NODARBĪBU SARAKSTS 2018./2019. AKADĒMISKĀ GADA RUDENS SEMESTRIM

Studiju programma “SOCIĀLAIS DARBS”, 4.kurss, pilna laika vakara nodaļas bilingvālā plūsma

 

Datums

Laiks

Studiju disciplīna

Pasniedzējs

Piezīmes

 

07.09.2018.

18.00-21.10

Mākslas terapijas tehnikas grupu darbā

Vieslekt., Mg.psych. Kristīne Ozoliņa

 

 

08.09.2018.

09.15-14.15

Ievads psihoterapijā

Vieslekt., Mg.psych. Dzintra Anspoka

 

 

14.09.2018.

**Bibliotēkas diena

 

15.09.2018.

09.15-14.15

Ievads psihoterapijā

Vieslekt., Mg.psych. Dzintra Anspoka

 

 

21.09.2018.

18.00-21.10

Ievads psihoterapijā

Vieslekt., Mg.psych. Dzintra Anspoka

 

 

22.09.2018.

**Bibliotēkas diena

 

28.09.2018.

18.00-21.10

Mākslas terapijas tehnikas grupu darbā

Vieslekt., Mg.psych. Kristīne Ozoliņa

 

 

29.09.2018.

**Bibliotēkas diena

 

05.10.2018.

**Bibliotēkas diena

 

06.10.2018.

**Bibliotēkas diena

 

12.10.2018.

17.05-17.50

Pirmsdiploma prakses ievadlekcija

Prof., Dr.paed. Inta Čamane

Prakses ilgums 10 nedēļas: 15.oktobris – 21.decembris

 

18.00-21.10

Projektu izstrāde un vadība

Prof., Dr.paed. Inta Čamane

 

13.10.2018.

**Bibliotēkas diena

 

19.10.2018.

**Bibliotēkas diena

 

20.10.2018.

**Bibliotēkas diena

 

26.10.2018.

18.00-21.10

Sociālā psiholoģija *TV tilts

As.prof., Dr.psych. Oļegs Nikiforovs

+1UD, 3UD, 4UD, 4TZ, 1SD

 

27.10.2018.

10.00-13.10

Sociālā psiholoģija *TV tilts

As.prof., Dr.psych. Oļegs Nikiforovs

+1UD, 3UD, 4UD, 4TZ, 1SD

 

02.11.2018.

**Bibliotēkas diena

 

03.11.2018.

**Bibliotēkas diena

 

09.11.2018.

**Bibliotēkas diena

 

10.11.2018.

**Bibliotēkas diena

 

16.11.2018.

**Bibliotēkas diena

 

17.11.2018.

**Bibliotēkas diena

 

23.11.2018.

18.00-21.10

Penitenciārais sociālais darbs

Vieslekt., Mg.sw. Ruta Silapētere

 

 

24.11.2018.

09.15-14.15

Penitenciārais sociālais darbs

Vieslekt., Mg.sw. Ruta Silapētere

 

 

30.11.2018.

18.00-21.10

Sociālais darbs ar HIV/AIDS slimniekiem un tuviniekiem

Lekt., MBA Nonna Jakubovska

 

 

01.12.2018.

09.15-14.15

Sociālais darbs ar HIV/AIDS slimniekiem un tuviniekiem

Lekt., MBA Nonna Jakubovska

 

 

07.12.2018.

**Bibliotēkas diena

 

08.12.2018.

**Bibliotēkas diena

 

14.12.2018.

**Bibliotēkas diena

 

15.12.2018.

**Bibliotēkas diena

 

21.12.2018.

**Bibliotēkas diena

 

22.12.2018.

**Bibliotēkas diena

 

28.12.2018.

SVĒTKI

 

29.12.2018.

SVĒTKI

 

04.01.2019.

SVĒTKI

 

05.01.2019.

SVĒTKI

 

11.01.2019.

**Bibliotēkas diena

 

12.01.2019.

**Bibliotēkas diena

 

18.01.2019.

**Bibliotēkas diena

 

19.01.2019.

09.15

Prakses aizstāvēšana

Prof., Dr.paed. Inta Čamane

Lekt., MBA Nonna Jakubovska

 

 

25.01.2019.

**Bibliotēkas diena

 

26.01.2019.

**Bibliotēkas diena

 

01.02.2019.

**Bibliotēkas diena

 

02.02.2019.

**Bibliotēkas diena

 

 

**Bibliotēkas diena – studenti veic patstāvīgo darbu BSA vai citās bibliotēkās

*TV tilts – studenti pēc iepriekšējas vienošanās lekciju var apmeklēt klātienē BSA Rīgā Lomonosova ielā 4  vai filiālēs Daugavpilī, Rēzeknē, Smiltenē, Jelgavā, Liepājā, Ventspilī

 

UZMANĪBU – SARAKSTĀ IR IESPĒJAMAS IZMAIŅAS!          

                                               

L.Brikmane  +371 65233030

info@jk.bsa.edu.lv