NODARBĪBU SARAKSTS 2019./2020. AKADĒMISKĀ GADA RUDENS SEMESTRIM

Studiju programma “UZŅĒMĒJDARBĪBA”, 4.kurss, nepilna laika vakara nodaļa, bilingvālā plūsma

 

 

Datums

Laiks

Studiju disciplīna

Pasniedzējs

Piezīmes

 

20.09.2019.

18.10-21.20

Personāla vadība

Prof., Dr.paed.Inta Čamane

+4SD

21.09.2019.

**Bibliotēkas diena

27.09.2019.

**Bibliotēkas diena

28.09.2019.

**Bibliotēkas diena

04.10.2019.

**Bibliotēkas diena

05.10.2019.

**Bibliotēkas diena

11.10.2019.

**Bibliotēkas diena

12.10.2019.

**Bibliotēkas diena

18.10.2019.

**Bibliotēkas diena

19.10.2019.

09.05-12.25

Vispārējā statistika un firmas statistika

Vieslekt., Mg.paed. Rita Kozlova

+2UD

25.10.2019.

**Bibliotēkas diena

26.10.2019.

09.05-12.25

Vispārējā statistika un firmas statistika

Vieslekt., Mg.paed. Rita Kozlova

+2UD

01.11.2019.

**Bibliotēkas diena

02.11.2019.

13.40-16.50

Zinātniskā un studiju darba teorija un metodika *WEB meetings

Vad.pētn., Dr.phil. Vsevolods Kačans

+1UD, 1SD

08.11.2019.

18.10-21.20

Vispārējā statistika un firmas statistika

Vieslekt., Mg.paed. Rita Kozlova

+2UD

09.11.2019.

13.40-16.50

Zinātniskā un studiju darba teorija un metodika *WEB meetings

Vad.pētn., Dr.phil. Vsevolods Kačans

+1UD, 1SD

15.11.2019.

18.10-21.20

Tirdzniecības tehnoloģijas pasaules tirgos

Doc., Dr.iur. Armen Gabrielyan

+2UD

16.11.2019.

09.05-14.05

Tirdzniecības tehnoloģijas pasaules tirgos

Doc., Dr.iur. Armen Gabrielyan

+2UD

22.11.2019.

**Bibliotēkas diena

23.11.2019.

**Bibliotēkas diena

29.11.2019.

18.10-21.20

Vispārējā statistika un firmas statistika

Vieslekt., Mg.paed. Rita Kozlova

+2UD

30.11.2019.

09.05-12.25

Vispārējā statistika un firmas statistika

Vieslekt., Mg.paed. Rita Kozlova

+2UD

13.40-16.50

Biznesa komunikācijas (angļu val.) *WEB meetings

Doc., MBA Alla Iļjina

+1UD

06.12.2019.

18.10-21.20

Sociālais menedžments

Doc., Dr.biol. Vera Krieviņa

 

07.12.2019.

09.05-14.15

Sociālais menedžments

Doc., Dr.biol. Vera Krieviņa

 

13.12.2019.

18.10-21.20

Sociālās attīstības modelēšana

Doc., Dr.oec. Boriss Heimanis

+2UD

14.12.2019.

09.05-14.05

Sociālās attīstības modelēšana

Doc., Dr.oec. Boriss Heimanis

+2UD

20.12.2019.

18.10-21.20

Mārketinga komunikāciju tehnoloģijas

Lekt., MBA Arkādijs Larionovs

+2UD

21.12.2019.

09.05-14.05

Mārketinga komunikāciju tehnoloģijas

Lekt., MBA Arkādijs Larionovs

+2UD

27.12.2019.

**SVĒTKI**

28.12.2019.

**SVĒTKI**

03.01.2020.

**SVĒTKI**

04.01.2020.

**SVĒTKI**

10.01.2020.

**Bibliotēkas diena

11.01.2020.

**Bibliotēkas diena

17.01.2020.

**Bibliotēkas diena

18.01.2020.

**Bibliotēkas diena

24.01.2020.

**Bibliotēkas diena

25.01.2020.

**Bibliotēkas diena

31.01.2020.

**Bibliotēkas diena

01.02.2020.

**Bibliotēkas diena

 

 

 

 

 

 

 

**Bibliotēkas dienastudenti veic patstāvīgo darbu BSA vai citās bibliotēkās

 

UZMANĪBU – SARAKSTĀ IR IESPĒJAMAS IZMAIŅAS!                                                                  

 

L.Brikmane  +371 65233030

info@jk.bsa.edu.lv