NODARBĪBU SARAKSTS 2018./2019. AKADĒMISKĀ GADA RUDENS SEMESTRIM

Studiju programma “TIESĪBU ZINĀTNE”, 2.kurss, nepilna laika vakara nodaļas bilingvālā plūsma

 

Datums

Laiks

Studiju disciplīna

Pasniedzējs

Piezīmes

07.09.2018.

**Bibliotēkas diena

 

08.09.2018.

**Bibliotēkas diena

 

14.09.2018.

18.00-21.10

Administratīvās tiesības

Vieslekt., Mg.iur. Guntars Rieksts

 

 

15.09.2018.

09.15-14.15

Administratīvās tiesības

Vieslekt., Mg.iur. Guntars Rieksts

 

 

21.09.2018.

18.00-21.10

Civiltiesības: lietu tiesības

Vieslekt., Mg.iur. Liene Vaidere

 

 

22.09.2018.

09.15-14.15

Civiltiesības: lietu tiesības

Vieslekt., Mg.iur. Liene Vaidere

 

 

28.09.2018.

18.00-21.10

Administratīvās tiesības

Vieslekt., Mg.iur. Guntars Rieksts

 

 

29.09.2018.

**Bibliotēkas diena

 

05.10.2018.

18.00-21.10

Civiltiesības: lietu tiesības

Vieslekt., Mg.iur. Liene Vaidere

 

 

06.10.2018.

**Bibliotēkas diena

 

12.10.2018.

18.00-21.10

Civiltiesības: lietu tiesības

Vieslekt., Mg.iur. Liene Vaidere

 

 

19.10.2018.

**Bibliotēkas diena

 

20.10.2018.

**Bibliotēkas diena

 

26.10.2018.

18.00-21.10

Psiholoģija *TV-tilts

As.prof., Dr.psych. Oļegs Nikiforovs

(bilingvāli) + 4UD, 3UD, 4TZ, 1SD, 4SD

 

27.10.2018.

10.00-13.10

Psiholoģija *TV-tilts

As.prof., Dr.psych. Oļegs Nikiforovs

(bilingvāli) + 4UD, 3UD, 4TZ, 1SD, 4SD

 

13.30-16.40

Ekonomikas un projektu vadības pamati *TV-tilts

As.prof., Dr.sc.ing. Žanna Caurkubule

 (bilingvāli) + 1TZ, 2SD, 4TZ

 

02.11.2018.

16.20-17.50

Profesionālā svešvaloda I (vācu valoda)

Vieslekt., Mg.paed. Anita Ošiņa

 

 

18.00-21.10

Profesionālā ētika

Vieslekt., Mg.iur. Elita Dreiblathena

 

 

03.11.2018.

09.15-14.15

Civiltiesības: lietu tiesības

Vieslekt., Mg.iur. Liene Vaidere

 

 

09.11.2018.

17.05

Profesionālā ētika - ieskaite

Vieslekt., Mg.iur. Elita Dreiblathena

 

 

18.00-21.10

Krimināltiesības: vispārīgā daļa

Vieslekt., Mg.iur. Elita Dreiblathena

 

 

10.11.2018.

09.15-14.15

Administratīvās tiesības

Vieslekt., Mg.iur. Guntars Rieksts

 

 

16.11.2018.

**Bibliotēkas diena

 

17.11.2018.

**Bibliotēkas diena

 

23.11.2018.

16.20-17.50

Profesionālā svešvaloda I (vācu valoda)

Vieslekt., Mg.paed. Anita Ošiņa

 

 

18.00-21.10

Krimināltiesības: vispārīgā daļa

Vieslekt., Mg.iur. Elita Dreiblathena

 

 

24.11.2018.

09.15-14.15

Krimināltiesības: vispārīgā daļa

Vieslekt., Mg.iur. Elita Dreiblathena

 

 

30.11.2018.

