NODARBĪBU SARAKSTS 2020./2021. AKADĒMISKĀ GADA PAVASARA SEMESTRIM

Studiju programma “UZŅĒMĒJDARBĪBA”, 5.kurss, nepilna laika vakara nodaļa, bilingvālā plūsma

 

 

Datums

Laiks

Studiju disciplīna

Pasniedzējs

Piezīmes

12.12.2020.

13.30

DD priekšaizstāvēšana

Komisija

BBB

21.01.2021.

10.30

DD aizstāvēšana

Komisija

BBB

 

 

 

**Bibliotēkas dienastudenti veic patstāvīgo darbu BSA vai citās bibliotēkās

 

UZMANĪBU – SARAKSTĀ IR IESPĒJAMAS IZMAIŅAS!                                                                  

 

O.Mokrjakova +371 65233030

info@jk.bsa.edu.lv