NODARBĪBU SARAKSTS 2017./2018. AKADĒMISKĀ GADA PAVASARA SEMESTRIM

Profesionālā Maģistra programma “UZŅĒMĒJDARBĪBAS VADĪBA UN ADMINISTRĒŠANA”, 1.kurss,  pilna laika dienas nodaļa, bilingvālā plūsma

 

Datums

Laiks

Studiju disciplīna

Pasniedzējs

Piezīmes

09.03.2018.

**Bibliotēkas diena

10.03.2018.

**Bibliotēkas diena

16.03.2018.

**Bibliotēkas diena

17.03.2018.

**Bibliotēkas diena

23.03.2018.

17.00

Prakses ievadlekcija (latviešu val.)

(Prakses ilgums: 2 nedēļas no 09.aprīļa līdz 20.aprīlim (4 sem.) vai

4 nedēļas no 09.aprīļa līdz 08.maijam (3 sem))

Zinātnisko pētījumu loģika un metodoloģija (latviešu val.) - TESTS

Prof., Dr.paed. Inta Čamane

 

18.00-21.10

Problēmas situāciju analīze un problēmu atrisināšanas metodes (bilingvāli) - *TV tilts

Vad.pētn., Dr.philol. Vsevolods Kačans

4.aud.

24.03.2018.

10.00-13.10

Problēmas situāciju analīze un problēmu atrisināšanas metodes (bilingvāli) - *TV tilts

Vad.pētn., Dr.philol. Vsevolods Kačans

4.aud.

30.03.2018.

LIELDIENAS

31.03.2018.

LIELDIENAS

06.04.2018.

**Bibliotēkas diena

07.04.2018.

**Bibliotēkas diena

13.04.2018.

**Bibliotēkas diena

14.04.2018.

**Bibliotēkas diena

20.04.2018.

18.00-21.10

Datoru modelēšana un biznesa projektu vadīšana (latviešu val.)

Uzņēmējdarbības un politikas mijiedarbības problēmas (latviešu val.)

Prof., Dr.paed. Inta Čamane

KOLOKVIJS

21.04.2018.

**Bibliotēkas diena

27.04.2018.

**Bibliotēkas diena

28.04.2018.

**Bibliotēkas diena

04.05.2018.

VALSTS SVĒTKI

05.05.2018.

VALSTS SVĒTKI

11.05.2018.

**Bibliotēkas diena

12.05.2018.

**Bibliotēkas diena

18.05.2018.

16.30

Stratēģiskā vadīšana (latviešu val.)

Prof., Dr.phys. Arkādijs Vocišs

 

Finanšu menedžments (latviešu val.)

Prof., Dr.phys. Arkādijs Vocišs

 

25.05.2018.

**Bibliotēkas diena

26.05.2018.

09.15-12.35

Ekonometrija (latviešu val.)

Vieslekt., Mg.paed. Rita Kozlova

 

01.06.2018.

**Bibliotēkas diena

02.06.2018.

09.15-12.35

Ekonometrija (latviešu val.)

Vieslekt., Mg.paed. Rita Kozlova

 

08.06.2018.

**Bibliotēkas diena

09.06.2018.

**Bibliotēkas diena

15.06..2018.

18.00

Prakses aizstāvēšana (bilingvāli)

Prof., Dr.paed. Inta Čamane

Vieslekt., Mg.oec. Ivans Lukašonoks

 

16.06.2018.

**Bibliotēkas diena

 

*TV tilts – maģistranti pēc iepriekšējas vienošanās lekciju var apmeklēt klātienē BSA Rīgā Lomonosova ielā 4  vai filiālēs Daugavpilī, Rēzeknē, Smiltenē, Jelgavā, Liepājā, Ventspilī

**Bibliotēkas dienamaģistranti veic patstāvīgo darbu BSA vai citās bibliotēkās

 

UZMANĪBU – SARAKSTĀ IR IESPĒJAMAS IZMAIŅAS!                      

 

 

L.Brikmane  +371 65233030

info@jk.bsa.edu.lv