NODARBĪBU SARAKSTS 2018./2019. AKADĒMISKĀ GADA PAVASARA SEMESTRIM

Studiju programma “TIESĪBU ZINĀTNE”, 4.kurss, pilna laika vakara nodaļas latviešu plūsma

 

Datums

Laiks

Studiju disciplīna

Pasniedzējs

Piezīmes

01.02.2019.

**Bibliotēkas diena

02.02.2019.

**Bibliotēkas diena

08.02.2019.

18.00-21.10

Salīdzinošā jurisprudence

Doc. Rudīte Bilsena

 

09.02.2019.

09.15-14.15

Salīdzinošā jurisprudence

Doc. Rudīte Bilsena

 

15.02.2019.

18.00-21.10

Diplomdarba sagatavošanas un aizstāvēšanas metodika

Prof., Dr.paed. Inta Čamane

+4UD, 4SD

16.02.2019.

**Bibliotēkas diena

22.02.2019.

**Bibliotēkas diena

23.02.2019.

**Bibliotēkas diena

01.03.2019.

**Bibliotēkas diena

02.03.2019.

**Bibliotēkas diena

08.03.2019.

**Bibliotēkas diena

09.03.2019.

**Bibliotēkas diena

15.03.2019.

**Bibliotēkas diena

16.03.2019.

**Bibliotēkas diena

22.03.2019.

**Bibliotēkas diena

23.03.2019.

**Bibliotēkas diena

29.03.2019.

**Bibliotēkas diena

30.03.2019.

**Bibliotēkas diena

05.04.2019.

**Bibliotēkas diena

06.04.2019.

**Bibliotēkas diena

12.04.2019.

**Bibliotēkas diena

13.04.2019.

09.15

Diplomdarba priekšaizstāvēšana un pirmsdiploma prakses aizstāvēšana

Komisija

 

19.04.2019.

SVĒTKI

20.04.2019.

SVĒTKI

26.04.2019.

**Bibliotēkas diena

27.04.2019.

**Bibliotēkas diena

03.05.2019.

SVĒTKI

04.05.2019.

SVĒTKI

10.05.2019.

**Bibliotēkas diena

11.05.2019.

**Bibliotēkas diena

17.05.2019.

**Bibliotēkas diena

18.05.2019.

**Bibliotēkas diena

24.05.2019.

**Bibliotēkas diena

25.05.2019.

**Bibliotēkas diena

31.05.2019.

 

Diplomdarbu aizstāvēšana

Komisija

 

01.06.2019.

**Bibliotēkas diena

 

 

                                                                                                                                                                                                                                           

**Bibliotēkas dienastudenti veic patstāvīgo darbu BSA vai citās bibliotēkās

 

UZMANĪBU – SARAKSTĀ IR IESPĒJAMAS IZMAIŅAS!                  

 

L.Brikmane +371 65233030

info@jk.bsa.edu.lv