16.20-17.50

Profesionālā svešvaloda I (vācu valoda) + eksāmens

Vieslekt., Mg.paed. Anita Ošiņa

 

 

18.00-21.10

Civiltiesības: lietu tiesības

Vieslekt., Mg.iur. Liene Vaidere

 

 

01.12.2018.

09.15-14.15

Civiltiesības: lietu tiesības + eksāmens

Vieslekt., Mg.iur. Liene Vaidere

 

 

07.12.2018.

17.05-21.10

Krimināltiesības: vispārīgā daļa

Vieslekt., Mg.iur. Elita Dreiblathena

 

 

08.12.2018.

09.15-12.35

Administratīvās tiesības

Vieslekt., Mg.iur. Guntars Rieksts

 

 

13.30-16.40

Ekonomikas un projektu vadības pamati *TV-tilts

As.prof., Dr.sc.ing. Žanna Caurkubule

 (bilingvāli) + 1TZ, 2SD, 4TZ

 

14.12.2018.

18.00-21.10

Administratīvās tiesības

Vieslekt., Mg.iur. Guntars Rieksts

 

 

15.12.2018.

**Bibliotēkas diena

 

21.12.2018.

SVĒTKI

 

22.12.2018.

SVĒTKI

 

28.12.2018.

SVĒTKI

 

29.12.2018.

SVĒTKI

 

04.01.2019.

18.00-21.10

Administratīvās tiesības

Vieslekt., Mg.iur. Guntars Rieksts

 

 

05.01.2019.

09.15-14.15

Administratīvās tiesības

Vieslekt., Mg.iur. Guntars Rieksts

 

 

11.01.2019.

17.05-21.10

Krimināltiesības: vispārīgā daļa

Vieslekt., Mg.iur. Elita Dreiblathena

 

 

12.01.2019.

**Bibliotēkas diena

 

18.01.2019.

18.00-21.10

Profesionālā svešvaloda I (angļu)

Vieslekt. Inga Lapinska

 

 

19.01.2019.

09.15

Profesionālā svešvaloda I (angļu)

Vieslekt. Inga Lapinska

Praktiskais darbs

 

25.01.2019.

18.00-21.10

Profesionālā svešvaloda I (angļu)

Vieslekt. Inga Lapinska

 

 

26.01.2019.

09.15-10.55

Krimināltiesības: vispārīgā daļa + ieskaite

Vieslekt., Mg.iur. Elita Dreiblathena

 

 

11.05

Profesionālā svešvaloda I (angļu)

Vieslekt. Inga Lapinska

Praktiskais darbs

 

01.02.2019.

18.00-21.10

Profesionālā svešvaloda I (angļu)

Vieslekt. Inga Lapinska

 

 

02.02.2019.

09.15

Profesionālā svešvaloda I (angļu)

Vieslekt. Inga Lapinska

Praktiskais darbs

 

08.02.2019.

18.00-21.10

Profesionālā svešvaloda I (angļu) + eksāmens

Vieslekt. Inga Lapinska

 

 

09.02.2019.

09.15-12.35

Juridiskā konfliktoloģija

Vieslekt., Mg.iur. Inese Tumanova

 

 

15.02.2019.

**Bibliotēkas diena

 

16.02.2019.

09.15-12.35

Juridiskā konfliktoloģija

Vieslekt., Mg.iur. Inese Tumanova

 

 

 

*TV tilts – studenti pēc iepriekšējas vienošanās lekciju var apmeklēt klātienē BSA Rīgā Lomonosova ielā 4  vai filiālēs Daugavpilī, Rēzeknē, Smiltenē, Jelgavā, Liepājā, Ventspilī

**Bibliotēkas dienastudenti veic patstāvīgo darbu BSA vai citās bibliotēkās

 

UZMANĪBU – SARAKSTĀ IR IESPĒJAMAS IZMAIŅAS!                                                                  

 

L.Brikmane +371 65233030

info@jk.bsa.edu.lv