NODARBĪBU SARAKSTS 2020./2021. AKADĒMISKĀ GADA PAVASARA SEMESTRIM

Studiju programma “SOCIĀLAIS DARBS”, 4.kurss, nepilna laika vakara nodaļas latviešu plūsma

 

Datums

Laiks

Studiju disciplīna

Pasniedzējs

Piezīmes

04.09.2020.

**Bibliotēkas diena

05.09.2020.

**Bibliotēkas diena

11.09.2020.

17.00

Studiju darbu aizstāvēšana

Komisija

(Par 3 kursu)

12.09.2020.

**Bibliotēkas diena

18.09.2020.

**Bibliotēkas diena

19.09.2020.

**Bibliotēkas diena

02.10.2020.

**Bibliotēkas diena

03.10.2020.

**Bibliotēkas diena

09.10.2020.

**Bibliotēkas diena

10.10.2020.

**Bibliotēkas diena

16.10.2020.

**Bibliotēkas diena

17.10.2020.

09.00-14.05

Sociālais darbs ar atkarīgajiem

Vieslekt.MBA Nonna Jakubovska

 

23.10.2020.

**Bibliotēkas diena

24.10.2020.

**Bibliotēkas diena

30.10.2020.

**Bibliotēkas diena

31.10.2020.

 

 

 

 

06.11.2020.

18.00-18.40

Ģimenes psiholoģija

 

Vieslekt.Mg.psych Kristīne Ozoliņa

Zoom

https://us04web.zoom.us/j/3892224035?pwd=QTlrZVR1VGw2TTNmam9xTklHZ1RaUT09

07.11.2020.

 

 

 

 

13.11.2020.

 

 

 

 

14.11.2020.

 

 

 

 

20.11.2020.

18.00-20.35

Ģimenes psiholoģija

Vieslekt.Mg.psych Kristīne Ozoliņa

PATSTĀVĪGAIS DARBS

21.11.2020.

09.00-13.20

Ievads psihoterapijā

Vieslekt.Mg.psych.Dzintra Anspoka

Zoom

27.11.2020.

18.00

Konfliktu psiholoģija

Vieslekt.Mg.psych Kristīne Ozoliņa

https://us04web.zoom.us/j/75191267571?pwd=QVZ1SmtRejhSSzVwMFJ1QUpMZjRsdz09

28.11.2020.

09.05-14.05

Ģimenes psiholoģija

Vieslekt.Mg.psych Kristīne Ozoliņa

PATSTĀVĪGAIS DARBS

04.12.2020.

18.00-20.35

Atbalsta grupu vadīšana

Vieslekt.,Mg.paed.Inita Gādmane

Var mainīties

05.12.2020.

09.00-13.20

Konfliktu psiholoģija

Vieslekt.Mg.psych Kristīne Ozoliņa

Var mainīties

11.12.2020.

18.00-20.35

Konfliktu psiholoģija

Vieslekt.Mg.psych Kristīne Ozoliņa

Var mainīties

12.12.2020.

09.05-13.20

Atbalsta grupu vadīšana

Vieslekt.,Mg.paed.Inita Gādmane

Var mainīties

18.12.2020.

 

 

 

Var mainīties

19.12.2020.

 

 

 

Var mainīties

09.01.2021.

09.05-13.20

Atbalsta grupu vadīšana

Vieslekt.,Mg.paed.Inita Gādmane

Var mainīties

 

 

*WEB meetings – lekcija tiek translēta tiešraidē no Rīgas ar iespēju to skatīties jebkurā sev piemērotā vietā

 

**Bibliotēkas diena – studenti veic patstāvīgo darbu BSA vai citās bibliotēkās

 

UZMANĪBU – SARAKSTĀ IR IESPĒJAMAS IZMAIŅAS!          

                                               

O.Mokrjakova  +371 65233030

info@jk.bsa.edu.lv