NODARBĪBU SARAKSTS 2019./2020. AKADĒMISKĀ GADA PAVASARA SEMESTRIM

Studiju programma “TIESĪBU ZINĀTNE”, 4.kurss, nepilna laika vakara nodaļas bilingvālā plūsma

 

Datums

Laiks

Studiju disciplīna

Pasniedzējs

Piezīmes

14.02.2020.

**Bibliotēkas diena

15.02.2020.

10.00-13.10

Diplomdarba izstrādes un aizstāvēšanas metodika*Web meeting

 

Vad.pētn., Dr.phil. Vsevolods Kačans

 

21.02.2020.

**Bibliotēkas diena

22.02.2020.

10.00-13.10

Diplomdarba izstrādes un aizstāvēšanas metodika*Web meeting

 

Vad.pētn., Dr.phil. Vsevolods Kačans

 

28.02.2020.

**Bibliotēkas diena

29.02.2020.

**Bibliotēkas diena

06.03.2020.

17.00

Prakses ievadlekcija

Vieslekt.I.Tumanova

Prakses no 09.03-08.05

07.03.2020.

**Bibliotēkas diena

13.03.2020.

**Bibliotēkas diena

14.03.2020.

**Bibliotēkas diena

20.03.2020.

**Bibliotēkas diena

21.03.2020.

**Bibliotēkas diena

27.03.2020.

**Bibliotēkas diena

28.03.2020.

 

 

 

 

03.04.2020.

 

 

 

 

04.04.2020.

 

 

 

 

10.04.2020.

***SVĒTKI***

11.04.2020.

***SVĒTKI***

17.04.2020.

 

 

 

 

18.04.2020.

 

 

 

 

24.04.2020.

**Bibliotēkas diena

25.04.2020.

 

 

 

 

01.05.2020.

***SVĒTKI***

02.05.2020.

***SVĒTKI***

08.05.2020.

**Bibliotēkas diena

09.05.2020.

**Bibliotēkas diena

15.05.2020.

**Bibliotēkas diena

PRAKSES AIZSTĀVĒŠANAS DATUMS UN LAIKS TIKS PRECIZĒTS SEPTEMBRĪ

22.05.2020.

 

 

 

 

23.05.2020.

 

 

 

 

29.05.2020.

18.10-21.20

Sodu izpildes tiesības

 

 

30.05.2020.

09.05-12.25

Sodu izpildes tiesības

Vieslekt.Guntars Rieksts

 

05.06.2020.

 

 

 

 

06.05.2020.

 

 

 

 

12.06.2020.

 

 

 

 

13.06.2020.

 

 

 

 

19.06.2020.

17.00

Prakšu aizstāvēšana

Komisija

 

20.06.2020.

10.00-15.00

Starptautiskās privātās tiesības

Dr.iur.Tatjana Jurkeviča

+3TZ

Finanšu un nodokļu tiesības

Dr.iur.Tatjana Jurkeviča

+3TZ

10.07.2020.

17.00

Pirmsdiploma prakses ievadlekcija

Vieslekt.I.Tumanova

KLĀTIENĒ

 

*WEB meetings – lekcija tiek translēta tiešraidē no Rīgas

                                                                                                                                                                                                                                           

**Bibliotēkas dienastudenti veic patstāvīgo darbu BSA vai citās bibliotēkās

 

UZMANĪBU – SARAKSTĀ IR IESPĒJAMAS IZMAIŅAS!                  

 

K.Burova +371 65233030

info@jk.bsa.edu.lv