NODARBĪBU SARAKSTS 2018./2019. AKADĒMISKĀ GADA RUDENS SEMESTRIM

Profesionālā Maģistra programma “UZŅĒMĒJDARBĪBAS VADĪBA UN ADMINISTRĒŠANA”, 2.kurss,  pilna laika dienas nodaļas bilingvālā plūsma

 

Datums

Laiks

Studiju disciplīna

Pasniedzējs

Piezīmes

07.09.2018.

**Bibliotēkas diena

08.09.2018.

**Bibliotēkas diena

14.09.2018.

**Bibliotēkas diena

15.09.2018.

**Bibliotēkas diena

21.09.2018.

**Bibliotēkas diena

22.09.2018.

**Bibliotēkas diena

28.09.2018.

**Bibliotēkas diena

29.09.2018.

12.00

Vadības teorijas pamati

Prof., Dr.phys. Arkādijs Vocišs

 

05.10.2018.

**Bibliotēkas diena

06.10.2018.

**Bibliotēkas diena

12.10.2018.

 

????

 

 

13.10.2018.

 

????

 

 

19.10.2018.

**Bibliotēkas diena

20.10.2018.

09.15-14.15

Ekonomiskās teorijas pamati

As.prof., Dr.oec. Nataļja Gžibovska

 

 

*TV tilts – maģistranti pēc iepriekšējas vienošanās lekciju var apmeklēt klātienē BSA Rīgā Lomonosova ielā 4  vai filiālēs Daugavpilī, Rēzeknē, Smiltenē, Jelgavā, Liepājā, Ventspilī

**Bibliotēkas dienamaģistranti veic patstāvīgo darbu BSA vai citās bibliotēkās

 

UZMANĪBU – SARAKSTĀ IR IESPĒJAMAS IZMAIŅAS!                      

 

 

L.Brikmane  +371 65233030

info@jk.bsa.edu.lv