NODARBĪBU SARAKSTS 2017./2018. AKADĒMISKĀ GADA PAVASARA SEMESTRIM

Studiju programma “TIESĪBU ZINĀTNE”, 4.kurss, pilna laika vakara nodaļa, latviešu plūsma

 

Datums

Laiks

Studiju disciplīna

Pasniedzējs

Piezīmes

09.02.2018.

**Bibliotēkas diena

10.02.2018.

**Bibliotēkas diena

16.02.2018.

18.00-21.10

Psiholoģija (latviešu val.)

Vieslekt., Mg.psych. Kristīne Ozoliņa

 

17.02.2018.

09.00-13.20

Psiholoģija (latviešu val.)

Vieslekt., Mg.psych. Kristīne Ozoliņa

 

23.02.2018.

18.00-21.10

ES darba tiesības (latviešu val.)

Vieslekt., Mg.iur. Inna Lipša

+UD ind.plāns

24.02.2018.

09.00-14.05

ES darba tiesības (latviešu val.)

Vieslekt., Mg.iur. Inna Lipša

+UD ind.plāns

02.03.2018.

18.00-21.10

Diplomdarba sagatavošanas un aizstāvēšanas metodika (latviešu val.) – *TV tilts

Vad.pētn., Dr.phil. Vsevolods Kačans

+4UD, 4SD – 4.aud.

03.03.2018.

**Bibliotēkas diena

09.03.2018.

**Bibliotēkas diena

10.03.2018.

**Bibliotēkas diena

16.03.2018.

**Bibliotēkas diena

17.03.2018.

**Bibliotēkas diena

23.03.2018.

18.00-21.10

Starptautiskās jūras tiesības (latviešu val.)

Vieslekt., Mg.iur. Guntars Rieksts

 

24.03.2018.

09.00-14.05

Starptautiskās jūras tiesības (latviešu val.)

Vieslekt., Mg.iur. Guntars Rieksts

 

30.03.2018.

Lielā piektdiena

31.03.2018.

Klusā sestdiena

06.04.2018.

**Bibliotēkas diena

07.04.2018.

09.00

Konstitucionālās tiesības (krievu val.)

Lekt., Mg.paed. Elīna Aļehno

+1TZ

13.04.2018.

18.00-21.10

Salīdzinošā jurisprudence (latviešu val.)

Doc. Rudīte Bilsena

 

14.04.2018.

09.00-13.20

Salīdzinošā jurisprudence (latviešu val.)

Doc. Rudīte Bilsena

 

20.04.2018.

**Bibliotēkas diena

21.04.2018.

**Bibliotēkas diena

27.04.2018.

18.00

Diplomdarbu priekšaizstāvēšana (latviešu val.)

Vieslekt., Mg.iur. Elita Dreiblathena, Vieslekt., Mg.iur. Solvita Bērziņa

 

28.04.2018.

**Bibliotēkas diena

04.05.2018.

**Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena

05.05.2018.

**Bibliotēkas diena

11.05.2018.

**Bibliotēkas diena

12.05.2018.

**Bibliotēkas diena

18.05.2018.

**Bibliotēkas diena

19.05.2018.

**Bibliotēkas diena

25.05.2018.

**Bibliotēkas diena

26.05.2018.

**Bibliotēkas diena

                                                                                                                                                                                                                                           

**Bibliotēkas dienastudenti veic patstāvīgo darbu BSA vai citās bibliotēkās

*TV tilts – studenti pēc iepriekšējas vienošanās lekciju var apmeklēt klātienē BSA Rīgā Lomonosova ielā 4  vai filiālēs Daugavpilī, Rēzeknē, Smiltenē, Jelgavā, Liepājā, Ventspilī

 

UZMANĪBU – SARAKSTĀ IR IESPĒJAMAS IZMAIŅAS!                  

 

L.Brikmane +371 65233030, info@jk.bsa.edu.lv