NODARBĪBU SARAKSTS 2017./2018. AKADĒMISKĀ GADA RUDENS SEMESTRIM

Studiju programma “SOCIĀLAIS DARBS”, 4.kurss

 

Pilna laika vakara nodaļa, bilingvālā plūsma

Datums

Laiks

Studiju disciplīna

Pasniedzējs

Piezīmes

15.09.2017.

Uzmanību 4. kursa studentiem! Iesniegumi par diplomdarba tēmu jānodod mācību daļā līdz 20.10.2017. (iesnieguma veidlapas pieejamas sadaļā studiju procesam ).

16.09.2017.

**Bibliotēkas diena

22.09.2017.

18.00-21.10

Projektu izstrāde un vadīšana (latviešu val.)

Prof.Dr.paed. Inta Čamane

 

23.09.2017.

**Bibliotēkas diena

29.09.2017.

18.00-21.10

Paliatīvā aprūpe (latviešu val.)

Vieslekt., Mg.sw. Ruta Silapētere

 

30.09.2017.

09.00-13.10

Penitenciārais sociālais darbs (latviešu val.)

Vieslekt., Mg.sw. Ruta Silapētere

 

06.10.2017.

18.00-21.10

Ievads psihoterapijā (latviešu val.)

Vieslekt.Mg.psych. D.Anspoka

 

07.10.2017.

09.00-13.10

Ievads psihoterapijā (latviešu val.)

Vieslekt.Mg.psych. D.Anspoka

 

13.10.2017.

18.00-21.10

Kopienas sociālās vides analīze (latviešu val.)

Vieslekt.Mg.paed. Inita Gādmane

 

14.10.2017.

09.00-13.10

Sociālā darba kopienas  (latviešu val.)

Vieslekt.Mg.paed. Inita Gādmane

 

20.10.2017.

18.00-21.10

Penitenciārais sociālais darbs (latviešu val.)

Vieslekt., Mg.sw. Ruta Silapētere

 

21.10.2017.

09.00-13.10

Paliatīvā aprūpe (latviešu val.)

Vieslekt., Mg.sw. Ruta Silapētere

 

27.10.2017.

18.00-21.10

Sociālā politika (biling.)

Lekt.MBA Nonna Jakubovska

 

28.10.2017.

09.00-13.10

Sociālā politika (biling.)

Lekt.MBA Nonna Jakubovska

 

03.11.2017.

**Bibliotēkas diena

04.11.2017.

09.00-13.10

Sociālā darba metodes un problēmas (biling.)

Lekt.MBA Nonna Jakubovska

 

10.11.2017.

16.20-17.50

Pirmsdiploma prakses ievadlekcija (latviešu val.) Prakses ilgums 10 nedēļas ( no 13.11.2017.-21.01.2018.)

Prof.Dr.paed. Inta Čamane

 

18.00-21.10

Profesionālā darbība un darba aizsardzībā (latviešu val.)

Vieslekt.Mg.paed. Inita Gādmane

+3SD

11.11.2017.

**Bibliotēkas diena

17.11.2017.

**Bibliotēkas diena

18.11.2017.

Latvijas Republikas proklamēšanas diena.

24.11.2017.

**Bibliotēkas diena

25.11.2017.

**Bibliotēkas diena

01.12.2017.

18.00-21.10

Sociālā darba kopienas  (latviešu val.)

Vieslekt.Mg.paed. Inita Gādmane

 

02.12.2017.

09.00-13.10

Kopienas sociālās vides analīze (latviešu val.)

Vieslekt.Mg.paed. Inita Gādmane

 

08.12.2017.

18.00-21.00

Profesionālā darbība un darba aizsardzībā (latviešu val.)

Vieslekt.Mg.paed. Inita Gādmane

+3SD

09.12.2017.

**Bibliotēkas diena

15.12.2017.

18.00-21.10

Mākslas terapijas tehnikas grupu darbā  (latviešu val.)

Vieslekt.Mg.psych. Kristīne Ozoliņa

 

16.12.2017.

09.00-13.10

Mākslas terapijas tehnikas grupu darbā  (latviešu val.)

Vieslekt.Mg.psych. Kristīne Ozoliņa

 

**Bibliotēkas dienastudenti veic patstāvīgo darbu BSA vai citās bibliotēkās

*TV tilts – studenti lekciju var apmeklēt klātienē BSA Rīgā Lomonosova ielā 4  vai filiālēs Daugavpilī, Rēzeknē, Smiltenē, Jelgavā, Liepājā, Ventspilī

 

UZMANĪBU – SARAKSTĀ IR IESPĒJAMAS IZMAIŅAS!                                                          

 

L.Brikmane  +371 65233030

info@jk.bsa.edu.lv