA PAVASARA SEMESTRIM

Studiju programma “UZŅĒMĒJDARBĪBA”, 2. un 3.kurss – INDIVIDUĀLAIS GRAFIKS

 

Datums

Laiks

Studiju disciplīna

Pasniedzējs

Piezīmes

 

17.02.2018.

13.30-16.40

Loģika (latviešu val.) – *TV tilts

Vad.pētn., Dr.phil. Vsevolods Kačans

+1TZ, 1SD – 4.aud.

23.02.2018.

18.00-21.10

Tiesību zinātnes pamati un darba tiesības (latviešu val.)

Vieslekt., Mg.iur. Inna Lipša

+4TZ

24.02.2018.

09.00-14.05

Tiesību zinātnes pamati un darba tiesības (latviešu val.)

Vieslekt., Mg.iur. Inna Lipša

+4TZ

02.03.2018.

**Bibliotēkas diena

03.03.2018.

**Bibliotēkas diena

09.03.2018.

18.00-21.10

Socioloģija (bilingvāli) - *TV tilts

As.prof.v.i., Dr.psych. Oļegs Nikiforovs

+2TZ, 3TZ, 1SD – 4.aud.

10.03.2018.

10.00-13.10

Socioloģija (bilingvāli) - *TV tilts

As.prof.v.i., Dr.psych. Oļegs Nikiforovs

+2TZ, 3TZ, 1SD – 4.aud.

16.03.2018.

18.00-21.10

Personāla vadība (latviešu val.)

Prof., Dr.paed.Inta Čamane

+4UD, 4SD

17.03.2018.

13.30-16.40

Retorika (bilingvāli) - *TV tilts

Vieslekt., Mg.philol. Rimma Dudareva

+1TZ, 1SD

23.03.2018.

**Bibliotēkas diena

24.03.2018.

09.00-14.05

Intelektuālā īpašuma tiesību pamati (latviešu val.)

Vieslekt., Mg.iur. Inna Lipša

+2TZ

30.03.2018

VALSTS SVĒTKI

31.03.2018.

VALSTS SVĒTKI

06.04.2018.

**Bibliotēkas diena

07.04.2018.

**Bibliotēkas diena

13.04.2018.

18.00-21.10

Pedagoģijas pamati (bilingvāli) - *TV tilts

Prof., Dr.paed. Oksana Fiļina

 

14.04.2018.

10.00-13.10

Pedagoģijas pamati (bilingvāli) - *TV tilts

Prof., Dr.paed. Oksana Fiļina

 

20.04.2018.

18.00-21.10

Vadības uzskaite (bilingvāli)

Vieslekt., Mg.oec. Ivans Lukašonoks

 

21.04.2018.

**Bibliotēkas diena

27.04.2018.

18.00-21.10

Vadības uzskaite (bilingvāli)

Vieslekt., Mg.oec. Ivans Lukašonoks

 

28.04.2018.

**Bibliotēkas diena

04.05.2018.

VALSTS SVĒTKI

05.05.2018.

VALSTS SVĒTKI

11.05.2018.

18.00-21.10

Finanšu tirgus (krievu val.)

Prof., Dr.oec. Valērijs Roldugins

 

12.05.2018.

09.00-13.20

Finanšu tirgus (krievu val.)

Prof., Dr.oec. Valērijs Roldugins

 

18.05.2018.

18.00-21.10

Sociālais menedžments (bilingvāli)

Doc., Dr.biol. Vera Krieviņa

 

19.05.2018.

09.00-13.20

Sociālais menedžments (bilingvāli)

Doc., Dr.biol. Vera Krieviņa

 

25.05.2018.

18.00-21.10

Uzņēmuma finanses (bilingvāli)

Vieslekt., Mg.oec. Ivans Lukašonoks

 

26.05.2018.

09.00-13.20

Uzņēmuma finanses (bilingvāli)

Vieslekt., Mg.oec. Ivans Lukašonoks

 

01.06.2018.

**Bibliotēkas diena

02.06.2018.

**Bibliotēkas diena

08.06.2018.

**Bibliotēkas diena

09.06.2018.

**Bibliotēkas diena

15.06.2018.

18.00

Kursa darbu aizstāvēšana (bilingvāli)

Prof., Dr.paed. Inta Čamane

Vieslekt., Mg.oec. Ivans Lukašonoks

+1UVA

Finanšu tirgus (TESTS)

Pasaules ekonomika (TESTS)

 

16.06.2018.

**Bibliotēkas diena

 

*TV tilts – studenti pēc iepriekšējas vienošanās lekciju var apmeklēt klātienē BSA Rīgā Lomonosova ielā 4  vai filiālēs Daugavpilī, Rēzeknē, Smiltenē, Jelgavā, Liepājā, Ventspilī

**Bibliotēkas dienastudenti veic patstāvīgo darbu BSA vai citās bibliotēkās

 

UZMANĪBU – SARAKSTĀ IR IESPĒJAMAS IZMAIŅAS!                                                                  

L.Brikmane  +371 65233030, info@jk.bsa.edu.lv