NODARBĪBU SARAKSTS 2017./2018. AKADĒMISKĀ GADA RUDENS SEMESTRIM

Studiju programma “TIESĪBU ZINĀTNE”, 2.kurss

 

pilna laika vakara nodaļa, bilingvālā plūsma

Datums

Laiks

Studiju disciplīna

Pasniedzējs

Piezīmes

08.09.2017.

18.00-21.10

Profesionālā ētika (latviešu val.)

Vieslekt., Mg.iur. Elita Dreiblathena

 

09.09.2017.

09.00-13.10

Administratīvās tiesības (latviešu val.)

Vieslekt., Mg.iur. Guntars Rieksts

 

15.09.2017.

18.00-21.10

Administratīvās tiesības (latviešu val.)

Vieslekt., Mg.iur. Guntars Rieksts

 

16.09.2017.

09.00-13.10

Administratīvās tiesības (latviešu val.)

Vieslekt., Mg.iur. Guntars Rieksts

 

22.09.2017.

18.00-21.10

Psiholoģija (bilingvāli) – TV -tilts

As.prof., Dr.psych. Oļegs Nikiforovs

 

23.09.2017.

10.00-13.10

Psiholoģija (bilingvāli) – TV -tilts

As.prof., Dr.psych. Oļegs Nikiforovs

 

29.09.2017.

18.00-21.10

Juridiskā konfliktoloģija (latviešu val.)

Vieslekt., Mg.iur. Elita Dreiblathena

 

30.09.2017.

09.00-13.10

Administratīvās tiesības (latviešu val.)

Vieslekt., Mg.iur. Guntars Rieksts

 

06.10.2017.

18.00-21.10

Civiltiesības: lietu tiesības (latviešu val.)

Vieslekt.Mg.iur. Liene Vaidere

 

07.10.2017.

09.00-13.10

Civiltiesības: lietu tiesības (latviešu val.)

Vieslekt.Mg.iur. Liene Vaidere

 

13.10.2017.

16.30-17.50

Profesionāla svešvaloda (angļu)

Lekt., Mg.sc.soc. Nataļja Dogureviča

 

18.00-21.10

Krimināltiesības: vispārējā daļa (latviešu val.)

Vieslekt., Mg.iur. Elita Dreiblathena

 

14.10.2017.

09.00-13.10

Civiltiesības: lietu tiesības (latviešu val.)

Vieslekt.Mg.iur. Liene Vaidere

 

20.10.2017.

18.00-21.10

Civiltiesības: lietu tiesības (latviešu val.)

Vieslekt.Mg.iur. Liene Vaidere

 

21.10.2017.

09.00-13.10

Civiltiesības: lietu tiesības (latviešu val.)

Vieslekt.Mg.iur. Liene Vaidere

 

27.10.2017.

17.00-17.50

Profesionālās prakses ievadlekcija – Prakses ilgums 4.nedēļas no 30.10.2017.-26.11.2017) – Krimināltiesības

Vieslekt., Mg.iur. Elita Dreiblathena

 

18.00-21.10

Krimināltiesības: vispārējā daļa (latviešu val.) + ieskaite

Vieslekt., Mg.iur. Elita Dreiblathena

 

28.10.2017.

**Bibliotēkas diena

03.11.2017.

18.00-21.10

Civiltiesības: lietu tiesības (latviešu val.)

Vieslekt.Mg.iur. Liene Vaidere

 

04.11.2017.

09.00-13.10

Civiltiesības: lietu tiesības (latviešu val.) + eksāmens

Vieslekt.Mg.iur. Liene Vaidere

 

10.11.2017.

**Bibliotēkas diena

11.11.2017.

**Bibliotēkas diena

17.11.2017.

**Bibliotēkas diena

18.11.2017.

Latvijas Republikas proklamēšanas diena.

24.11.2017.

16.30-21.10

Profesionāla svešvaloda (angļu)

Lekt., Mg.sc.soc. Nataļja Dogureviča

 

25.11.2017.

**Bibliotēkas diena

01.12.2017.

16.30-21.10

Profesionāla svešvaloda (angļu)

Lekt., Mg.sc.soc. Nataļja Dogureviča

 

02.12.2017.

**Bibliotēkas diena

08.12.2017.

18.00-21.10

Profesionāla svešvaloda (angļu)

Lekt., Mg.sc.soc. Nataļja Dogureviča

 

09.12.2017.

**Bibliotēkas diena

15.12.2017.

16.30-21.10

Profesionāla svešvaloda (angļu) + eksāmens

Lekt., Mg.sc.soc. Nataļja Dogureviča

 

16.12.2017.

**Bibliotēkas diena

 

 

*TV tilts – studenti lekciju var apmeklēt klātienē BSA Rīgā Lomonosova ielā 4  vai filiālēs Daugavpilī, Rēzeknē, Smiltenē, Jelgavā, Liepājā, Ventspilī

**Bibliotēkas dienastudenti veic patstāvīgo darbu BSA vai citās bibliotēkās

 

UZMANĪBU – SARAKSTĀ IR IESPĒJAMAS IZMAIŅAS!                                                          

 

L.Brikmane +371 65233030

info@jk.bsa.edu.lv