NODARBĪBU SARAKSTS 2017./2018. AKADĒMISKĀ GADA RUDENS SEMESTRIM

Studiju programma “TIESĪBU ZINĀTNE”, 2.kurss, nepilna laika vakara nodaļa, bilingvālā plūsma

 

Datums

Laiks

Studiju disciplīna

Pasniedzējs

Piezīmes

06.10.2017.

18.00-21.10

Civiltiesības: lietu tiesības (latviešu val.)

Vieslekt.Mg.iur. Liene Vaidere

 

07.10.2017.

09.00-13.10

Civiltiesības: lietu tiesības (latviešu val.)

Vieslekt.Mg.iur. Liene Vaidere

 

13.10.2017.

16.30-17.50

Profesionāla svešvaloda (angļu)

Lekt., Mg.sc.soc. Nataļja Dogureviča

 

18.00-21.10

Krimināltiesības: vispārējā daļa (latviešu val.)

Vieslekt., Mg.iur. Elita Dreiblathena

 

14.10.2017.

09.00-13.10

Civiltiesības: lietu tiesības (latviešu val.)

Vieslekt.Mg.iur. Liene Vaidere

 

20.10.2017.

18.00-21.10

Civiltiesības: lietu tiesības (latviešu val.)

Vieslekt.Mg.iur. Liene Vaidere

 

21.10.2017.

09.00-13.10

Civiltiesības: lietu tiesības (latviešu val.)

Vieslekt.Mg.iur. Liene Vaidere

 

27.10.2017.

17.00-17.50

Profesionālās prakses ievadlekcija – Prakses ilgums 4.nedēļas no 30.10.2017.-26.11.2017) – Krimināltiesības

Vieslekt., Mg.iur. Elita Dreiblathena

 

18.00-21.10

Krimināltiesības: vispārējā daļa (latviešu val.) + ieskaite

Vieslekt., Mg.iur. Elita Dreiblathena

 

28.10.2017.

**Bibliotēkas diena

03.11.2017.

18.00-21.10

Civiltiesības: lietu tiesības (latviešu val.)

Vieslekt.Mg.iur. Liene Vaidere

 

04.11.2017.

09.00-13.10

Civiltiesības: lietu tiesības (latviešu val.) + eksāmens

Vieslekt.Mg.iur. Liene Vaidere

 

10.11.2017.

**Bibliotēkas diena

11.11.2017.

**Bibliotēkas diena

17.11.2017.

**Bibliotēkas diena

18.11.2017.

Latvijas Republikas proklamēšanas diena.

24.11.2017.

16.30-21.10

Profesionāla svešvaloda (angļu)

Lekt., Mg.sc.soc. Nataļja Dogureviča

 

25.11.2017.

**Bibliotēkas diena

01.12.2017.

16.30-21.10

Profesionāla svešvaloda (angļu)

Lekt., Mg.sc.soc. Nataļja Dogureviča

 

02.12.2017.

**Bibliotēkas diena

08.12.2017.

**Bibliotēkas diena

09.12.2017.

**Bibliotēkas diena

15.12.2017.

16.30-21.10

Profesionāla svešvaloda (angļu) + eksāmens

Lekt., Mg.sc.soc. Nataļja Dogureviča

 

16.12.2017.

**Bibliotēkas diena

22.12.2017.

SVĒTKI

23.12.2017.

SVĒTKI

29.12.2017.

SVĒTKI

30.12.2017.

SVĒTKI

05.01.2018.

**Bibliotēkas diena

06.01.2018.

**Bibliotēkas diena

12.01.2018.

**Bibliotēkas diena

13.01.2018.

**Bibliotēkas diena

19.01.2018.

**Bibliotēkas diena

20.01.2018.

**Bibliotēkas diena

26.01.2018.

**Bibliotēkas diena

27.01.2018.

09.00

Profesionālās prakses aizstāvēšana (latviešu val.)

KOMISIJA

 

 

*TV tilts – studenti pēc iepriekšējas vienošanās lekciju var apmeklēt klātienē BSA Rīgā Lomonosova ielā 4  vai filiālēs Daugavpilī, Rēzeknē, Smiltenē, Jelgavā, Liepājā, Ventspilī

**Bibliotēkas dienastudenti veic patstāvīgo darbu BSA vai citās bibliotēkās

 

UZMANĪBU – SARAKSTĀ IR IESPĒJAMAS IZMAIŅAS!                                                                  

 

L.Brikmane +371 65233030, info@jk.bsa.edu.lv