NODARBĪBU SARAKSTS 2018./2019. AKADĒMISKĀ GADA PAVASARA SEMESTRIM

Studiju programma “SOCIĀLAIS DARBS”, 3.kurss, nepilna laika vakara nodaļas latviešu plūsma

 

Datums

Laiks

Studiju disciplīna

Pasniedzējs

Piezīmes

 

01.02.2019.

18.00-21.10

NVO un brīvprātīgais sociālais darbs

Vieslekt., Mg.paed. Inita Gādmane

+2SD, 1SD

 

02.02.2019.

09.15-14.15

Kopienas sociālās vides analīze

Vieslekt., Mg.paed. Inita Gādmane

 

 

08.02.2019.

**Bibliotēkas diena

 

09.02.2019.

09.15-14.15

NVO un brīvprātīgais sociālais darbs

Vieslekt., Mg.paed. Inita Gādmane

+2SD, 1SD

 

15.02.2019.

**Bibliotēkas diena

 

16.02.2019.

**Bibliotēkas diena

22.02.2019.

18.00-21.10

Reliģiju problemātika sociālajā darbā

Saskarsmes psiholoģija

Prof., Dr.paed. Inta Čamane

 

 

23.02.2019.

**Bibliotēkas diena

 

01.03.2019.

18.00-21.10

Atbalsts krīžu situācijās

Vieslekt., Mg.psych. Kristīne Ozoliņa

 

 

02.03.2019.

**Bibliotēkas diena

 

08.03.2019.

**Bibliotēkas diena

09.03.2019.

09.15-12.35

Pētījumu datu datorapstrāde

Vieslekt., Mg.paed. Rita Kzolova

 

 

15.03.2019.

**Bibliotēkas diena

 

16.03.2019.

09.30-12.50

Saskarsmes psiholoģija

Prof., Dr.paed. Inta Čamane

 

 

22.03.2019.

**Bibliotēkas diena

 

23.03.2019.

**Bibliotēkas diena

 

29.03.2019.

**Bibliotēkas diena

 

30.03.2019.

09.15-12.35

Pētījumu datu datorapstrāde

Vieslekt., Mg.paed. Rita Kzolova

 

 

05.04.2019.

18.00-21.10

Psihiskās pašregulēšanas metodes

Vieslekt., Mg.psych. Kristīne Ozoliņa

 

 

06.04.2019.

**Bibliotēkas diena

 

12.04.2019.

**Bibliotēkas diena

 

13.04.2019.

09.15-12.35

Pētījumu datu datorapstrāde

Vieslekt., Mg.paed. Rita Kzolova

 

 

19.04.2019.

SVĒTKI

 

20.04.2019.

SVĒTKI

 

26.04.2019.

**Bibliotēkas diena

 

27.04.2019.

**Bibliotēkas diena

 

03.05.2019.

SVĒTKI

 

04.05.2019.

SVĒTKI

 

10.05.2019.

18.00-21.10

Sociālā darba ētika

Lekt., MBA Nonna Jakubovska

+1SD

 

11.05.2019.

**Bibliotēkas diena

 

17.05.2019.

18.00-21.10

Sociālā pedagoģija

Prof., Dr.paed. Inta Čamane

 

 

18.05.2019.

09.15-14.15

Sociālais darbs ar dažādām klientu grupām

Vieslekt., Mg.paed. Inita Gādmane

+1SDmg

 

24.05.2019.

18.00-21.10

Sociālais darbs ar dažādām klientu grupām

Vieslekt., Mg.paed. Inita Gādmane

+1SDmg

 

25.05.2019.

09.15-14.15

Sociālais darbs ar dažādām klientu grupām

Vieslekt., Mg.paed. Inita Gādmane

Patstāvīgais darbs

 

31.05.2019.

18.00-21.10

Sociālā pedagoģija

Prof., Dr.paed. Inta Čamane

 

 

01.06.2019.

09.15-12.35

Psihiskās pašregulēšanas metodes

Vieslekt., Mg.psych. Kristīne Ozoliņa

 

 

07.06.2019.

18.00

Kursa darbu aizstāvēšana

Prof., Dr.paed. Inta Čamane

Lekt., MBA Nonna Jakubovska

 

 

08.06.2019.

**Bibliotēkas diena

 

14.06.2019.

18.00-21.10

Cilvēka seksualitāte

Vieslekt., Mg.psych. Laila Ščadro

 

 

15.06.2019.

09.15-14.15

Cilvēka seksualitāte

Vieslekt., Mg.psych. Laila Ščadro

 

 

21.06.2019.

17.00

Loģika (seminārs)

Prof., Dr.paed. Inta Čamane

+3TZ

 

22.06.2019.

**Bibliotēkas diena

 

 

**Bibliotēkas dienastudenti veic patstāvīgo darbu BSA vai citās bibliotēkās

 

UZMANĪBU – SARAKSTĀ IR IESPĒJAMAS IZMAIŅAS!

                                                                                                                                               

L.Brikmane +371 65233030

info@jk.bsa.edu.lv