NODARBĪBU SARAKSTS 2018./2019. AKADĒMISKĀ GADA PAVASARA SEMESTRIM

Studiju programma maģistratūra  “SOCIĀLAIS DARBS” (maģistrantūra)

1.kurss, pilna laika dienas nodaļas latviešu plūsma

 

Datums

Laiks

Studiju disciplīna

Pasniedzējs

Piezīmes

22.03.2019.

18.00-21.10

Augstskolu pedagoģija un metodika

Prof., Dr.paed. Inta Čamane

 

23.03.2019.

**Bibliotēkas diena

29.03.2019.

**Bibliotēkas diena

30.03.2019.

**Bibliotēkas diena

05.04.2019.

**Bibliotēkas diena

06.04.2019.

**Bibliotēkas diena

12.04.2019.

18.00-21.10

Sociālā labklājība un likumdošana

Vieslekt., Mg.paed. Inita Gādmane

 

13.04.2019.

09.15-14.15

Sociālā labklājība un likumdošana

Vieslekt., Mg.paed. Inita Gādmane

 

19.04.2019.

SVĒTKI

20.04.2019.

SVĒTKI

26.04.2019.

**Bibliotēkas diena

27.04.2019.

**Bibliotēkas diena

03.05.2019.

SVĒTKI

04.05.2019.

SVĒTKI

10.05.2019.

**Bibliotēkas diena

11.05.2019.

09.15-14.15

Sociālā labklājība un likumdošana

Vieslekt., Mg.paed. Inita Gādmane

 

17.05.2019.

**Bibliotēkas diena

18.05.2019.

09.15-14.15

Sociālais darbs ar dažādām klientu grupām

Vieslekt., Mg.paed. Inita Gādmane

+3SD

24.05.2019.

18.00-21.10

Sociālais darbs ar dažādām klientu grupām

Vieslekt., Mg.paed. Inita Gādmane

+3SD

25.05.2019.

09.15-14.15

Sociālais darbs ar dažādām klientu grupām

Vieslekt., Mg.paed. Inita Gādmane

PATSTĀVĪGAIS DARBS, +3SD

31.05.2019.

18.00-21.10

Sociālā uzņēmējdarbība un menedžments

As.prof., Dr.sc.ing. Žanna Caurkubule

 

01.06.2019.

09.15-14.15

Sociālā uzņēmējdarbība un menedžments

As.prof., Dr.sc.ing. Žanna Caurkubule

 

07.06.2019.

**Bibliotēkas diena

08.06.2019.

09.15-14.15

Gadījuma vadīšana sociālajā darbā

Vieslekt., Mg.paed. Inita Gādmane

 

14.06.2019.

18.00-21.10

Gadījuma vadīšana sociālajā darbā

Vieslekt., Mg.paed. Inita Gādmane

 

15.06.2019.

09.15-14.15

Gadījuma vadīšana sociālajā darbā

Vieslekt., Mg.paed. Inita Gādmane

 

21.06.2019.

**Bibliotēkas diena

22.06.2019.

**Bibliotēkas diena

 

 

**Bibliotēkas dienastudenti veic patstāvīgo darbu BSA vai citās bibliotēkās

 

UZMANĪBU – SARAKSTĀ IR IESPĒJAMAS IZMAIŅAS!                                                          

 

L.Brikmane  +371 65233030

info@jk.bsa.edu.lv