NODARBĪBU SARAKSTS 2018./2019. AKADĒMISKĀ GADA RUDENS SEMESTRIM – INDIVIDUĀLAIS PLĀNS

Profesionālā Maģistra programma “UZŅĒMĒJDARBĪBAS VADĪBA UN ADMINISTRĒŠANA”, 1.kurss,  pilna laika dienas nodaļas bilingvālā plūsma

 

Datums

Laiks

Studiju disciplīna

Pasniedzējs

Piezīmes

12.10.2018.

**Bibliotēkas diena

13.10.2018.

**Bibliotēkas diena

19.10.2018.

**Bibliotēkas diena

20.10.2018.

**Bibliotēkas diena

26.10.2018.

18.00-21.10

Zinātnisko pētījumu loģika un metodoloģija

Prof., Dr.paed. Inta Čamane

+1PT

27.10.2018.

**Bibliotēkas diena

02.11.2018.

**Bibliotēkas diena

03.11.2018.

**Bibliotēkas diena

08.11.2018.

**Bibliotēkas diena

09.11.2018.

**Bibliotēkas diena

16.11.2018.

**Bibliotēkas diena

17.11.2018.

**Bibliotēkas diena

23.11.2018.

**Bibliotēkas diena

24.11.2018.

**Bibliotēkas diena

30.11.2018.

18.00-21.10

Vadības pedagoģija un augstākās izglītības psiholoģija

Prof., Dr.paed. Inta Čamane

+1PT

01.12.2018.

**Bibliotēkas diena

07.12.2018.

18.00-21.10

Komercdarbības likumdošana

Vieslekt., Mg.iur. Solvita Bērziņa

 

08.12.2018.

**Bibliotēkas diena

14.12.2018.

**Bibliotēkas diena

15.12.2018.

**Bibliotēkas diena

21.12.2018.

SVĒTKI

22.12.2018.

SVĒTKI

28.12.2018.

SVĒTKI

29.12.2018.

SVĒTKI

04.01.2019.

**Bibliotēkas diena

05.01.2019.

**Bibliotēkas diena

11.01.2019.

**Bibliotēkas diena

12.01.2019.

09.15-12.35

Vadīšana makroekonomiskā vidē

Prof., Dr.oec. Gaļina Rešina

 

18.01.2019.

**Bibliotēkas diena

19.01.2019.

**Bibliotēkas diena

25.01.2019.

**Bibliotēkas diena

26.01.2019.

11.00

Starptautiskais mārketings

Finanšu menedžments

Prof., Dr.phys. Arkādijs Vocišs

 

01.02.2018.

17.05-17.50

Profesionālās prakses ievadlekcija

Prof., Dr.paed. Inta Čamane

Prakses ilgums 2 nedēļas:

no 04.-15.02.2019. (aizstāvēšana – februārī)

18.00-21.10

Uzņēmējdarbības un politikas mijiedarbības problēmas

Prof., Dr.paed. Inta Čamane

 

02.02.2018.

**Bibliotēkas diena

**Bibliotēkas dienamaģistranti veic patstāvīgo darbu BSA vai citās bibliotēkās

UZMANĪBU – SARAKSTĀ IR IESPĒJAMAS IZMAIŅAS!                      

L.Brikmane  +371 65233030, info@jk.bsa.edu.lv