NODARBĪBU SARAKSTS 2019./2020. AKADĒMISKĀ GADA PAVASARA SEMESTRIM

Studiju programma “TIESĪBU ZINĀTNE”, 4.kurss, nepilna laika vakara nodaļas bilingvālā plūsma

 

Datums

Laiks

Studiju disciplīna

Pasniedzējs

Piezīmes

14.02.2020.

**Bibliotēkas diena

15.02.2020.

10.00-13.10

Diplomdarba izstrādes un aizstāvēšanas metodika*Web meeting

 

Vad.pētn., Dr.phil. Vsevolods Kačans

 

21.02.2020.

**Bibliotēkas diena

22.02.2020.

10.00-13.10

Diplomdarba izstrādes un aizstāvēšanas metodika*Web meeting

 

Vad.pētn., Dr.phil. Vsevolods Kačans

 

28.02.2020.

 

 

 

 

29.02.2020.

 

 

 

 

 

*WEB meetings – lekcija tiek translēta tiešraidē no Rīgas

                                                                                                                                                                                                                                           

**Bibliotēkas dienastudenti veic patstāvīgo darbu BSA vai citās bibliotēkās

 

UZMANĪBU – SARAKSTĀ IR IESPĒJAMAS IZMAIŅAS!                  

 

K.Burova +371 65233030

info@jk.bsa.edu.lv