NODARBĪBU SARAKSTS 2017./2018. AKADĒMISKĀ GADA PAVASARA SEMESTRIM

Studiju programma “TIESĪBU ZINĀTNE”, 3.kurss, pilna laika vakara nodaļa, latviešu plūsma

 

Datums

Laiks

Studiju disciplīna

Pasniedzējs

Piezīmes

 

16.02.2018.

18.00-21.10

Apdrošināšanas tiesības (bilingvāli)- skype lekcija

As.prof., Dr.sc.ing. Nadežda Novožilova

4.aud.

17.02.2018.

10.00.-13.10

Apdrošināšanas tiesības (bilingvāli)- skype lekcija

As.prof., Dr.sc.ing. Nadežda Novožilova

4.aud.

23.02.2018.

**Bibliotēkas diena

24.02.2018.

**Bibliotēkas diena

02.03.2018.

18.00-21.10

Civilprocesa tiesības (latviešu val.) + eksāmens

Vieslekt., Mg.iur. Inna Lipša

 

03.03.2018.

**Bibliotēkas diena

 

09.03.2018.

18.00-21.10

Socioloģija (bilingvāli) – *TV tilts

As.prof.v.i., Dr.psych. Oļegs Nikiforovs

+2TZ, 1SD, 2UD, 3UD – 4.aud.

10.03.2018.

10.00-13.10

Socioloģija (bilingvāli) – *TV tilts

As.prof.v.i., Dr.psych. Oļegs Nikiforovs

+2TZ, 1SD, 2UD, 3UD – 4.aud.

16.03.2018.

18.00-21.10

Profesionālās prakses ievadlekcija. Prakse civiltiesībās. (latviešu val.)

Prakses ilgums 3 nedēļas no 26.03.2018. līdz 13.04.2018.

Vieslekt., Mg.iur. Solvita Bērziņa

 

17.03.2018.

**Bibliotēkas diena

23.03.2018.

**Bibliotēkas diena

 

24.03.2018.

**Bibliotēkas diena

30.03.2018.

SVĒTKI

 

31.03.2018.

SVĒTKI

 

06.04.2018.

**Bibliotēkas diena

07.04.2018.

**Bibliotēkas diena

13.04.2018.

**Bibliotēkas diena

14.04.2018.

09.00-14.05

Kriminālprocesa tiesības (latviešu val.)

Vieslekt., Mg.iur. Elita Dreiblathena

 

20.04.2018.

**Bibliotēkas diena

21.04.2018.

**Bibliotēkas diena

 

27.04.2018.

**Bibliotēkas diena

 

28.04.2018.

**Bibliotēkas diena

 

04.05.2018.

SVĒTKI

 

05.05.2018.

SVĒTKI

 

11.05.2018.

18.00-21.10

Kriminālprocesa tiesības (latviešu val.)

Vieslekt., Mg.iur. Elita Dreiblathena

 

12.05.2018.

**Bibliotēkas diena

18.05.2018.

**Bibliotēkas diena

19.05.2018.

10.00

Cilvēktiesības (latviešu val.)

Viesas.prof., Dr.hist. Helēna Šimkuva

 

Starptautiskās publiskās tiesības (latviešu val.)

25.05.2018.

17.00

Kriminālprocesa tiesības (latviešu val.) - eksāmens

Vieslekt., Mg.iur. Elita Dreiblathena

 

18.00-21.10

Kriminālistika (latviešu val.)

Vieslekt., Mg.iur. Elita Dreiblathena

 

26.05.2018.

**Bibliotēkas diena

 

01.06.2018.

16.00

Profesionālās prakses un kursa darbu aizstāvēšana (latviešu val.)

Vieslekt., Mg.iur. Elita Dreiblathena, Vieslekt., Mg.iur. Solvita Bērziņa

 

 

18.00-21.10

Kriminālistika (latviešu val.)

Vieslekt., Mg.iur. Elita Dreiblathena

 

 

02.06.2018.

**Bibliotēkas diena

08.06.2018.

18.00-21.10

Kriminālistika (latviešu val.) + eksāmens

Vieslekt., Mg.iur. Elita Dreiblathena

 

 

09.06.2018.

**Bibliotēkas diena

 

 

 

*TV tilts – studenti lekciju var apmeklēt klātienē BSA Rīgā Lomonosova ielā 4  vai pēc iepriekšējas vienošanās filiālēs Daugavpilī, Rēzeknē, Smiltenē, Jelgavā, Liepājā, Ventspilī

**Bibliotēkas dienastudenti veic patstāvīgo darbu BSA vai citās bibliotēkās

 

UZMANĪBU – SARAKSTĀ IR IESPĒJAMAS IZMAIŅAS!                                                                                                                   L.Brikmane +371 65233030, info@jk.bsa.edu.lv