NODARBĪBU SARAKSTS 2017./2018. AKADĒMISKĀ GADA RUDENS SEMESTRIM

Studiju programma “SOCIĀLAIS DARBS”, 3.kurss, pilna laika vakara nodaļa, bilingvālā plūsma

 

Datums

Laiks

Studiju disciplīna

Pasniedzējs

Piezīmes

15.09.2017.

**Bibliotēkas diena

16.09.2017.

**Bibliotēkas diena

22.09.2017.

18.00-21.10

NVO un brīvprātīgais sociālais darbs (latviešu val.)

Vieslekt., Mg.paed.Inita Gādmane

 

23.09.2017.

09.00-13.20

Sociālais darbs ar atkarīgajiem (latviešu val.)

Vieslekt., Mg.paed.Inita Gādmane

 

29.09.2017.

**Bibliotēkas diena

30.09.2017.

09.00-13.20

NVO un brīvprātīgais sociālais darbs (latviešu val.)

Vieslekt., Mg.paed.Inita Gādmane

 

06.10.2017.

**Bibliotēkas diena

07.10.2017.

09.00-11.40

Sociālais darbs ar atkarīgajiem (latviešu val.)

Vieslekt., Mg.paed.Inita Gādmane

 

13.10.2017.

**Bibliotēkas diena

14.10.2017.

09.00-13.20

Sociālais darbs ar indivīdu un ģimeni (biling.)

Lekt.MBA Nonna Jakubovska

 

20.10.2017.

**Bibliotēkas diena

21.10.2017.

09.00-13.20

Retardēto bērnu psiholoģija (latviešu val.)

Vieslekt.Mg.psych. Dzintra Anspoka

 

27.10.2017.

**Bibliotēkas diena

28.10.2017.

**Bibliotēkas diena

03.11.2017.

**Bibliotēkas diena

04.11.2017.

**Bibliotēkas diena

10.11.2017.

18.00-21.10

Profesionālā darbība un darba aizsardzība (latviešu val.)

Vieslekt., Mg.paed.Inita Gādmane

+4SD

11.11.2017.

**Bibliotēkas diena

17.11.2017.

**Bibliotēkas diena

18.11.2017.

Latvijas Republikas proklamēšanas diena.

24.11.2017.

18.00-21.10

Ģimenes psiholoģija  (latviešu val.)

Vieslekt.Mg.psych. Kristīne Ozoliņa

 

25.11.2017.

**Bibliotēkas diena

01.12.2017.

**Bibliotēkas diena

02.12.2017.

**Bibliotēkas diena

08.12.2017.

18.00-21.10

Profesionālā darbība un darba aizsardzība (latviešu val.)

Vieslekt., Mg.paed.Inita Gādmane

+4SD

09.12.2017.

**Bibliotēkas diena

15.12.2017.

**Bibliotēkas diena

16.12.2017.

**Bibliotēkas diena

22.12.2017.

SVĒTKI

23.12.2017.

SVĒTKI

29.12.2017.

SVĒTKI

30.12.2017.

SVĒTKI

05.01.2018.

**Bibliotēkas diena

06.01.2018.

**Bibliotēkas diena

12.01.2018.

**Bibliotēkas diena

13.01.2018.

**Bibliotēkas diena

19.01.2018.

18.00-21.10

Konfliktu psiholoģija (latviešu val.)

Vieslekt.Mg.psych. Kristīne Ozoliņa

 

20.01.2018.

9.00-13.20

Konfliktu psiholoģija (latviešu val.)

Vieslekt.Mg.psych. Kristīne Ozoliņa

 

26.01.2018.

**Bibliotēkas diena

27.01.2018.

**Bibliotēkas diena

 

*TV tilts – studenti lekciju pēc iepriekšējas vienošanās var apmeklēt klātienē BSA Rīgā Lomonosova ielā 4  vai filiālēs Daugavpilī, Rēzeknē, Smiltenē, Jelgavā, Liepājā, Ventspilī

**Bibliotēkas dienastudenti veic patstāvīgo darbu BSA vai citās bibliotēkās

 

UZMANĪBU – SARAKSTĀ IR IESPĒJAMAS IZMAIŅAS!                                                                  

L.Brikmane +371 65233030, info@jk.bsa.edu.lv