NODARBĪBU SARAKSTS 2018./2019. AKADĒMISKĀ GADA PAVASARA SEMESTRIM

INDIVIDUĀLAIS PLĀNS

Profesionālā Maģistra programma “UZŅĒMĒJDARBĪBAS VADĪBA UN ADMINISTRĒŠANA”

1.kurss,  pilna laika dienas nodaļas bilingvālā plūsma

 

Datums

Laiks

Studiju disciplīna

Pasniedzējs

Piezīmes

01.02.2019.

17.05

Profesionālās prakses ievadlekcija

Prof., Dr.paed. Inta Čamane

Prakses ilgums

2 nedēļas:

04. – 15.februāris

 

18.00

Uzņēmējdarbības un politikas mijiedarbības problēmas

 

 

Zinātnisko pētījumu loģika un metodoloģija

 

02.02.2019.

**Bibliotēkas diena

 

08.02.2019.

**Bibliotēkas diena

 

09.02.2019.

**Bibliotēkas diena

 

15.02.2019.

**Bibliotēkas diena

 

16.02.2019.

**Bibliotēkas diena

 

22.02.2019.

**Bibliotēkas diena

 

23.02.2019.

11.00

Starptautiskais mārketings

Finanšu menedžments

Prof., Dr.phys. Arkādijs Vocišs

 

 

01.03.2019.

**Bibliotēkas diena

 

02.03.2019.

11.15

Risku analīze un vadība

Personāla vadības stratēģijas un tehnoloģijas

As.prof., Dr.oec. Nataļja Gžibovska

 

 

08.03.2019.

**Bibliotēkas diena

 

09.03.2019.

**Bibliotēkas diena

 

15.03.2019.

**Bibliotēkas diena

 

16.03.2019.

09.15-12.35

Ekonometrija

Vieslekt., Mg.paed. Rita Kozlova

 

 

22.03.2019.

Prakses ilgums 4 nedēļas: 25.marts  – 18.aprīlis

 

23.03.2019.

13.30-16.40

Problēmu situāciju analīze un vadības lēmumu pieņemšanas metodes *TV tilts

Vad.pētn., Dr.philol. Vsevolods Kačans

 

 

29.03.2019.

**Bibliotēkas diena

 

30.03.2019.

13.30-16.40

Problēmu situāciju analīze un vadības lēmumu pieņemšanas metodes *TV tilts

Vad.pētn., Dr.philol. Vsevolods Kačans

 

 

05.04.2019.

**Bibliotēkas diena

 

06.04.2019.

09.15-12.35

Ekonometrija

Vieslekt., Mg.paed. Rita Kozlova

 

 

12.04.2019.

**Bibliotēkas diena

 

13.04.2019.

**Bibliotēkas diena

 

19.04.2019.

SVĒTKI

 

20.04.2019.

SVĒTKI

 

26.04.2019.

18.00

Prakšu aizstāvēšana (2 gab.)

 

+4UD

 

27.04.2019.

**Bibliotēkas diena

 

03.05.2019.

SVĒTKI

 

04.05.2019.

SVĒTKI

 

10.05.2019.

18.00-21.10

Datoru modelēšana un biznesa projektu vadīšana

Prof., Dr.paed. Inta Čamane

 

 

11.05.2019.

**Bibliotēkas diena

 

 

**Bibliotēkas dienamaģistranti veic patstāvīgo darbu BSA vai citās bibliotēkās

 

*TV tilts – studenti pēc iepriekšējas vienošanās lekciju var apmeklēt klātienē BSA Rīgā Lomonosova ielā 4  vai filiālēs Daugavpilī, Rēzeknē, Smiltenē, Jelgavā, Liepājā, Ventspilī

 

UZMANĪBU – SARAKSTĀ IR IESPĒJAMAS IZMAIŅAS!                      

L.Brikmane  +371 65233030, info@jk.bsa.edu.lv