NODARBĪBU SARAKSTS 2017./2018. AKADĒMISKĀ GADA RUDENS SEMESTRIM

Studiju programma “TIESĪBU ZINĀTNE”, 3.kurss

 

pilna laika vakara nodaļa, bilingvālā plūsma

Datums

Laiks

Studiju disciplīna

Pasniedzējs

Piezīmes

15.09.2017.

18.00-21.10

Pašvaldību tiesības (latviešu val.)

Vieslekt.Mg.iur.  Dace Gluha

 

16.09.2017.

**Bibliotēkas diena

22.09.2017.

18.00-21.10

Pašvaldību tiesības (latviešu val.)

Vieslekt.Mg.iur.  Dace Gluha

 

23.09.2017.

**Bibliotēkas diena

29.09.2017.

18.00-21.10

Pašvaldību tiesības (latviešu val.) + ieskaite

Vieslekt.Mg.iur.  Dace Gluha

 

30.09.2017.

**Bibliotēkas diena

06.10.2017.

18.00-21.10

Filozofija (latviešu val.) – TV tilts

Viesas.prof., Dr.philol. Vsevolods Kačans

 

07.10.2017.

10.00-13.10

Filozofija (latviešu val.) – TV tilts

Viesas.prof., Dr.philol. Vsevolods Kačans

 

13.10.2017.

18.00-21.10

Civiltiesības: Ģimenes un mantojuma tiesības (latviešu val.)

Vieslekt.Mg.iur. Inna Lipša

 

14.10.2017.

09.00-13.10

Civiltiesības: Ģimenes un mantojuma tiesības (latviešu val.)

Vieslekt.Mg.iur. Inna Lipša

 

20.10.2017.

18.00-21.10

Civiltiesības: Ģimenes un mantojuma tiesības (latviešu val.)

Vieslekt.Mg.iur. Inna Lipša

 

21.10.2017.

09.00-11.40

Civiltiesības: Ģimenes un mantojuma tiesības (latviešu val.) + eksāmens

Vieslekt.Mg.iur. Inna Lipša

 

27.10.2017.

17.00-17.50

Profesionālās prakses ievadlekcija – Prakses ilgums 3.nedēļas no 30.10.2017.-19.11.2017 – Civiltiesības

Vieslekt.Mg.iur. Inna Lipša

 

18.00-21.10

Civilprocesa tiesības  (latviešu val.)

Vieslekt.Mg.iur. Inna Lipša

 

28.10.2017.

09.00-13.10

Civilprocesa tiesības  (latviešu val.)

Vieslekt.Mg.iur. Inna Lipša

 

03.11.2017.

18.00-21.10

Civilprocesa tiesības  (latviešu val.)

Vieslekt.Mg.iur. Inna Lipša

 

04.11.2017.

09.00-11.40

Civilprocesa tiesības  (latviešu val.) + ieskaite

Vieslekt.Mg.iur. Inna Lipša

 

10.11.2017.

17.00-21.10

Komerctiesības (latviešu val.)

Vieslekt.Mg.iur. Solvita Bērziņa

 

11.11.2017.

10.00-13.10

Komerctiesības (latviešu val.)

Vieslekt.Mg.iur. Solvita Bērziņa

 

17.11.2017.

**Bibliotēkas diena

18.11.2017.

Latvijas Republikas proklamēšanas diena.

24.11.2017.

18.00-21.10

Darba tiesības  (latviešu val.)

Vieslekt.Mg.iur. Inna Lipša

 

25.11.2017.

09.00-11.40

Darba tiesības  (latviešu val.)

Vieslekt.Mg.iur. Inna Lipša

 

01.12.2017.

18.00-21.10

Kriminālprocesa tiesības (latviešu val.)

Vieslekt., Mg.iur. Elita Dreiblathena

 

02.12.2017.

09.00-13.10

Kriminālprocesa tiesības (latviešu val.)

Vieslekt., Mg.iur. Elita Dreiblathena

 

08.12.2017.

16.20-17.50

Kriminālprocesa tiesības (latviešu val.) + ieskaite

Vieslekt., Mg.iur. Elita Dreiblathena

 

18.00-21.10

Tiesu medicīna (bilingvāli) – TV tilts

Vieslekt. Grigorijs Vabeļs

 

09.12.2017.

**Bibliotēkas diena

15.12.2017.

18.00-21.10

Tiesu medicīna (bilingvāli) – TV tilts

Vieslekt. Grigorijs Vabeļs

 

16.12.2017.

**Bibliotēkas diena

 

 

 

 

 

*TV tilts – studenti lekciju var apmeklēt klātienē BSA Rīgā Lomonosova ielā 4  vai filiālēs Daugavpilī, Rēzeknē, Smiltenē, Jelgavā, Liepājā, Ventspilī

**Bibliotēkas dienastudenti veic patstāvīgo darbu BSA vai citās bibliotēkās

 

 

UZMANĪBU – SARAKSTĀ IR IESPĒJAMAS IZMAIŅAS!                                                      

 

O.Mokrjakova +371 65233030

info@jk.bsa.edu.lv