NODARBĪBU SARAKSTS 2017./2018. AKADĒMISKĀ GADA RUDENS SEMESTRIM

Studiju programma “UZŅĒMĒJDARBĪBA”, 4.kurss, pilna laika vakara nodaļa, bilingvālā plūsma

 

Datums

Laiks

Studiju disciplīna

Pasniedzējs

Piezīmes

20.10.2017.

**Bibliotēkas diena

21.10.2017.

**Bibliotēkas diena

27.10.2017.

18.00-21.10

Inovācijas un jaunievedumi (krievu val.)

Doc., Mg.sc.ing. Jeļena Tolstaja

 

28.10.2017.

09.00-13.20

Inovācijas un jaunievedumi (krievu val.)

Doc., Mg.sc.ing. Jeļena Tolstaja

 

03.11.2017.

18.00-21.10

Korporāciju vadība (krievu val.)

Prof., Dr.oec. Valērijs Roldugins

 

04.11.2017.

08.30.09.00

Pirmsdiploma prakses ievadlekcija (bilingvāli) Prakses ilgums (no 06.11.2017.-14.01.2018.)

Vieslekt., Mg. oec. Ivans Lukašonoks

 

09.00-13.20

Korporāciju vadība (krievu val.)

Prof., Dr.oec. Valērijs Roldugins

 

10.11.2017.

18.00-21.10

Informatīvās tehnoloģijas menedžmentā (krievu val.)

Prof., Dr.sc.ing. Vladimirs Streļčonoks

 

11.11.2017.

09.00-13.20

Informatīvās tehnoloģijas menedžmentā (krievu val.)

Prof., Dr.sc.ing. Vladimirs Streļčonoks

 

17.11.2017.

**Bibliotēkas diena

18.11.2017.

Latvijas Republikas proklamēšanas diena.

24.11.2017.

18.00

Korporāciju vadība (bilingvāli.) - eksāmens

Prof., Dr.oec. Valērijs Roldugins

 

25.11.2017.

**Bibliotēkas diena

01.12.2017.

**Bibliotēkas diena

02.12.2017.

**Bibliotēkas diena

08.12.2017.

**Bibliotēkas diena

09.12.2017.

**Bibliotēkas diena

15.12.2017.

**Bibliotēkas diena

16.12.2017.

**Bibliotēkas diena

22.12.2017.

SVĒTKI

23.12.2017.

SVĒTKI

29.12.2017.

SVĒTKI

30.12.2017.

SVĒTKI

05.01.2018.

**Bibliotēkas diena

06.01.2018.

**Bibliotēkas diena

12.01.2018.

**Bibliotēkas diena

13.01.2018.

**Bibliotēkas diena

19.01.2018.

**Bibliotēkas diena

20.01.2018.

**Bibliotēkas diena

26.01.2018.

16.30

Pirmsdiploma prakses aizstāvēšana (bilingvāli)

KOMISIJA

 

18.00-21.10

Jauna uzņēmuma izveide un vadība (bilingvāli)

Vieslekt., Mg. oec. Ivans Lukašonoks

 

27.01.2018.

9.00-13.20

Jauna uzņēmuma izveide un vadība (bilingvāli)

Vieslekt., Mg. oec. Ivans Lukašonoks

 

 

*TV tilts – studenti pēc iepriekšējas vienošanās lekciju var apmeklēt klātienē BSA Rīgā Lomonosova ielā 4  vai filiālēs Daugavpilī, Rēzeknē, Smiltenē, Jelgavā, Liepājā, Ventspilī

**Bibliotēkas dienastudenti veic patstāvīgo darbu BSA vai citās bibliotēkās

UZMANĪBU – SARAKSTĀ IR IESPĒJAMAS IZMAIŅAS!                                                                  

L.Brikmane  +371 65233030, info@jk.bsa.edu.lv