NODARBĪBU SARAKSTS 2017./2018. AKADĒMISKĀ GADA RUDENS SEMESTRIM

Studiju programma “SOCIĀLAIS DARBS”, 3.kurss

 

Pilna laika vakara nodaļa, bilingvālā plūsma

Datums

Laiks

Studiju disciplīna

Pasniedzējs

Piezīmes

15.09.2017.

**Bibliotēkas diena

16.09.2017.

**Bibliotēkas diena

22.09.2017.

18.00-21.10

NVO un brīvprātīgais sociālais darbs (latviešu val.)

Vieslekt., Mg.paed.Inita Gādmane

 

23.09.2017.

09.00-13.10

Sociālais darbs ar atkarīgajiem (latviešu val.)

Vieslekt., Mg.paed.Inita Gādmane

 

29.09.2017.

**Bibliotēkas diena

30.09.2017.

09.00-13.10

NVO un brīvprātīgais sociālais darbs (latviešu val.)

Vieslekt., Mg.paed.Inita Gādmane

 

06.10.2017.

**Bibliotēkas diena

07.10.2017.

09.00-11.40

Sociālais darbs ar atkarīgajiem (latviešu val.)

Vieslekt., Mg.paed.Inita Gādmane

 

13.10.2017.

**Bibliotēkas diena

14.10.2017.

09.00-13.10

Sociālais darbs ar indivīdu un ģimeni (biling.)

Lekt.MBA Nonna Jakubovska

 

20.10.2017.

**Bibliotēkas diena

21.10.2017.

09.00-13.10

Retardēto bērnu psiholoģija (latviešu val.)

Vieslekt.Mg.psych. Dzintra Anspoka

 

27.10.2017.

**Bibliotēkas diena

28.10.2017.

**Bibliotēkas diena

03.11.2017.

**Bibliotēkas diena

04.11.2017.

**Bibliotēkas diena

10.11.2017.

18.00-21.10

Profesionālā darbība un darba aizsardzība (latviešu val.)

Vieslekt., Mg.paed.Inita Gādmane

+4SD

11.11.2017.

**Bibliotēkas diena

17.11.2017.

**Bibliotēkas diena

18.11.2017.

Latvijas Republikas proklamēšanas diena.

24.11.2017.

18.00-21.10

Ģimenes psiholoģija  (latviešu val.)

Vieslekt.Mg.psych. Kristīne Ozoliņa

 

25.11.2017.

**Bibliotēkas diena

01.12.2017.

18.00-21.10

Konfliktu psiholoģija  (latviešu val.)

Vieslekt.Mg.psych. Kristīne Ozoliņa

 

02.12.2017.

09.00-13.10

Konfliktu psiholoģija  (latviešu val.)

Vieslekt.Mg.psych. Kristīne Ozoliņa

 

08.12.2017.

18.00-21.10

Profesionālā darbība un darba aizsardzība (latviešu val.)

Vieslekt., Mg.paed.Inita Gādmane

+4SD

09.12.2017.

09.00-13.10

Ģimenes psiholoģija  (latviešu val.)

Vieslekt.Mg.psych. Kristīne Ozoliņa

 

15.12.2017.

**Bibliotēkas diena

16.12.2017.

**Bibliotēkas diena

 

 

*TV tilts – studenti lekciju var apmeklēt klātienē BPMA Rīgā Lomonosova ielā 4  vai filiālēs Daugavpilī, Rēzeknē, Smiltenē, Jelgavā, Liepājā, Ventspilī

**Bibliotēkas dienastudenti veic patstāvīgo darbu BPMA vai citās bibliotēkās

 

UZMANĪBU – SARAKSTĀ IR IESPĒJAMAS IZMAIŅAS!                                                          

 

L.Brikmane +371 65233030  

info@jk.bsa.edu.lv