NODARBĪBU SARAKSTS 2017./2018. AKADĒMISKĀ GADA RUDENS SEMESTRIM

Profesionālā Maģistra programma “UZŅĒMĒJDARBĪBAS VADĪBA UN ADMINISTRĒŠANA”, 1.kurss

 

 

Pilna laika vakara nodaļa, bilingvālā plūsma

 

 

Datums

Laiks

Studiju disciplīna

Pasniedzējs

Piezīmes

06.10.2017.

18.00-21.10

Zinātnisko pētījumu loģika un metodoloģija (latviešu val.)

Prof.Dr.paed. Inta Čamane

07.10.2017.

**Bibliotēkas diena

13.10.2017.

18.00-21.10

Vadīšana makroekonomiskā vidē (biling.)

Asoc.prof.Dr.oec. O. Pavuka

14.10.2017.

09.00-13.10

Vadīšana makroekonomiskā vidē (biling.)

Asoc.prof.Dr.oec. O. Pavuka

20.10.2017.

18.00-21.10

Starptautiskais mārketings (latviešu val.)

Prof.Dr.phys. A. Vocišs

21.10.2017.

09.00-13.10

Starptautiskais mārketings (latviešu val.)

Prof.Dr.phys. A. Vocišs

27.10.2017.

18.00-21.10

Cilvēku resursu vadības stratēģijas un tehnoloģijas (biling.)

Asoc.prof..Dr.oec. Nataļja Gžibovska

 

28.10.2017.

09.00-13.10

Risku analīze un vadība (biling.)

Asoc.prof..Dr.oec. Nataļja Gžibovska

03.11.2017.

18.00-21.10

Komercdarbības likumdošana (latviešu val.)

Vieslekt. Jānis Koroševsķis

04.11.2017.

09.00-13.10

Komercdarbības likumdošana (latviešu val.)

Vieslekt. Jānis Koroševsķis

10.11.2017.

**Bibliotēkas diena

11.11.2017.

**Bibliotēkas diena

17.11.2017.

**Bibliotēkas diena

18.11.2017.

Latvijas Republikas proklamēšanas diena

24.11.2017.

**Bibliotēkas diena

25.11.2017.

**Bibliotēkas diena

01.12.2017.

**Bibliotēkas diena

02.12.2017.

**Bibliotēkas diena

08.12.2017.

18.00-21.10

Ekonometrija (latviešu val.)

Doc. Dr.sc.ing. V.Žilinsķis

09.12.2017.

09.00-13.10

Ekonometrija (latviešu val.)

Doc. Dr.sc.ing. V.Žilinsķis

15.12.2017.

**Bibliotēkas diena

16.12.2017.

**Bibliotēkas diena

*TV tilts – studenti lekciju var apmeklēt klātienē BSA Rīgā Lomonosova ielā 4  vai filiālēs Daugavpilī, Rēzeknē, Smiltenē, Jelgavā, Liepājā, Ventspilī

**Bibliotēkas dienastudenti veic patstāvīgo darbu BSA vai citās bibliotēkās

 

UZMANĪBU – SARAKSTĀ IR IESPĒJAMAS IZMAIŅAS!                                                          

L.Brikmane  +371 65233030

info@jk.bsa.edu.lv