NODARBĪBU SARAKSTS 2018./2019. AKADĒMISKĀ GADA RUDENS SEMESTRIM

Studiju programma “TIESĪBU ZINĀTNE”, 4.kurss, pilna laika vakara nodaļas latviešu plūsma

 

Datums

Laiks

Studiju disciplīna

Pasniedzējs

Piezīmes

07.09.2018.

**Bibliotēkas diena

08.09.2018.

10.00

ES tiesības

Viesas.prof., Dr.hist. Helēna Šimkuva

 

14.09.2018.

**Bibliotēkas diena

15.09.2018.

**Bibliotēkas diena

21.09.2018.

18.00-21.10

Vides tiesības

Vieslekt., Mg.iur. Guntars Rieksts

 

22.09.2018.

09.15-14.15

Vides tiesības

Vieslekt., Mg.iur. Guntars Rieksts

 

28.09.2018.

**Bibliotēkas diena

29.09.2018.

09.15-14.15

Vides tiesības

Vieslekt., Mg.iur. Guntars Rieksts

 

05.10.2018.

**Bibliotēkas diena

06.10.2018.

**Bibliotēkas diena

12.10.2018.

**Bibliotēkas diena

13.10.2018.

**Bibliotēkas diena

19.10.2018.

**Bibliotēkas diena

20.10.2018.

09.15-14.15

Vides tiesības

Vieslekt., Mg.iur. Guntars Rieksts

 

26.10.2018.

18.00-21.10

Psiholoģija *TV tilts

As.prof., Dr.psych. Oļegs Nikiforovs

(bilingvāli) + 4UD, 3UD, 2TZ, 1SD, 4SD

27.10.2018.

10.00-13.10

Psiholoģija *TV tilts

As.prof., Dr.psych. Oļegs Nikiforovs

(bilingvāli) + 4UD, 3UD, 2TZ, 1SD, 4SD

13.30-16.40

Ekonomikas un projektu vadības pamati *TV tilts

As.prof., Dr.sc.ing. Žanna Caurkubule

 (bilingvāli) + 1TZ, 2SD, 2TZ

02.11.2018.

**Bibliotēkas diena

03.11.2018.

**Bibliotēkas diena

09.11.2018.

18.00-21.10

Starptautiskās privātās tiesības

Lekt., Mg.iur. Helēna Ozoliņa

 

10.11.2018.

08.30-13.20

Starptautiskās privātās tiesības

Lekt., Mg.iur. Helēna Ozoliņa

 

13.30-16.40

Tiesu psihiatrija *TV tilts

As.prof., Dr.psych. Oļegs Nikiforovs

 

16.11.2018.

**Bibliotēkas diena

17.11.2018.

**Bibliotēkas diena

23.11.2018.

**Bibliotēkas diena

24.11.2018.

11.30

Starptautiskās jūras tiesības

Viesas.prof., Dr.hist. Helēna Šimkuva

 

30.11.2018.

**Bibliotēkas diena

01.12.2018.

**Bibliotēkas diena

07.12.2018.

**Bibliotēkas diena

08.12.2018.

10.00-13.10

Politoloģija *TV tilts

Doc., Dr.phil. Mihails Rodins

(bilingvāli) + 1SD

13.30-16.40

Ekonomikas un projektu vadības pamati *TV-tilts

As.prof., Dr.sc.ing. Žanna Caurkubule

 (bilingvāli) + 1TZ, 2SD, 2TZ

14.12.2018.

**Bibliotēkas diena

15.12.2018.

13.30-16.40

Politoloģija *TV tilts

Doc., Dr.phil. Mihails Rodins

(bilingvāli) + 1SD

21.12.2018.

SVĒTKI

22.12.2018.

SVĒTKI

28.12.2018.

SVĒTKI

29.12.2018

SVĒTKI

04.01.2019.

**Bibliotēkas diena

05.01.2019.

10.00-13.10

Tiesu psihiatrija *TV tilts

As.prof., Dr.psych. Oļegs Nikiforovs

 

11.01.2019

18.00

Pirmsdiploma prakses ievadlekcija

Vieslekt., Mg.iur. Solvita Bērziņa

Prakses ilgums 10 nedēļas no 14.01.-22.03.

12.01.2019.

**Bibliotēkas diena

18.01.2019.

**Bibliotēkas diena

19.01.2019.

**Bibliotēkas diena

25.01.2019.

**Bibliotēkas diena

26.01.2019.

**Bibliotēkas diena

01.02.2019.

**Bibliotēkas diena

02.02.2019.

**Bibliotēkas diena

08.02.2019.

18.00-21.10

Salīdzinošā jurisprudence

Doc. Rudīte Bilsena

 

09.02.2019.

09.15-14.15

Salīdzinošā jurisprudence

Doc. Rudīte Bilsena

 

                                                                                                                                                                                                                                           

**Bibliotēkas dienastudenti veic patstāvīgo darbu BSA vai citās bibliotēkās

*TV tilts – studenti pēc iepriekšējas vienošanās lekciju var apmeklēt klātienē BSA Rīgā Lomonosova ielā 4  vai filiālēs Daugavpilī, Rēzeknē, Smiltenē, Jelgavā, Liepājā, Ventspilī

 

UZMANĪBU – SARAKSTĀ IR IESPĒJAMAS IZMAIŅAS!                  

 

L.Brikmane +371 65233030

info@jk.bsa.edu.lv