NODARBĪBU SARAKSTS 2017./2018. AKADĒMISKĀ GADA PAVASARA SEMESTRIM

Studiju programma “SOCIĀLAIS DARBS”, 4.kurss, pilna laika vakara nodaļa, bilingvālā plūsma

 

Datums

Laiks

Studiju disciplīna

Pasniedzējs

Piezīmes

09.02.2018.

18.00-21.10

Supervīzija sociālajā darbā (latviešu val.)

Doc., Dr.paed. Līga Āboltiņa

 

10.02.2018.

09.00-13.20

Supervīzija sociālajā darbā (latviešu val.)

Doc., Dr.paed. Līga Āboltiņa

 

16.02.2018.

**Bibliotēkas diena

17.02.2018.

**Bibliotēkas diena

23.02.2018.

18.00

Prakses aizstāvēšana (bilingvāli)

Prof., Dr.paed. Inta Čamane

Lekt., MBA Nonna Jakubovska

+1SD Mg

24.02.2018.

**Bibliotēkas diena

02.03.2018.

18.00-21.10

Diplomdarba sagatavošanas un aizstāvēšanas metodika (latviešu val.) - *TV tilts

Vad.pētn., Dr.phil. Vsevolods Kačans

+4UD, 4TZ – 4.aud.

03.03.2018.

**Bibliotēkas diena

09.03.2018.

18.00-21.10

Sociālā darba politika ES un pasaulē (latviešu val.)

Prof., Dr.paed. Inta Čamane

 

10.03.2018.

**Bibliotēkas diena

16.03.2018.

**Bibliotēkas diena

17.03.2018.

**Bibliotēkas diena

23.03.2018.

**Bibliotēkas diena

24.03.2018.

**Bibliotēkas diena

30.03.2018.

SVĒTKI

31.03.2018.

SVĒTKI

06.04.2018.

**Bibliotēkas diena

07.04.2018.

**Bibliotēkas diena

13.04.2018.

**Bibliotēkas diena

14.04.2018.

09.15-12.35

Pētījumu datu datorapstrāde (latviešu val.)

Vieslekt., Mg.paed. Rita Kozlova

+3SD – 220.aud.

20.04.2018.

**Bibliotēkas diena

21.04.2018.

**Bibliotēkas diena

27.04.2018.

09.00

Diplomdarbu priekšaizstāvēšana (bilingvāli)

Prof., Dr.paed. Inta Čamane

Lekt., MBA Nonna Jakubovska

 

28.04.2018.

09.15-12.35

Pētījumu datu datorapstrāde (latviešu val.)

Vieslekt., Mg.paed. Rita Kozlova

+3SD – 220.aud.

04.05.2018.

SVĒTKI

05.05.2018.

SVĒTKI

11.05.2018.

**Bibliotēkas diena

12.05.2018.

**Bibliotēkas diena

18.05.2018.

17.00

Atkārtota diplomdarbu priekšaizstāvēšana (bilingvāli)

Prof., Dr.paed. Inta Čamane

Lekt., MBA Nonna Jakubovska

 

19.05.2018.

**Bibliotēkas diena

25.05.2018.

**Bibliotēkas diena

26.05.2018.

**Bibliotēkas diena

 

**Bibliotēkas diena – studenti veic patstāvīgo darbu BSA vai citās bibliotēkās

*TV tilts – studenti pēc iepriekšējas vienošanās lekciju var apmeklēt klātienē BSA Rīgā Lomonosova ielā 4  vai filiālēs Daugavpilī, Rēzeknē, Smiltenē, Jelgavā, Liepājā, Ventspilī

 

UZMANĪBU – SARAKSTĀ IR IESPĒJAMAS IZMAIŅAS!                                                          

L.Brikmane  +371 65233030, info@jk.bsa.edu.lv