NODARBĪBU SARAKSTS 2018./2019. AKADĒMISKĀ GADA PAVASARA SEMESTRIM

Profesionālā Maģistra programma “UZŅĒMĒJDARBĪBAS VADĪBA UN ADMINISTRĒŠANA”

2.kurss,  pilna laika dienas nodaļas bilingvālā plūsma

 

 

Maģistra darba priekšaizstāvēšana aprīlī

Pakses aizstāvēšana – 27.aprīlī

Maģistra darba nodošana – maija vidū

Maģistra darba aizstāvēšana – jūnija sākumā (Daugavpils filiālē)

 

 

 

UZMANĪBU – SARAKSTĀ IR IESPĒJAMAS IZMAIŅAS!                                  

 

 

L.Brikmane +371 65233030

info@jk.bsa.edu.lv