NODARBĪBU SARAKSTS 2018./2019. AKADĒMISKĀ GADA RUDENS SEMESTRIM

Studiju programma “SOCIĀLAIS DARBS”, 3.kurss, nepilna laika vakara nodaļas latviešu plūsma

 

Datums

Laiks

Studiju disciplīna

Pasniedzējs

Piezīmes

07.09.2018.

18.00-21.10

Sociālā darba process

Vieslekt., Mg.paed. Inita Gādmane

 

08.09.2018.

**Bibliotēkas diena

14.09.2018.

18.00-21.10

Sociālā darba process

Vieslekt., Mg.paed. Inita Gādmane

 

15.09.2018.

**Bibliotēkas diena

21.09.2018.

**Bibliotēkas diena

22.09.2018.

**Bibliotēkas diena

28.09.2018.

18.00-21.10

Kvantitatīvās un kvalitatīvās pētījumu metodes

Prof., Dr.paed. Inta Čamane

 

29.09.2018.

09.15-14.15

Sociālā aprūpe un rehabilitācija

Vieslekt., Mg.sw. Daina Bebre

 

05.10.2018.

**Bibliotēkas diena

06.10.2018.

**Bibliotēkas diena

12.10.2018.

18.00-21.10

Sociālā aprūpe un rehabilitācija

Vieslekt., Mg.sw. Daina Bebre

 

13.10.2018.

09.15-14.15

Sociālā aprūpe un rehabilitācija

Vieslekt., Mg.sw. Daina Bebre

 

19.10.2018.

**Bibliotēkas diena

20.10.2018.

**Bibliotēkas diena

26.10.2018.

18.00-21.10

Sociālā darba process

Vieslekt., Mg.paed. Inita Gādmane

 

27.10.2018.

09.15-14.15

Sociālais darbs ar cilvēkiem ar speciālām vajadzībām

Vieslekt., Mg.sw. Olita Bidzāne

 

02.11.2018.

18.00-21.10

Sociālais darbs ar cilvēkiem ar speciālām vajadzībām

Vieslekt., Mg.sw. Olita Bidzāne

 

03.11.2018.

09.15-14.15

Sociālais darbs ar cilvēkiem ar speciālām vajadzībām

Vieslekt., Mg.sw. Olita Bidzāne

 

09.11.2018.

**Bibliotēkas diena

10.11.2018.

**Bibliotēkas diena

16.11.2018.

**Bibliotēkas diena

17.11.2018.

**Bibliotēkas diena

23.11.2018.

**Bibliotēkas diena

24.11.2018.

09.15-14.15

Sociālā labklājība un drošība Latvijā

Vieslekt., Mg.paed. Inita Gādmane

 

30.11.2018.

**Bibliotēkas diena

01.12.2018.

**Bibliotēkas diena

07.12.2018.

**Bibliotēkas diena

08.12.2018.

09.15-12.35

Sociālā labklājība un drošība Latvijā

Vieslekt., Mg.paed. Inita Gādmane

 

14.12.2018.

18.00-21.10

Atbalsts krīžu situācijās

Vieslekt., Mg.psych. Kristīne Ozoliņa

 

15.12.2018.

09.15.-14.15

Atbalsts krīžu situācijās

Vieslekt., Mg.psych. Kristīne Ozoliņa

 

21.12.2018.

SVĒTKI

22.12.2018.

SVĒTKI

28.12.2018.

SVĒTKI

29.12.2018.

SVĒTKI

04.01.2019.

**Bibliotēkas diena

05.01.2019.

**Bibliotēkas diena

11.01.2019.

18.00-21.10

Sociālais darbs ar indivīdu un ģimeni

Lekt., MBA Nonna Jakubovska

 

12.01.2019.

**Bibliotēkas diena

18.01.2019.

18.00-21.10

Sociālās grupas sabiedrībā

Vieslekt., Mg.paed. Inita Gādmane

 

19.01.2019.

09.15-12.35

Sociālās grupas sabiedrībā

Vieslekt., Mg.paed. Inita Gādmane

 

25.01.2019.

18.00-21.10

Kopienas sociālās vides analīze

Vieslekt., Mg.paed. Inita Gādmane

 

26.01.2019.

09.15-14.15

Kopienas sociālās vides analīze

Vieslekt., Mg.paed. Inita Gādmane

 

01.02.2019.

18.00-21.10

Atbalsts krīžu situācijās

Vieslekt., Mg.psych. Kristīne Ozoliņa

 

02.02.2019.

**Bibliotēkas diena

 

**Bibliotēkas dienastudenti veic patstāvīgo darbu BSA vai citās bibliotēkās

 

UZMANĪBU – SARAKSTĀ IR IESPĒJAMAS IZMAIŅAS!

                                                                                                                                               

L.Brikmane +371 65233030

info@jk.bsa.edu.lv