NODARBĪBU SARAKSTS 2018./2019. AKADĒMISKĀ GADA PAVASARA SEMESTRIM

Studiju programma “TIESĪBU ZINĀTNE”, 4.kurss, pilna laika vakara nodaļas latviešu plūsma

 

Datums

Laiks

Studiju disciplīna

Pasniedzējs

Piezīmes

01.02.2019.

**Bibliotēkas diena

02.02.2019.

**Bibliotēkas diena

08.02.2019.

18.00-21.10

Salīdzinošā jurisprudence

Doc. Rudīte Bilsena

 

09.02.2019.

09.15-14.15

Salīdzinošā jurisprudence

Doc. Rudīte Bilsena

 

15.02.2019.

18.00-21.10

Diplomdarba sagatavošanas un aizstāvēšanas metodika

Prof., Dr.paed. Inta Čamane

+4UD, 4SD

16.02.2019.

**Bibliotēkas diena

22.02.2019.

**Bibliotēkas diena

23.02.2019.

**Bibliotēkas diena

01.03.2019.

**Bibliotēkas diena

02.03.2019.

**Bibliotēkas diena

08.03.2019.

**Bibliotēkas diena

09.03.2019.

**Bibliotēkas diena

15.03.2019.

**Bibliotēkas diena

16.03.2019.

**Bibliotēkas diena

22.03.2019.

**Bibliotēkas diena

23.03.2019.

**Bibliotēkas diena

29.03.2019.

**Bibliotēkas diena

30.03.2019.

**Bibliotēkas diena

05.04.2019.

**Bibliotēkas diena

06.04.2019.

**Bibliotēkas diena

12.04.2019.

**Bibliotēkas diena

13.04.2019.

09.15

Diplomdarba priekšaizstāvēšana un pirmsdiploma prakses aizstāvēšana

Vieslekt., Mg.iur. Elita Dreiblathena

Vieslekt., Mg.iur. Liene Liepa

 

19.04.2019.

SVĒTKI

20.04.2019.

SVĒTKI

26.04.2019.

17.30

Atkārtota diplomdarba priekšaizstāvēšana

Vieslekt., Mg.iur. Inna Lipša

Vieslekt., Mg.iur. Liene Liepa

 

27.04.2019.

**Bibliotēkas diena

03.05.2019.

SVĒTKI

04.05.2019.

SVĒTKI

10.05.2019.

**Bibliotēkas diena

11.05.2019.

**Bibliotēkas diena

17.05.2019.

**Bibliotēkas diena

18.05.2019.

**Bibliotēkas diena

24.05.2019.

**Bibliotēkas diena

25.05.2019.

**Bibliotēkas diena

31.05.2019.

**Bibliotēkas diena

01.06.2019.

10.00

Diplomdarbu aizstāvēšana

Komisija

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                           

**Bibliotēkas dienastudenti veic patstāvīgo darbu BSA vai citās bibliotēkās

 

UZMANĪBU – SARAKSTĀ IR IESPĒJAMAS IZMAIŅAS!                  

 

L.Brikmane +371 65233030

info@jk.bsa.edu.lv