NODARBĪBU SARAKSTS 2019./2020. AKADĒMISKĀ GADA RUDENS SEMESTRIM

Studiju programma “SOCIĀLAIS DARBS”, 4.kurss, nepilna laika vakara nodaļas latviešu plūsma

 

Datums

Laiks

Studiju disciplīna

Pasniedzējs

Piezīmes

 

20.09.2019.

18.10-21.20

Personāla vadība

Prof., Dr. paed. Inta Čamane

+4UD

21.09.2019.

**Bibliotēkas diena

27.09.2019.

18.10-21.20

Konfliktu psiholoģija

Vieslekt., Mg. psych. Kristīne Ozoliņa

 

28.09.2019.

**Bibliotēkas diena

04.10.2019.

**Bibliotēkas diena

05.10.2019.

**Bibliotēkas diena

11.10.2019.

18.10-21.20

Konfliktu psiholoģija

Vieslekt., Mg. psych. Kristīne Ozoliņa

 

12.10.2019.

**Bibliotēkas diena

18.10.2019.

18.10-21.20

Ģimenes psiholoģija

Vieslekt., Mg. psych. Kristīne Ozoliņa

 

19.10.2019.

**Bibliotēkas diena

25.10.2019.

18.10-21.20

Projektu izstrāde un vadība * WEB meetings

Doc.,Dr.oec.Boriss Heimanis

 

26.10.2019.

10.00-13.10

Projektu izstrāde un vadība * WEB meetings

Doc.,Dr.oec.Boriss Heimanis

 

01.11.2019.

18.10-21.20

Ģimenes psiholoģija

Vieslekt., Mg. psych. Kristīne Ozoliņa

 

02.11.2019.

09.05-14.05

Gerontoloģija

Vieslekt., Mg.sw. Daina Bebre

 

08.11.2019.

18.10-21.20

Gerontoloģija

Vieslekt., Mg.sw. Daina Bebre

 

09.11.2019.

09.05-14.05

Gerontoloģija

Vieslekt., Mg.sw. Daina Bebre

 

15.11.2019.

**Bibliotēkas diena

16.11.2019.

**Bibliotēkas diena

22.11.2019.

**Bibliotēkas diena

23.11.2019.

**Bibliotēkas diena

29.11.2019.

18.10-21.20

Supervīzija sociālajā darbā

Doc., Dr.paed. Līga Aboltiņa

 

30.11.2019.

9.05-14.05

Supervīzija sociālajā darbā

Doc., Dr.paed. Līga Aboltiņa

 

06.12.2019.

**Bibliotēkas diena

07.12.2019.

**Bibliotēkas diena

13.12.2019.

**Bibliotēkas diena

14.12.2019.

**Bibliotēkas diena

20.12.2019.

**Bibliotēkas diena

21.12.2019.

**Bibliotēkas diena

27.12.2019.

***SVĒTKI***

28.12.2019.

***SVĒTKI***

03.01.2020.

***SVĒTKI***

04.01.2020.

***SVĒTKI***

10.01.2020.

18.10-21.20

Atbalstu grupu vadīšana

Vieslekt., Mg. paed Inita Gādmane

 

11.12.20202

09.05-14.05

Atbalstu grupu vadīšana

Vieslekt., Mg. paed Inita Gādmane

 

17.01.2020.

**Bibliotēkas diena

18.01.2020.

09.05-14.05

Atbalstu grupu vadīšana

Vieslekt., Mg. paed Inita Gādmane

 

24.01.2020.

**Bibliotēkas diena

25.01.2020.

**Bibliotēkas diena

31.01.2020.

**Bibliotēkas diena

01.02.2020.

**Bibliotēkas diena

07.02.2020.

**Bibliotēkas diena

08.02.2020.

**Bibliotēkas diena

 

 

*WEB meetings – lekcija tiek translēta tiešraidē no Rīgas ar iespēju to skatīties jebkurā sev piemērotā vietā

 

**Bibliotēkas diena – studenti veic patstāvīgo darbu BSA vai citās bibliotēkās

 

UZMANĪBU – SARAKSTĀ IR IESPĒJAMAS IZMAIŅAS!          

                                               

L.Brikmane  +371 65233030

info@jk.bsa.edu.lv