NODARBĪBU SARAKSTS 2017./2018. AKADĒMISKĀ GADA PAVASARA SEMESTRIM

Studiju programma maģistratūra  “SOCIĀLAIS DARBS”, 1.kurss

Pilna laika vakara nodaļa, bilingvālā plūsma

Datums

Laiks

Studiju disciplīna

Pasniedzējs

Piezīmes

15.09.2017.

18.00-21.10

Pētījuma metodoloģija, datu analīze un interpretācijā: publikācijas rakstīšana (latviešu val.)

Līderība, vadības kompetences un darbs komandā (latviešu val.)

Prof.Dr.paed. Inta Čamane

 

16.09.2017.

**Bibliotēkas diena

22.09.2017.

**Bibliotēkas diena

23.09.2017.

**Bibliotēkas diena

29.09.2017.

**Bibliotēkas diena

30.09.2017.

**Bibliotēkas diena

06.10.2017.

**Bibliotēkas diena

07.10.2017.

**Bibliotēkas diena

13.10.2017.

**Bibliotēkas diena

14.10.2017.

**Bibliotēkas diena

20.10.2017.

**Bibliotēkas diena

21.10.2017.

**Bibliotēkas diena

27.10.2017.

18.00-21.10

Gadījumu vadīšana sociālajā darbā (latviešu val.)

Vieslekt.Mg.paed. Inita Gādmane

 

28.10.2017.

09.00-13.10

Gadījumu vadīšana sociālajā darbā (latviešu val.)

Vieslekt.Mg.paed. Inita Gādmane

 

03.11.2017.

18.00-21.10

Sociālais darbs ar dažādām klientu grupām (latviešu val.)

Vieslekt.Mg.paed. Inita Gādmane

 

04.11.2017.

09.00-13.10

Sociālais darbs ar dažādām klientu grupām (latviešu val.)

Vieslekt.Mg.paed. Inita Gādmane

 

10.11.2017.

**Bibliotēkas diena

11.11.2017.

**Bibliotēkas diena

17.11.2017.

**Bibliotēkas diena

18.11.2017.

Latvijas Republikas proklamēšanas diena

24.11.2017.

**Bibliotēkas diena

25.11.2017.

9.00-13.10

Sociālā labklājība un likumdošana (latviešu val.)

Vieslekt.Mg.paed. Inita Gādmane

 

01.12.2017.

 

 

 

 

02.12.2017.

 

 

 

 

08.12.2017.

 

 

 

 

09.12.2017.

9.00-13.10

Sociālā labklājība un likumdošana (latviešu val.)

Vieslekt.Mg.paed. Inita Gādmane

 

15.12.2017.

 

 

 

 

16.12.2017.

 

 

 

 

22.12.2017.

SVĒTKI

23.12.2017.

SVĒTKI

29.12.2017.

SVĒTKI

30.12.2017.

SVĒTKI

05.01.2018.

 

 

 

 

06.01.2018.

 

 

 

 

12.01.2018.

18.00-21.10

Cilvēktiesības un bērnu tiesības (latviešu val.)

Viesprof., Dr.hist. Helēna Šimkuva

 

13.01.2018.

09.00-13.10

Cilvēktiesības un bērnu tiesības (latviešu val.)

Viesprof., Dr.hist. Helēna Šimkuva

 

 

**Bibliotēkas dienastudenti veic patstāvīgo darbu BPMA vai citās bibliotēkās

*TV tilts – studenti lekciju var apmeklēt klātienē BSA Rīgā Lomonosova ielā 4  vai filiālēs Daugavpilī, Rēzeknē, Smiltenē, Jelgavā, Liepājā, Ventspilī

 

UZMANĪBU – SARAKSTĀ IR IESPĒJAMAS IZMAIŅAS!                                                          

 

L.Brikmane  +371 65233030

info@jk.bsa.edu.lv