NODARBĪBU SARAKSTS 2017./2018. AKADĒMISKĀ GADA PAVASARA SEMESTRIM

Studiju programma “SOCIĀLAIS DARBS”, 3.kurss, pilna laika vakara nodaļa, bilingvālā plūsma

 

Datums

Laiks

Studiju disciplīna

Pasniedzējs

Piezīmes

16.02.2018.

18.00-21.10

Gerontoloģija (latviešu val.)

Vieslekt., Mg.psych. Dzintra Anspoka

 

17.02.2018.

09.00-13.20

Gerontoloģija (latviešu val.)

Vieslekt., Mg.psych. Dzintra Anspoka

 

23.02.2018.

**Bibliotēkas diena

24.02.2018.

09.00-13.20

Sociālā aprūpe un rehabilitācija (latviešu val.)

Vieslekt., Mg.paed. Inita Gādmane

 

02.03.2018.

**Bibliotēkas diena

03.03.2018.

09.15-12.35

Statistiskās metodes sociālajā darbā (latviešu val.)

Vieslekt., Mg.paed. Rita Kozlova

+2SD

09.03.2018.

**Bibliotēkas diena

10.03.2018.

09.15-12.35

Statistiskās metodes sociālajā darbā (latviešu val.)

Vieslekt., Mg.paed. Rita Kozlova

+2SD

16.03.2018.

**Bibliotēkas diena

17.03.2018.

**Bibliotēkas diena

23.03.2018.

18.00-21.10

Sociālā aprūpe un rehabilitācija (latviešu val.)

Vieslekt., Mg.paed. Inita Gādmane

 

24.03.2018.

**Bibliotēkas diena

30.03.2018.

SVĒTKI

31.03.2018.

SVĒTKI

06.04.2018.

18.00-21.10

Ielu sociālais darbs (latviešu val.)

Vieslekt., Mg.paed. Inita Gādmane

+ 2SD

07.04.2018.

08.30-11.40

Statistiskās metodes sociālajā darbā (latviešu val.)

Vieslekt., Mg.paed. Rita Kozlova

+2SD

13.04.2018.

18.00-21.10

Ielu sociālais darbs (latviešu val.)

Vieslekt., Mg.paed. Inita Gādmane

 

14.04.2018.

09.15-12.35

Pētījumu datu datorapstrāde (latviešu val.)

Vieslekt., Mg.paed. Rita Kozlova

+4SD – 220.aud.

20.04.2018.

18.00-21.10

Ielu sociālais darbs (latviešu val.)

Vieslekt., Mg.paed. Inita Gādmane

 

21.04.2018.

**Bibliotēkas diena

27.04.2018.

**Bibliotēkas diena

28.04.2018.

09.15-12.35

Pētījumu datu datorapstrāde (latviešu val.)

Vieslekt., Mg.paed. Rita Kozlova

+4SD – 220.aud.

04.05.2018.

SVĒTKI

05.05.2018.

SVĒTKI

11.05.2018.

18.00-21.10

Sociālā aprūpe un rehabilitācija (latviešu val.)

Vieslekt., Mg.paed. Inita Gādmane

 

12.05.2018.

**Bibliotēkas diena

18.05.2018.

**Bibliotēkas diena

19.05.2018.

09.00

Sociālais darbs cilvēkiem ar speciālām vajadzībām (krievu val.)

Lekt., MBA Nonna Jakubovska

 

25.05.2018.

17.00

Kursa darbu aizstāvēšana (bilingvāli)

Prof., Dr.paed. Inta Čamane

Lekt., MBA Nonna Jakubovska

+2SD

26.05.2018.

09.00

Sociālo problēmu ģenēze un analīze (krievu val.)

Lekt., MBA Nonna Jakubovska

+1SD

01.06.2018.

18.00-21.10

Sociālā likumdošana (latviešu val.)

Vieslekt., Mg.paed. Inita Gādmane

+1SD

02.06.2018.

09.00-13.20

Sociālā likumdošana (latviešu val.)

Vieslekt., Mg.paed. Inita Gādmane

+1SD

08.06.2018.

18.00-21.10

Pētījumu datu datorapstrāde (latviešu val.)

Vieslekt., Mg.paed. Rita Kozlova

 

09.06.2018.

09.00-13.20

Sociālā likumdošana (latviešu val.)

Vieslekt., Mg.paed. Inita Gādmane

+1SD

15.06.2018.

18.00-21.10

Stresa menedžments (latviešu val.)

Vieslekt., Mg.psych. Kristīne Ozoliņa

 

16.06.2018.

09.00-13.20

Stresa menedžments (latviešu val.)

Vieslekt., Mg.psych. Kristīne Ozoliņa

 

 

**Bibliotēkas dienastudenti veic patstāvīgo darbu BSA vai citās bibliotēkās

UZMANĪBU – SARAKSTĀ IR IESPĒJAMAS IZMAIŅAS!                                                                                                                                   L.Brikmane +371 65233030, info@jk.bsa.edu.lv