NODARBĪBU SARAKSTS 2017./2018. AKADĒMISKĀ GADA RUDENS SEMESTRIM

Studiju programma “TIESĪBU ZINĀTNE”, 4.kurss, nepilna laika vakara nodaļa, latviešu plūsma

 

Datums

Laiks

Studiju disciplīna

Pasniedzējs

Piezīmes

06.10.2017.

18.00-21.10

Vides tiesības (latviešu val.)

Vieslekt.Mg.iur. Guntars Rieksts

 

07.10.2017.

09.00-13.10

Vides tiesības (latviešu val.)

Vieslekt.Mg.iur. Guntars Rieksts

 

13.10.2017.

18.00-21.10

Tiesu psihiatrija (bilingvāli) –TV tilts

As.prof., Dr.psych. Oļegs Nikiforovs

 

14.10.2017.

10.00-13.10

Tiesu psihiatrija (bilingvāli) –TV tilts

As.prof., Dr.psych. Oļegs Nikiforovs

 

20.10.2017.

18.00-21.10

Vides tiesības (latviešu val.)

Vieslekt.Mg.iur. Guntars Rieksts

 

21.10.2017.

09.00-13.10

Vides tiesības (latviešu val.)

Vieslekt.Mg.iur. Guntars Rieksts

 

27.10.2017.

**Bibliotēkas diena

28.10.2017.

**Bibliotēkas diena

03.11.2017.

17.00-17.50

Pirmsdiploma prakses ievadlekcija - Prakses ilgums no 06.11.2017.-14.01.2018. 

Vieslekt.Mg.iur. Dace Gluha

 

18.00-21.10

ES tiesības (latviešu val.)

Vieslekt.Mg.iur. Dace Gluha

 

04.11.2017.

09.00-13.10

ES tiesības (latviešu val.)

Vieslekt.Mg.iur. Dace Gluha

 

10.11.2017.

**Bibliotēkas diena

11.11.2017.

**Bibliotēkas diena

17.11.2017.

**Bibliotēkas diena

18.11.2017.

Latvijas Republikas proklamēšanas diena.

24.11.2017.

18.00-21.10

Politoloģija (latviešu val.) –TV tilts

Doc., Dr.hist. Kārlis Daukšts

 

25.11.2017.

09.00-13.10

Politoloģija (latviešu val.) –TV tilts

Doc., Dr.hist. Kārlis Daukšts

 

01.12.2017.

**Bibliotēkas diena

02.12.2017.

**Bibliotēkas diena

08.12.2017.

**Bibliotēkas diena

09.12.2017.

**Bibliotēkas diena

15.12.2017.

**Bibliotēkas diena

16.12.2017.

**Bibliotēkas diena

22.12.2017.

SVĒTKI

23.12.2017.

SVĒTKI

29.12.2017.

SVĒTKI

30.12.2017.

SVĒTKI

05.01.2018.

**Bibliotēkas diena

06.01.2018.

**Bibliotēkas diena

12.01.2018.

**Bibliotēkas diena

13.01.2018.

**Bibliotēkas diena

19.01.2018.

**Bibliotēkas diena

20.01.2018.

**Bibliotēkas diena

26.01.2018.

**Bibliotēkas diena

27.01.2018.

09.00

Pirmsdiploma prakses aizstāvēšana (latviešu val.)

KOMISIJA

 

                                                                                                                                                                                                                                           

**Bibliotēkas dienastudenti veic patstāvīgo darbu BSA vai citās bibliotēkās

*TV tilts – studenti pēc iepriekšējas vienošanās lekciju var apmeklēt klātienē BSA Rīgā Lomonosova ielā 4  vai filiālēs Daugavpilī, Rēzeknē, Smiltenē, Jelgavā, Liepājā, Ventspilī

 

UZMANĪBU – SARAKSTĀ IR IESPĒJAMAS IZMAIŅAS!                  

 

L.Brikmane +371 65233030, info@jk.bsa.edu.lv