NODARBĪBU SARAKSTS 2019./2020. AKADĒMISKĀ GADA RUDENS SEMESTRIM

Studiju programma “TIESĪBU ZINĀTNE”, 4.kurss, nepilna laika vakara nodaļas bilingvālā plūsma

 

Datums

Laiks

Studiju disciplīna

Pasniedzējs

Piezīmes

20.09.2019.

18.10-21.20

Vides tiesības

Vieslekt., Mg.iur. Guntars Rieksts

+3TZ

21.09.2019.

9.05-14.05

Vides tiesības

Vieslekt., Mg.iur. Guntars Rieksts

+3TZ

27.09.2019.

18.10-21.20

Psiholoģija *WEB meetings

Doc., Dr.psych. Oļegs Nikiforovs

 

28.09.2019.

9.05-14.05

Vides tiesības

Vieslekt., Mg.iur. Guntars Rieksts

+3TZ

04.10.2019.

18.10-21.20

Psiholoģija *WEB meetings

Doc., Dr.psych. Oļegs Nikiforovs

 

05.10.2019.

9.05-14.05

Vides tiesības

Vieslekt., Mg.iur. Guntars Rieksts

+3TZ

 

 

*WEB meetings – lekcija tiek translēta tiešraidē no Rīgas

                                                                                                                                                                                                                                           

**Bibliotēkas dienastudenti veic patstāvīgo darbu BSA vai citās bibliotēkās

 

UZMANĪBU – SARAKSTĀ IR IESPĒJAMAS IZMAIŅAS!                  

 

L.Brikmane +371 65233030

info@jk.bsa.edu.lv