NODARBĪBU SARAKSTS 2020./2021. AKADĒMISKĀ GADA RUDENS SEMESTRIM

Studiju programma “TIESĪBU ZINĀTNE”, 5.kurss, nepilna laika vakara nodaļas bilingvālā plūsma

 

Datums

Laiks

Studiju disciplīna

Pasniedzējs

Piezīmes

04.09.2020.

16.00

Prakšu aizstāvēšana

Komisija

 

05.09.2020.

 

 

 

**Bibliotēku diena**

 

 

 

11.09.2020.

12.09.2020.

18.09.2020.

19.09.2020.

02.10.2020.

03.10.2020.

09.10.2020.

17.00

Pirmsdiploma prakses aizstāvēšana

Komisija

 

10.10.2020.

 

 

 

Diplomdarba izstrāde

16.10.2020.

17.10.2020.

23.10.2020.

24.10.2020.

30.10.2020.

31.10.2020.

06.11.2020.

07.11.2020.

13.11.2020.

14.11.2020.

20.11.2020.

21.11.2020.

27.11.2020.

 

Diplomdarba priekšaizstāvēšana

Komisija

Pēc grafika

28.11.2020.

 

 

 

Diplomdarba izstrāde

04.12.2020.

05.12.2020.

11.12.2020.

12.12.2020.

18.12.2020.

19.12.2020.

15/16.01.2021.

Diplomdarbu aizstāvēšana

 

*WEB meetings – lekcija tiek translēta tiešraidē no Rīgas

                                                                                                                                                                                                                                           

**Bibliotēkas dienastudenti veic patstāvīgo darbu BSA vai citās bibliotēkās

 

UZMANĪBU – SARAKSTĀ IR IESPĒJAMAS IZMAIŅAS!                  

 

P.Mokrjakova +371 65233030

info@jk.bsa.edu.lv