NODARBĪBU SARAKSTS 2020./2021. AKADĒMISKĀ GADA RUDENS SEMESTRIM

Studiju programma “UZŅĒMĒJDARBĪBA”, 3.kurss, nepilna laika vakara nodaļa, bilingvālā plūsma

 

Datums

Laiks

Studiju disciplīna

Pasniedzējs

Piezīmes

25.09.2020.

**Bibliotēkas diena

26.09.2020.

 

 

 

 

02.10.2020.

 

 

 

 

03.10.2020.

 

09.10.2020.

 

10.10.2020.

09.00-14.05

Biznesa svešvaloda(angļu val)II

Vieslekt.S.Vecumniece

+2UD

16.10.2020.

18.00-21.10

Informācijas tehnoloģijas menedžmentā

Prof.,Dr.phyz.A.Vocišs

 

17.10.2020.

09.00-13.20

Informācijas tehnoloģijas menedžmentā

Prof.,Dr.phyz.A.Vocišs

 

23.10.2020.

 

 

 

 

24.10.2020.

13.30-16.40

Projektu vadība

Doc.,Dr.oec.B.Heimanis

WEB meeting

30.10.2020.

 

 

 

 

31.10.2020.

10.00-13.10

Filozofija

Vad.pētn., Dr.phil V.Kačans

NENOTIKA

03.11.2020.

18.00

Filozofija

Vad.pētn., Dr.phil V.Kačans

WEB meeting

06.11.2020.

 

 

 

 

07.11.2020.

10.00-13.10

Filozofija

Vad.pētn., Dr.phil V.Kačans

WEB meeting

10.11.2020

18.00

Filozofija

Vad.pētn., Dr.phil V.Kačans

WEB meeting

13.11.2020.

 

 

 

 

14.11.2020.

10.00-13.10

Filozofija

Vad.pētn., Dr.phil V.Kačans

PĀRCELTS UZ 17.11

17.11.2020.

18.10-21.20

Filozofija

Vad.pētn., Dr.phil V.Kačans

WEB meeting

20.11.2020.

 

 

 

 

21.11.2020.

 

 

 

 

24.11.2020.

18.10-21.20

Filozofija

Vad.pētn., Dr.phil V.Kačans

WEB meeting

27.11.2020.

 

 

 

 

28.11.2020.

 

 

 

 

13.30-16.40

Politoloģija

Vieslekt.,Dr.hist.K.Daukšts

WEB meeting

13.30-16.40

Projektu vadība

Doc.,Dr.oec.B.Heimanis

WEB meeting

04.12.2020.

 

 

 

 

05.12.2020.

13.30-16.40

Politoloģija

Vieslekt.,Dr.hist.K.Daukšts

WEB meeting

11.12.2020.

 

 

 

 

12.12.2020.

13.30-16.40

Politoloģija

Vieslekt.,Dr.hist.K.Daukšts

WEB meeting

18.12.2020.

18.10-21.20

Biznesa komunikācijas

I.Dimante

WEB meeting

19.12.2020.

09.00-14.05

Biznesa svešvaloda(angļu val)II

Vieslekt.S.Vecumniece

+2UD

24.12.2020.

***SVĒTKI***

25.12.2020.

***SVĒTKI***

01.01.2021.

***SVĒTKI***

02.01.2021.

***SVĒTKI***

08.01.2021.

18.10-21.20

Finanšu grāmatvedība

I.Ratanova

WEB meeting

18.10-21.20

Biznesa komunikācijas

I.Dimante

WEB meeting

09.01.2021.

10.00-16.40

Finanšu grāmatvedība

I.Ratanova

WEB meeting

15.01.2021.

18.10-21.20

Biznesa komunikācijas

I.Dimante

WEB meeting

16.01.2021.

09.00-14.05

Biznesa svešvaloda(angļu val)II

Vieslekt.S.Vecumniece

+2UD

22.01.2021.

 

 

 

 

23.01.2021.

09.00-14.05

Biznesa svešvaloda(angļu val)II

Vieslekt.S.Vecumniece

+2UD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**Bibliotēkas diena – studenti veic patstāvīgo darbu BSA vai citās bibliotēkās

 

UZMANĪBU – SARAKSTĀ IR IESPĒJAMAS IZMAIŅAS!                                                                  

 

O.Mokrjakova +371 65233030

info@jk.bsa.edu.lv