NODARBĪBU SARAKSTS 2018./2019. AKADĒMISKĀ GADA PAVASARA SEMESTRIM

Studiju programma “TIESĪBU ZINĀTNE”, 3.kurss, nepilna laika vakara nodaļas bilingvālā plūsma

 

Datums

Laiks

Studiju disciplīna

Pasniedzējs

Piezīmes

01.02.2019.

**Bibliotēkas diena

02.02.2019.

**Bibliotēkas diena

08.02.2019.

18.00-21.10

Pašvaldību tiesības

Vieslekt., Mg.iur. Dace Gluha

 

09.02.2019.

**Bibliotēkas diena

15.02.2019.

18.00-21.10

Pašvaldību tiesības (+ieskaite)

Vieslekt., Mg.iur. Dace Gluha

 

16.02.2019.

**Bibliotēkas diena

22.02.2019.

18.00-21.10

Civilprocesa tiesības

Vieslekt., Mg.iur. Inese Tumanova

 

23.02.2019.

**Bibliotēkas diena

01.03.2019.

18.00-21.10

Kriminālprocesa tiesības

Vieslekt., Mg.iur. Elita Dreiblathena

 

02.03.2019.

09.15-14.15

Civilprocesa tiesības

Vieslekt., Mg.iur. Inese Tumanova

 

08.03.2019.

**Bibliotēkas diena

09.03.2019.

**Bibliotēkas diena

15.03.2019.

17.00-21.10

Starptautiskās publiskās tiesības

Cilvēktiesības

Viesas.prof., Dr.hist. Helēna Šimkuva

 

16.03.2019.

09.15-11.00

Starptautiskās publiskās tiesības

Cilvēktiesības

Viesas.prof., Dr.hist. Helēna Šimkuva

 

22.03.2019.

17.05-21.10

Kriminālprocesa tiesības

Vieslekt., Mg.iur. Elita Dreiblathena

 

23.03.2019.

09.15-14.15

Civilprocesa tiesības

Vieslekt., Mg.iur. Inese Tumanova

 

29.03.2019.

18.00-21.10

Apdrošināšanas tiesības (skype lekcija)

As.prof., Dr.sc.ing. Nadežda Novožilova

 

30.03.2019.

10.00-13.10

Apdrošināšanas tiesības (skype lekcija)

As.prof., Dr.sc.ing. Nadežda Novožilova

 

05.04.2019.

17.05-21.10

Kriminālprocesa tiesības

Vieslekt., Mg.iur. Elita Dreiblathena

 

06.04.2019.

09.15-14.15

Kriminālprocesa tiesības

Vieslekt., Mg.iur. Elita Dreiblathena

 

12.04.2019.

17.05-21.10

Kriminālprocesa tiesības (+eksāmens)

Vieslekt., Mg.iur. Elita Dreiblathena

 

13.04.2019.

**Bibliotēkas diena

19.04.2019.

SVĒTKI

20.04.2019.

SVĒTKI

26.04.2019.

17.05-21.10

Kriminālistika

Vieslekt., Mg.iur. Elita Dreiblathena

Patstāvīgais darbs

27.04.2019.

09.15-15.00

Kriminālistika

Vieslekt., Mg.iur. Elita Dreiblathena

Nopratināšanas taktika

03.05.2019.

SVĒTKI

04.05.2019.

SVĒTKI

10.05.2019.

18.00-21.10

Kriminālistika

Vieslekt., Mg.iur. Elita Dreiblathena

 

11.05.2019.

09.15-14.15

Civilprocesa tiesības

Vieslekt., Mg.iur. Inese Tumanova

 

17.05.2019.

17.05-21.10

Kriminālistika

Vieslekt., Mg.iur. Elita Dreiblathena

 

18.05.2019.

**Bibliotēkas diena

24.05.2019.

17.05-21.10

Kriminālistika

Vieslekt., Mg.iur. Elita Dreiblathena

 

25.05.2019.

09.15-14.15

Civilprocesa tiesības

Vieslekt., Mg.iur. Inese Tumanova

 

31.05.2019.

17.05-18.00

Kriminālistika (+eksāmens)

Vieslekt., Mg.iur. Elita Dreiblathena

 

18.00-21.10

Nopratināšanas taktika (+ieskaite)

 

01.06.2019.

08.30

Civilprocesa tiesības (eksāmens)

Vieslekt., Mg.iur. Inese Tumanova

 

07.06.2019.

17.00-21.10

Komerctiesības

Vieslekt., Mg.iur. Solvita Bērziņa

 

08.06.2019.

09.15

Kursa darbu aizstāvēšana

Vieslekt., Mg.iur. Solvita Bērziņa

Vieslekt., Mg.iur. Elita Dreiblathena

+2TZ

11.50-16.30

Komerctiesības

Vieslekt., Mg.iur. Solvita Bērziņa

Patstāvīgais darbs

14.06.2019.

17.00-21.10

Komerctiesības

Vieslekt., Mg.iur. Solvita Bērziņa

Patstāvīgais darbs

15.06.2019.

09.15-14.15

Komerctiesības

Vieslekt., Mg.iur. Solvita Bērziņa

 

21.06.2019.

17.00

Loģika (seminārs)

Prof., Dr.paed. Inta Čamane

+3SD

22.06.2019.

09.15-14.15

Komerctiesības

Vieslekt., Mg.iur. Solvita Bērziņa

Patstāvīgais darbs

 

 

**Bibliotēkas dienastudenti veic patstāvīgo darbu BSA vai citās bibliotēkās

 

UZMANĪBU – SARAKSTĀ IR IESPĒJAMAS IZMAIŅAS!  

                                                                               

L.Brikmane +371 65233030

info@jk.bsa.edu.lv