NODARBĪBU SARAKSTS 2018./2019. AKADĒMISKĀ GADA PAVASARA SEMESTRIM

Studiju programma “SOCIĀLAIS DARBS”, 4.kurss, pilna laika vakara nodaļas bilingvālā plūsma

 

Datums

Laiks

Studiju disciplīna

Pasniedzējs

Piezīmes

 

01.02.2019.

**Bibliotēkas diena

 

02.02.2019.

**Bibliotēkas diena

 

08.02.2019.

**Bibliotēkas diena

 

09.02.2019.

**Bibliotēkas diena

 

15.02.2019.

18.00-21.10

Diplomdarba sagatavošanas un aizstāvēšanas metodika

Prof., Dr.paed. Inta Čamane

+4UD, 4TZ

 

16.02.2019.

**Bibliotēkas diena

22.02.2019.

**Bibliotēkas diena

 

23.02.2019.

**Bibliotēkas diena

 

01.03.2019.

18.00-21.10

Personāla atlase un vadīšana

Saskarsmes psiholoģija

Prof., Dr.paed. Inta Čamane

 

 

02.03.2019.

**Bibliotēkas diena

 

08.03.2019.

**Bibliotēkas diena

09.03.2019.

**Bibliotēkas diena

 

15.03.2019.

18.00-21.10

Supervīzija sociālajā darbā

Doc., Dr.paed. Līga Āboltiņa

 

 

16.03.2019.

09.15-14.15

Supervīzija sociālajā darbā

Doc., Dr.paed. Līga Āboltiņa

 

 

22.03.2019.

**Bibliotēkas diena

 

23.03.2019.

**Bibliotēkas diena

 

29.03.2019.

**Bibliotēkas diena

 

30.03.2019.

**Bibliotēkas diena

 

05.04.2019.

**Bibliotēkas diena

 

06.04.2019.

**Bibliotēkas diena

 

12.04.2019.

**Bibliotēkas diena

 

13.04.2019.

09.15

Diplomdarbu priekšaizstāvēšana

Prof., Dr.paed. Inta Čamane

Lekt., MBA Nonna Jakubovska

 

 

19.04.2019.

SVĒTKI

 

20.04.2019.

SVĒTKI

 

26.04.2019.

**Bibliotēkas diena

 

27.04.2019.

**Bibliotēkas diena

 

03.05.2019.

SVĒTKI

 

04.05.2019.

SVĒTKI

 

10.05.2019.

**Bibliotēkas diena

 

11.05.2019.

09.15

Atkārtota diplomdarbu priekšaizstāvēšana

Prof., Dr.paed. Inta Čamane

Lekt., MBA Nonna Jakubovska

 

 

17.05.2019.

**Bibliotēkas diena

 

18.05.2019.

**Bibliotēkas diena

 

24.05.2019.

**Bibliotēkas diena

 

25.05.2019.

**Bibliotēkas diena

 

31.05.2019.

**Bibliotēkas diena

 

01.06.2019.

10.00

Diplomdarbu aizstāvēšana

Komisija

 

 

 

**Bibliotēkas diena – studenti veic patstāvīgo darbu BSA vai citās bibliotēkās

 

UZMANĪBU – SARAKSTĀ IR IESPĒJAMAS IZMAIŅAS!          

                                               

L.Brikmane  +371 65233030

info@jk.bsa.edu.lv