NODARBĪBU SARAKSTS 2019./2020. AKADĒMISKĀ GADA PAVASARA SEMESTRIM

Studiju programma “SOCIĀLAIS DARBS”, 4.kurss, nepilna laika vakara nodaļas latviešu plūsma

 

Datums

Laiks

Studiju disciplīna

Pasniedzējs

Piezīmes

07.02.2020.

**Bibliotēkas diena

 

08.02.2020.

**Bibliotēkas diena

 

14.02.2020.

18.10-21.20

Sociālā darba politika ES un pasaulē

Prof., Dr.paed.Inta Čamane

 

 

15.02.2020.

10.00-13.10

Diplomdarba izstrādes un aizstāvēšanas metodika*Web meeting

Vad.pētn., Dr.phil. Vsevolods Kačans

 

 

21.02.2020.

**Bibliotēkas diena

 

13.03.2020.

18.10-21.20

Stresa menedžments

Vieslekt., Mg.psych. Kristīne Ozoliņa

 

 

14.03.2020.

09.05-14.05

Ievads psihoterapijā

Vieslekt., Mg.psych. Dzintra Anspoka

DARBS GRUPĀS

 

20.03.2020.

 

 

 

 

 

21.03.2020.

 

 

 

 

 

27.03.2020.

18.10-21.20

Stresa menedžments

Vieslekt., Mg.psych. Kristīne Ozoliņa

 

 

28.03.2020.

09.05-14.05

Stresa menedžments

Vieslekt., Mg.psych. Kristīne Ozoliņa

PATSTĀVĪGAIS DARBS

 

03.04.2020.

 

 

 

 

 

24.04.2020.

18.10-21.20

Paliatīvā aprūpe

Vieslekt.R.Silapētere

PĀRCELTS

 

25.04.2020.

09.05-14.05

Penitenciārais sociālais darbs

Vieslekt.R.Silapētere

PĀRCELTS

 

01.05.2020.

***SVĒTKI***

 

02.05.2020.

***SVĒTKI***

 

08.05.2020.

18.10-21.20

Retardēto bērnu psiholoģija

Vieslekt., Mg.psych. Dzintra Anspoka

PATSTĀVĪGAIS DARBS

 

09.05.2020.

09.05-14.05

Retardēto bērnu psiholoģija

Vieslekt., Mg.psych. Dzintra Anspoka

PATSTĀVĪGAIS DARBS

 

15.05.2020.

 

 

 

 

 

16.05.2020.

 

 

 

 

 

22.05.2020.

 

 

 

 

 

23.05.2020

 

 

 

 

 

24.05.2020.

 

 

 

 

 

29.05.2020.

 

 

 

 

 

30.05.2020.

09.05-14.05

Retardēto bērnu psiholoģija

Vieslekt., Mg.psych. Dzintra Anspoka

PATSTĀVĪGAIS DARBS

 

05.06.2020.

 

 

 

 

 

06.06.2020.

09.30-12.30

Ievads psihoterapijā*ieskaite

Vieslekt., Mg.psych. Dzintra Anspoka

attālināti

 

12.06.2020.

 

 

 

 

 

13.06.2020

 

 

 

 

 

19.06.2020.

 

 

 

 

 

10.07.2020.

16.30

Pirmsdiploma prakses ievadlekcija

Prof., Dr.paed.Inta Čamane

KLĀTIENĒ

 

17.00-21.20

Penitenciārais sociālais darbs

Vieslekt.R.Silapētere

KLĀTIENĒ

 

 

 

*WEB meetings – lekcija tiek translēta tiešraidē no Rīgas ar iespēju to skatīties jebkurā sev piemērotā vietā

 

**Bibliotēkas diena – studenti veic patstāvīgo darbu BSA vai citās bibliotēkās

 

UZMANĪBU – SARAKSTĀ IR IESPĒJAMAS IZMAIŅAS!          

                                               

K. Burova  +371 65233030

info@jk.bsa.edu.lv