NODARBĪBU SARAKSTS 2018./2019. AKADĒMISKĀ GADA RUDENS SEMESTRIM

Profesionālā Maģistra programma “UZŅĒMĒJDARBĪBAS VADĪBA UN ADMINISTRĒŠANA”, 2.kurss,  pilna laika dienas nodaļas bilingvālā plūsma

 

Datums

Laiks

Studiju disciplīna

Pasniedzējs

Piezīmes

29.09.2018.

12.00

Vadības teorijas pamati

Prof., Dr.phys. Arkādijs Vocišs

 

05.10.2018.

**Bibliotēkas diena

06.10.2018.

**Bibliotēkas diena

12.10.2018.

**Bibliotēkas diena

13.10.2018.

**Bibliotēkas diena

19.10.2018.

**Bibliotēkas diena

20.10.2018.

09.15-14.15

Ekonomiskās teorijas pamati

As.prof., Dr.oec. Nataļja Gžibovska

 

26.10.2018.

**Bibliotēkas diena

27.10.2018.

**Bibliotēkas diena

02.11.2018.

**Bibliotēkas diena

03.11.2018.

**Bibliotēkas diena

09.11.2018.

**Bibliotēkas diena

10.11.2018.

**Bibliotēkas diena

16.11.2018.

**Bibliotēkas diena

17.11.2018.

**Bibliotēkas diena

23.11.2018.

**Bibliotēkas diena

24.11.2018.

**Bibliotēkas diena

30.11.2018.

**Bibliotēkas diena

01.12.2018.

**Bibliotēkas diena

07.12.2018.

**Bibliotēkas diena

08.12.2018.

**Bibliotēkas diena

14.12.2018.

**Bibliotēkas diena

15.12.2018.

**Bibliotēkas diena

21.12.2018.

SVĒTKI

22.12.2018.

SVĒTKI

28.12.2018.

SVĒTKI

29.12.2018.

SVĒTKI

04.01.2019.

**Bibliotēkas diena

05.01.2019.

**Bibliotēkas diena

11.01.2019.

17.05-17.50

Profesionālās prakses ievadlekcija

Prof., Dr.paed. Inta Čamane

Prakses ilgums 4 nedēļas:

no 14.janvāra līdz 08.februārim; aizstāvēšana februārī

18.00-21.10

Finanses un kredīts

Prof., Dr.oec. Gaļina Rešina

(bilingvāli)

12.01.2019.

 

 

 

 

18.01.2019.

**Bibliotēkas diena

19.01.2019.

09.15-14.15

Matemātiskās metodes uzņēmējdarbībā un datu apstrādes sistēmas

Doc., MBA Aleksejs Hotuļovs

 

10.00

Maģistra darbu aizstāvēšana

Komisija

Daugavpilī (3 semestru apmācības maģistrantiem)

25.01.2019.

**Bibliotēkas diena

26.01.2019.

09.15-14.15

Grāmatvedība un saimnieciskās darbības analīze

Vieslekt., MBA Vineta Mežaraupe

 

01.02.2019.

**Bibliotēkas diena

02.02.2019.

**Bibliotēkas diena

 

**Bibliotēkas dienamaģistranti veic patstāvīgo darbu BSA vai citās bibliotēkās

 

UZMANĪBU – SARAKSTĀ IR IESPĒJAMAS IZMAIŅAS!                  

L.Brikmane  +371 65233030, info@jk.bsa.edu.lv