NODARBĪBU SARAKSTS 2020./2021. AKADĒMISKĀ GADA PAVASARA SEMESTRIM

Studiju programma “TIESĪBU ZINĀTNE”, 4.kurss, nepilna laika vakara nodaļas bilingvālā plūsma

 

Datums

Laiks

Studiju disciplīna

Pasniedzējs

Piezīmes

04.09.2020.

16.00

Kursa darbu aizstāvēšana

Komisija

 

05.09.2020.

**Bibliotēkas diena

11.09.2020.

**Bibliotēkas diena

12.09.2020.

**Bibliotēkas diena

18.09.2020.

**Bibliotēkas diena

19.09.2020.

**Bibliotēkas diena

02.10.2020.

 

 

 

 

03.10.2020.

09.00-10.00

Prakses ievadlekcija

Vieslekt.Mg,.iur.Inese Tumanova

 

10.00-13.10

Operatīvās darbības pamati (latviešu val)

Doc., Mg.iur. Kārlis Rihters

 

 

09.10.2020.

18.10-21.20

Apdrošināšanas tiesības (latviešu val)

As.prof., Dr.sc.ing. Nadežda Novožilova

Web meeting

10.10.2020.

10.00-13.10

Operatīvās darbības pamati (latviešu val.)

 

Doc., Mg.iur. Kārlis Rihters

 

 

16.10.2020.

18.00-21.20

Apdrošināšanas tiesības (latviešu val)

As.prof., Dr.sc.ing. Nadežda Novožilova

Web meeting

17.10.2020.

**Bibliotēkas diena

23.10.2020.

19.50-21.20

Cilvēktiesības (latviešu val)

Viesprof., Dr.hist. Helēna Šimkuva

Web meeting

24.10.2020.

**Bibliotēkas diena

30.10.2020.

19.50-21.20

Cilvēktiesības (latviešu val)

Viesprof., Dr.hist. Helēna Šimkuva

Web meeting

31.10.2020.

**Bibliotēkas diena

06.11.2020.

19.50-21.20

Cilvēktiesības (latviešu val)

Viesprof., Dr.hist. Helēna Šimkuva

nenotika

07.11.2020.

**Bibliotēkas diena

13.11.2020.

19.50-21.20

Cilvēktiesības (latviešu val)

Viesprof., Dr.hist. Helēna Šimkuva

Web meeting

14.11.2020.

**Bibliotēkas diena

20.11.2020.

19.50-21.20

Cilvēktiesības (latviešu val)

Viesprof., Dr.hist. Helēna Šimkuva

Web meeting

21.11.2020.

**Bibliotēkas diena

27.11.2020.

19.50-21.20

Cilvēktiesības (latviešu val)

Viesprof., Dr.hist. Helēna Šimkuva

Web meeting

28.11.2020.

13.30-16.40

Politoloģija (latviešu val)

Doc., Dr.phil. Mihails Rodins

Web meeting

04.12.2020.

19.50-21.20

Cilvēktiesības (latviešu val)

Viesprof., Dr.hist. Helēna Šimkuva

Web meeting

05.12.2020.

13.30-16.40

Politoloģija (latviešu val)

Doc., Dr.phil. Mihails Rodins

Web meeting

11.12.2020.

19.50-21.20

Cilvēktiesības (latviešu val)

Viesprof., Dr.hist. Helēna Šimkuva

Web meeting

12.12.2020.

13.30-16.40

Politoloģija (latviešu val)

Vieslekt.,Dr.hist Kārlis Daukšts

Web meeting

18.12.2020.

**Bibliotēkas diena

19.12.2020.

**Bibliotēkas diena

25.12.2020.

** Ziemassvētki**

26.12.2020.

** Ziemassvētki**

 

*WEB meetings – lekcija tiek translēta tiešraidē no Rīgas

                                                                                                                                                                                                                                           

**Bibliotēkas dienastudenti veic patstāvīgo darbu BSA vai citās bibliotēkās

 

UZMANĪBU – SARAKSTĀ IR IESPĒJAMAS IZMAIŅAS!                  

 

O.Mokrjakova +371 65233030

info@jk.bsa.edu.lv