NODARBĪBU SARAKSTS 2017./2018. AKADĒMISKĀ GADA RUDENS SEMESTRIM

Studiju programma “UZŅĒMĒJDARBĪBA”, 4.kurss

 

Pilna laika vakara nodaļa, bilingvālā plūsma

 

Datums

Laiks

Studiju disciplīna

Pasniedzējs

Piezīmes

08.09.2017.

18.00-21.10

Kvantitatīvās vadības lēmumu pieņemšanas metodes (biling.)

Viesdoc., Dr.habil.sc.ing. Nikolajs Nečvaļs

 

09.09.2017.

09.00-13.10

Kvantitatīvās vadības lēmumu pieņemšanas metodes (biling.)

Viesdoc., Dr.habil.sc.ing. Nikolajs Nečvaļs

 

15.09.2017.

18.00-21.10

Starptautiskais mārketings (latviešu val.)

As.prof., Dr.phys. Arkādijs Vocišs

 

16.09.2017.

09.00-13.10

Starptautiskais mārketings (latviešu val.)

As.prof., Dr.phys. Arkādijs Vocišs

 

22.09.2017.

**Bibliotēkas diena

23.09.2017.

**Bibliotēkas diena

29.09.2017.

18.00-21.10

Risku vadība un apdrošināšana (bilingvāli)

As.prof., Dr.sc.ing. Nadežda Novožilova

Skype lekcija

30.09.2017.

10.00-13.10

Risku vadība un apdrošināšana (bilingvāli)

As.prof., Dr.sc.ing. Nadežda Novožilova

Skype lekcija

06.10.2017.

18.00-21.10

Firmas finanšu vadība (krievu val.)

Prof., Dr.oec. Gaļina Rešina

 

07.10.2017.

09.00-13.10

Firmas finanšu vadība (krievu val.)

Prof., Dr.oec. Gaļina Rešina

 

13.10.2017.

**Bibliotēkas diena

14.10.2017.

**Bibliotēkas diena

20.10.2017.

**Bibliotēkas diena

21.10.2017.

**Bibliotēkas diena

27.10.2017.

18.00-21.10

Inovācijas un jaunievedumi (krievu val.)

Doc., Mg.sc.ing. Jeļena Tolstaja

 

28.10.2017.

09.00-13.10

Inovācijas un jaunievedumi (krievu val.)

Doc., Mg.sc.ing. Jeļena Tolstaja

 

03.11.2017.

18.00-21.10

Korporāciju vadība (krievu val.)

Prof., Dr.oec. Valērijs Roldugins

 

04.11.2017.

08.30.09.00

Pirmsdiploma prakses ievadlekcija (latviešu val.) Prakses ilgums (no 06.11.2017.-14.01.2018.)

Lekt.,Mg. oec. Ivans Lukašonoks

 

09.00-13.10

Korporāciju vadība (krievu val.)

Prof., Dr.oec. Valērijs Roldugins

 

10.11.2017.

18.00-21.10

Informatīvās tehnoloģijas menedžmentā (krievu val.)

Prof., Dr.sc.ing. Vladimirs Streļčonoks

 

11.11.2017.

09.00-13.10

Informatīvās tehnoloģijas menedžmentā (krievu val.)

Prof., Dr.sc.ing. Vladimirs Streļčonoks

 

17.11.2017.

**Bibliotēkas diena

18.11.2017.

Latvijas Republikas proklamēšanas diena.

24.11.2017.

18.00

Korporāciju vadība (bilingvāli.) - eksāmens

Prof., Dr.oec. Valērijs Roldugins

 

25.11.2017.

**Bibliotēkas diena

01.12.2017.

18.00-21.10

Projektu vadība (latviešu val.)

Prof., Dr.paed. Inta Čamane

 

02.12.2017.

**Bibliotēkas diena

08.12.2017.

 

 

 

 

09.12.2017.

 

 

 

 

15.12.2017.

 

 

 

 

16.12.2017.

 

 

 

 

*TV tilts – studenti lekciju var apmeklēt klātienē BSA Rīgā Lomonosova ielā 4  vai filiālēs Daugavpilī, Rēzeknē, Smiltenē, Jelgavā, Liepājā, Ventspilī

**Bibliotēkas dienastudenti veic patstāvīgo darbu BSA vai citās bibliotēkās

UZMANĪBU – SARAKSTĀ IR IESPĒJAMAS IZMAIŅAS!                                                          

L.Brikmane  +371 65233030, info@jk.bsa.edu.lv