NODARBĪBU SARAKSTS 2019./2020. AKADĒMISKĀ GADA RUDENS SEMESTRIM

Studiju programma “SOCIĀLAIS DARBS”, 4.kurss, nepilna laika vakara nodaļas latviešu plūsma

 

Datums

Laiks

Studiju disciplīna

Pasniedzējs

Piezīmes

 

20.09.2019.

18.10-21.20

Personāla vadība

Prof., Dr. paed. Inta Čamane

+4UD

21.09.2019.

**Bibliotēkas diena

27.09.2019.

18.10-21.20

Konfliktu psiholoģija

Vieslekt., Mg. psych. Kristīne Ozoliņa

 

28.09.2019.

**Bibliotēkas diena

04.10.2019.

**Bibliotēkas diena

05.10.2019.

**Bibliotēkas diena

 

 

 

 

 

 

**Bibliotēkas diena – studenti veic patstāvīgo darbu BSA vai citās bibliotēkās

 

UZMANĪBU – SARAKSTĀ IR IESPĒJAMAS IZMAIŅAS!          

                                               

L.Brikmane  +371 65233030

info@jk.bsa.edu.lv