NODARBĪBU SARAKSTS 2017./2018. AKADĒMISKĀ GADA PAVASARA SEMESTRIM

Studiju programma maģistratūra  “SOCIĀLAIS DARBS”, 1.kurss, pilna laika dienas nodaļa, latviešu plūsma

 

Datums

Laiks

Studiju disciplīna

Pasniedzējs

Piezīmes

 

06.10.2017.

**Bibliotēkas diena

07.10.2017.

**Bibliotēkas diena

13.10.2017.

**Bibliotēkas diena

14.10.2017.

**Bibliotēkas diena

20.10.2017.

**Bibliotēkas diena

21.10.2017.

**Bibliotēkas diena

27.10.2017.

18.00-21.10

Gadījumu vadīšana sociālajā darbā (latviešu val.)

Vieslekt.Mg.paed. Inita Gādmane

 

28.10.2017.

09.00-13.20

Gadījumu vadīšana sociālajā darbā (latviešu val.)

Vieslekt.Mg.paed. Inita Gādmane

 

03.11.2017.

18.00-21.10

Sociālais darbs ar dažādām klientu grupām (latviešu val.)

Vieslekt.Mg.paed. Inita Gādmane

 

04.11.2017.

09.00-13.20

Sociālais darbs ar dažādām klientu grupām (latviešu val.)

Vieslekt.Mg.paed. Inita Gādmane

 

10.11.2017.

**Bibliotēkas diena

11.11.2017.

**Bibliotēkas diena

17.11.2017.

**Bibliotēkas diena

18.11.2017.

Latvijas Republikas proklamēšanas diena

24.11.2017.

**Bibliotēkas diena

25.11.2017.

9.00-13.20

Sociālā labklājība un likumdošana (latviešu val.)

Vieslekt.Mg.paed. Inita Gādmane

 

01.12.2017.

**Bibliotēkas diena

02.12.2017.

**Bibliotēkas diena

08.12.2017.

**Bibliotēkas diena

09.12.2017.

09.00-09.45

Prakses ievadlekcija (latviešu val.)

Prof., Dr.paed. Inta Čamane

Prakses ilgums 6 nedēļas: no 11.12.2017. – 19.01.2018.

10.00-14.50

Sociālā labklājība un likumdošana (latviešu val.)

Vieslekt.Mg.paed. Inita Gādmane

 

15.12.2017.

18.00-21.10

Stresa menedžments (latviešu val.)

Vieslekt., Mg.psych. Kristīne Ozoliņa

 

16.12.2017.

09.00-13.20

Stresa menedžments (latviešu val.)

Vieslekt., Mg.psych. Kristīne Ozoliņa

 

22.12.2017.

SVĒTKI

23.12.2017.

SVĒTKI

29.12.2017.

SVĒTKI

30.12.2017.

SVĒTKI

05.01.2018.

**Bibliotēkas diena

06.01.2018.

**Bibliotēkas diena

12.01.2018.

**Bibliotēkas diena

13.01.2018.

10.10-16.40

Cilvēktiesības un bērnu tiesības (latviešu val.)

Viesprof., Dr.hist. Helēna Šimkuva

 

19.01.2018.

18.00-21.10

Sociālā uzņēmējdarbība un menedžments (latviešu val.)

As.prof., Dr.sc.ing. Žanna Caurkubule

 

20.01.2018.

09.00-13.20

Sociālā uzņēmējdarbība un menedžments (latviešu val.)

As.prof., Dr.sc.ing. Žanna Caurkubule

 

26.01.2018.

18.00-21.10

Supervīzija sociālajā darbā (latviešu val.)

Doc., Dr.paed. Līga Āboltiņa

 

27.01.2018.

09.00-13.20

Supervīzija sociālajā darbā (latviešu val.)

Doc., Dr.paed. Līga Āboltiņa

 

 

**Bibliotēkas dienastudenti veic patstāvīgo darbu BSA vai citās bibliotēkās

 

UZMANĪBU – SARAKSTĀ IR IESPĒJAMAS IZMAIŅAS!                                                                  

L.Brikmane  +371 65233030, info@jk.bsa.edu.lv