NODARBĪBU SARAKSTS 2019./2020. AKADĒMISKĀ GADA PAVASARA SEMESTRIM

Studiju programma “TIESĪBU ZINĀTNE”, 3.kurss, nepilna laika vakara nodaļas bilingvālā plūsma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*WEB meetings – lekcija tiek translēta tiešraidē no Rīgas

**Bibliotēkas dienastudenti veic patstāvīgo darbu BSA vai citās bibliotēkās

UZMANĪBU – SARAKSTĀ IR IESPĒJAMAS IZMAIŅAS!  

 

 

K. Burova  +371 65233030 , info@jk.bsa.edu.lv