NODARBĪBU SARAKSTS 2017./2018. AKADĒMISKĀ GADA PAVASARA SEMESTRIM

Studiju programma “SOCIĀLAIS DARBS” (maģistrantūra),  1.kurss, pilna laika dienas nodaļa, latviešu plūsma

 

Datums

Laiks

Studiju disciplīna

Pasniedzējs

Piezīmes

 

09.02.2018.

18.00-21.10

Supervīzija sociālajā darbā (latviešu val.)

Doc., Dr.paed. Līga Āboltiņa

+4SD – 110.aud.

10.02.2018.

09.00-13.20

Supervīzija sociālajā darbā (latviešu val.)

Doc., Dr.paed. Līga Āboltiņa

+4SD – 110.aud.

16.02.2018.

**Bibliotēkas diena

17.02.2018.

**Bibliotēkas diena

23.02.2018.

18.00

Prakses aizstāvēšana (bilingvāli)

Prof., Dr.paed. Inta Čamane

Lekt., MBA Nonna Jakubovska

+4SD

24.02.2018.

**Bibliotēkas diena

02.03.2018.

**Bibliotēkas diena

03.03.2018.

**Bibliotēkas diena

09.03.2018.

18.00-21.10

Sociālā labklājība un sociālā politika (latviešu val.)

As.prof., Dr.sc.ing. Žanna Caurkubule

 

10.03.2018.

10.00-15.00

Sociālā labklājība un sociālā politika (latviešu val.)

As.prof., Dr.sc.ing. Žanna Caurkubule

 

16.03.2018.

**Bibliotēkas diena

17.03.2018.

**Bibliotēkas diena

23.03.2018.

**Bibliotēkas diena

24.03.2018.

**Bibliotēkas diena

30.03.2018.

SVĒTKI

31.03.2018.

SVĒTKI

06.04.2018.

**Bibliotēkas diena

07.04.2018.

**Bibliotēkas diena

13.04.2018.

18.00-21.10

Augstskolu pedagoģija un metodika (latviešu val.)

Prof., Dr.paed. Inta Čamane

 

14.04.2018.

**Bibliotēkas diena

20.04.2018.

**Bibliotēkas diena

21.04.2018.

**Bibliotēkas diena

27.04.2018.

**Bibliotēkas diena

28.04.2018.

**Bibliotēkas diena

04.05.2018.

SVĒTKI

05.05.2018.

SVĒTKI

11.05.2018.

18.00-21.10

Līderība, vadības kompetences un darbs komandā (latviešu val.)

Prof., Dr.paed. Inta Čamane

 

12.05.2018.

**Bibliotēkas diena

18.05.2018.

**Bibliotēkas diena

19.05.2018.

**Bibliotēkas diena

25.05.2018.

**Bibliotēkas diena

26.05.2018.

**Bibliotēkas diena

01.06.2018.

18.00-21.10

Starptautiskais sociālais darbs (latviešu val.)

Doc., Mg.sc.pol. Andra Mite

 

02.06.2018.

09.00-13.20

Starptautiskais sociālais darbs (latviešu val.)

Doc., Mg.sc.pol. Andra Mite

 

 

**Bibliotēkas dienastudenti veic patstāvīgo darbu BSA vai citās bibliotēkās

 

UZMANĪBU – SARAKSTĀ IR IESPĒJAMAS IZMAIŅAS!                                                                  

L.Brikmane  +371 65233030, info@jk.bsa.edu.lv