NODARBĪBU SARAKSTS 2017./2018. AKADĒMISKĀ GADA RUDENS SEMESTRIM

Profesionālā Maģistra programma “UZŅĒMĒJDARBĪBAS VADĪBA UN ADMINISTRĒŠANA”, 1.kurss,  pilna laika dienas nodaļa, bilingvālā plūsma

 

Datums

Laiks

Studiju disciplīna

Pasniedzējs

Piezīmes

06.10.2017.

18.00-21.10

Zinātnisko pētījumu loģika un metodoloģija (latviešu val.)

Prof.Dr.paed. Inta Čamane

07.10.2017.

**Bibliotēkas diena

13.10.2017.

18.00-21.10

Vadīšana makroekonomiskā vidē (biling.)

Asoc.prof.Dr.oec. O. Pavuka

14.10.2017.

09.00-13.10

Vadīšana makroekonomiskā vidē (biling.)

Asoc.prof.Dr.oec. O. Pavuka

20.10.2017.

18.00-21.10

Starptautiskais mārketings (latviešu val.)

Prof.Dr.phys. A. Vocišs

21.10.2017.

09.00-13.10

Starptautiskais mārketings (latviešu val.)

Prof.Dr.phys. A. Vocišs

27.10.2017.

18.00-21.10

Cilvēku resursu vadības stratēģijas un tehnoloģijas (biling.)

Asoc.prof..Dr.oec. Nataļja Gžibovska

 

28.10.2017.

09.00-13.10

Risku analīze un vadība (biling.)

Asoc.prof..Dr.oec. Nataļja Gžibovska

03.11.2017.

18.00-21.10

Komercdarbības likumdošana (latviešu val.)

Vieslekt. Jānis Koroševsķis

04.11.2017.

09.00-13.10

Komercdarbības likumdošana (latviešu val.)

Vieslekt. Jānis Koroševsķis

10.11.2017.

**Bibliotēkas diena

11.11.2017.

**Bibliotēkas diena

17.11.2017.

**Bibliotēkas diena

18.11.2017.

Latvijas Republikas proklamēšanas diena

24.11.2017.

**Bibliotēkas diena

25.11.2017.

**Bibliotēkas diena

01.12.2017.

**Bibliotēkas diena

02.12.2017.

**Bibliotēkas diena

08.12.2017.

17.20-17.55

Prakses ievadlekcija (latviešu val.)

Prakses ilgums 6 nedēļas (4 semestru programmai): 18.12.2017. – 26.01.2018.

Prakses ilgums 2 nedēļas (3 semestru programmai): 15.01.2018. – 26.01.2018.

Prof., Dr.paed. Inta Čamane

 

18.00-21.10

Vadības pedagoģija un augstākās izglītības psiholoģija (latviešu val.)

Prof., Dr.paed. Inta Čamane

+1PT

09.12.2017.

**Bibliotēkas diena

15.12.2017.

**Bibliotēkas diena

16.12.2017.

**Bibliotēkas diena

22.12.2017.

SVĒTKI

23.12.2017.

SVĒTKI

29.12.2017.

SVĒTKI

30.12.2017.

SVĒTKI

05.01.2018.

**Bibliotēkas diena

06.01.2018.

**Bibliotēkas diena

12.01.2018.

**Bibliotēkas diena

13.01.2018.

**Bibliotēkas diena

19.01.2018.

**Bibliotēkas diena

20.01.2018.

**Bibliotēkas diena

26.01.2018.

16.30

Prakses aizstāvēšana (latviešu val.)

KOMISIJA

+4UD

27.01.2018.

**Bibliotēkas diena

 

**Bibliotēkas dienastudenti veic patstāvīgo darbu BSA vai citās bibliotēkās

UZMANĪBU – SARAKSTĀ IR IESPĒJAMAS IZMAIŅAS!                       L.Brikmane  +371 65233030, info@jk.bsa.edu.lv