NODARBĪBU SARAKSTS 2018./2019. AKADĒMISKĀ GADA PAVASARA SEMESTRIM

Profesionālā Maģistra programma “UZŅĒMĒJDARBĪBAS VADĪBA UN ADMINISTRĒŠANA”

2.kurss,  pilna laika dienas nodaļas bilingvālā plūsma

 

 

Maģistra darba priekšaizstāvēšana 26. aprīlī, plkst. 18.00

Pakses aizstāvēšana – 26. aprīlī, plkst. 18.00

Maģistra darba nodošana – 25.maijā

Maģistra darba aizstāvēšana – 14./15.jūnijā (Daugavpils filiālē)

 

 

 

UZMANĪBU – SARAKSTĀ IR IESPĒJAMAS IZMAIŅAS!                                  

 

 

L.Brikmane +371 65233030

info@jk.bsa.edu.lv