NODARBĪBU SARAKSTS 2017./2018. AKADĒMISKĀ GADA PAVASARA SEMESTRIM

Studiju programma “UZŅĒMĒJDARBĪBA”, 4.kurss, pilna laika vakara nodaļa, bilingvālā plūsma

 

Datums

Laiks

Studiju disciplīna

Pasniedzējs

Piezīmes

 

09.02.2018.

**Bibliotēkas diena

10.02.2018.

**Bibliotēkas diena

16.02.2018.

**Bibliotēkas diena

17.02.2018.

**Bibliotēkas diena

23.02.2018.

**Bibliotēkas diena

24.02.2018.

**Bibliotēkas diena

02.03.2018.

18.00-21.10

Diplomdarba sagatavošanas un aizstāvēšanas metodika (latviešu val.) - *TV tilts

Vad.pētn., Dr.phil. Vsevolods Kačans

4.aud. + 4SD, 4TZ

03.03.2018.

**Bibliotēkas diena

09.03.2018.

**Bibliotēkas diena

10.03.2018.

**Bibliotēkas diena

16.03.2018.

18.00-21.10

Personāla vadība (latviešu val.)

Prof., Dr.paed. Inta Čamane

+2UD, 3UD, 4SD

17.03.2018.

**Bibliotēkas diena

23.03.2018.

**Bibliotēkas diena

24.03.2018.

**Bibliotēkas diena

30.03.2018.

LIELDIENAS

31.03.2018.

LIELDIENAS

06.04.2018.

**Bibliotēkas diena

07.04.2018.

**Bibliotēkas diena

13.04.2018.

**Bibliotēkas diena

14.04.2018.

**Bibliotēkas diena

20.04.2018.

**Bibliotēkas diena

21.04.2018.

**Bibliotēkas diena

27.04.2018.

**Bibliotēkas diena

28.04.2018.

09.00

Diplomdarbu priekšaizstāvēšana (bilingvāli)

Prof., Dr.paed. Inta Čamane

Vieslekt., Mg.oec. Ivans Lukašonoks

 

04.05.2018.

VALSTS SVĒTKI

05.05.2018.

VALSTS SVĒTKI

 

*TV tilts – studenti pēc iepriekšējas vienošanās lekciju var apmeklēt klātienē BSA Rīgā Lomonosova ielā 4  vai filiālēs Daugavpilī, Rēzeknē, Smiltenē, Jelgavā, Liepājā, Ventspilī

**Bibliotēkas dienastudenti veic patstāvīgo darbu BSA vai citās bibliotēkās

 

UZMANĪBU – SARAKSTĀ IR IESPĒJAMAS IZMAIŅAS!                                                                  

L.Brikmane  +371 65233030, info@jk.bsa.edu.lv