NODARBĪBU SARAKSTS 2016./2017. AKADĒMISKĀ GADA PAVASARA SEMESTRIM

Studiju programma “UZŅĒMĒJDARBĪBA”, 3.kurss

 

Pilna laika vakara nodaļa, bilingvālā plūsma

 

Datums

Laiks

Studiju disciplīna

Pasniedzējs

Piezīmes

09.06.2017.

18.00

Intelektuālā īpašuma tiesību pamati ieskaite

Doc. Mg.iur. Kārlis Rihters

 

 

 

*TV tilts – studenti lekciju var apmeklēt klātienē BSA Rīgā Lomonosova ielā 4  vai filiālēs Daugavpilī, Rēzeknē, Smiltenē, Jelgavā, Liepājā, Ventspilī

**Bibliotēkas diena – studenti veic patstāvīgo darbu BSA vai citās bibliotēkās

 

 

UZMANĪBU – SARAKSTĀ IR IESPĒJAMAS IZMAIŅAS!                                                          

 

 

O. Mokrjakova  +371 65233030

info@jk.bsa.edu.lv