NODARBĪBU SARAKSTS 2018./2019. AKADĒMISKĀ GADA PAVASARA SEMESTRIM

Studiju programma “TIESĪBU ZINĀTNE”, 2.kurss, nepilna laika vakara nodaļas bilingvālā plūsma

 

Datums

Laiks

Studiju disciplīna

Pasniedzējs

Piezīmes

 

01.02.2019.

18.00-21.10

Profesionālā svešvaloda I (angļu)

Viesasist. Inga Lapinska

 

02.02.2019.

09.15-14.15

Krimināltiesības: sevišķā daļa

Vieslekt., Mg.iur. Elita Dreiblathena

 

15.10

Profesionālā svešvaloda I (angļu)

Viesasist. Inga Lapinska

Praktiskais darbs

08.02.2019.

18.00-21.10

Profesionālā svešvaloda I (angļu) (+eksāmens)

Viesasist. Inga Lapinska

 

09.02.2019.

09.15-12.35

Juridiskā konfliktoloģija

Vieslekt., Mg.iur. Inese Tumanova

 

15.02.2019.

17.05-21.10

Krimināltiesības: sevišķā daļa

Vieslekt., Mg.iur. Elita Dreiblathena

 

16.02.2019.

09.15-12.35

Juridiskā konfliktoloģija

Vieslekt., Mg.iur. Inese Tumanova

 

22.02.2019.

18.15-21.10

Krimināltiesības: sevišķā daļa

Vieslekt., Mg.iur. Elita Dreiblathena

 

23.02.2019.

09.15-14.15

Krimināltiesības: sevišķā daļa

Vieslekt., Mg.iur. Elita Dreiblathena

 

01.03.2019.

18.00-21.10

Socioloģija *TV tilts

As.prof., Dr.psych. Oļegs Nikiforovs

4.aud. + 1SD

02.03.2019.

09.15-14.15

Civiltiesības: saistību tiesības

Vieslekt., Mg.iur. Solvita Bērziņa

 

08.03.2019.

**Bibliotēkas diena

09.03.2019.

08.30

Juridiskā konfliktoloģija (ieskaite)

Vieslekt., Mg.iur. Inese Tumanova

 

10.00-13.10

Socioloģija *TV tilts

As.prof., Dr.psych. Oļegs Nikiforovs

4.aud. + 1SD

15.03.2019.

17.05-21.10

Krimināltiesības: sevišķā daļa

Vieslekt., Mg.iur. Elita Dreiblathena

 

16.03.2019.

09.15-13.20

Krimināltiesības: sevišķā daļa (+eksāmens)

Vieslekt., Mg.iur. Elita Dreiblathena

 

22.03.2019.

18.00-21.10

Civiltiesības: intelektuālā īpašuma tiesības

Vieslekt., Mg.iur. Inna Lipša

 

23.03.2019.

09.15-14.15

Juridiskā lietvedība

Vieslekt., Mg.iur. Inna Lipša

 

29.03.2019.

18.00-21.10

Sodu izpildes tiesības

Vieslekt., Mg.iur. Elita Dreiblathena

PATSTĀVĪGIE DARBI

30.03.2019.

09.15-12.35

Sodu izpildes tiesības

Vieslekt., Mg.iur. Elita Dreiblathena

12.40-15.55

Juridiskā lietvedība

Vieslekt., Mg.iur. Inna Lipša

05.04.2019.

**Bibliotēkas diena

06.04.2019.

09.15-14.15

Civiltiesības: saistību tiesības

Vieslekt., Mg.iur. Solvita Bērziņa

 

12.04.2019.

18.00-21.10

Juridiskā lietvedība

Vieslekt., Mg.iur. Inna Lipša

 

13.04.2019.

09.15-14.15

Juridiskā lietvedība

Vieslekt., Mg.iur. Inna Lipša

 

19.04.2019.

SVĒTKI

 

20.04.2019.

SVĒTKI

 

26.04.2019.

18.30-21.10

Juridiskā lietvedība

Vieslekt., Mg.iur. Inna Lipša

 

27.04.2019.

09.15-14.15

Juridiskā lietvedība

Vieslekt., Mg.iur. Inna Lipša

 

03.05.2019.

SVĒTKI

 

04.05.2019.

SVĒTKI

 

10.05.2019.

18.00-21.10

Administratīvā procesa tiesības

Vieslekt., Mg.iur. Guntars Rieksts

 

11.05.2019.

09.15-14.15

Administratīvā procesa tiesības

Vieslekt., Mg.iur. Guntars Rieksts

 

17.05.2019.

18.00-21.10

Civiltiesības: saistību tiesības

Vieslekt., Mg.iur. Solvita Bērziņa

Patstāvīgais darbs

18.05.2019.

09.15-14.15

Civiltiesības: saistību tiesības

Vieslekt., Mg.iur. Solvita Bērziņa

 

24.05.2019.

18.00-21.10

Administratīvā procesa tiesības

Vieslekt., Mg.iur. Guntars Rieksts

 

25.05.2019.

09.15-14.15

Administratīvā procesa tiesības

Vieslekt., Mg.iur. Guntars Rieksts

 

31.05.2019.

18.00-21.10

Civiltiesības: saistību tiesības

Vieslekt., Mg.iur. Solvita Bērziņa

Patstāvīgais darbs

01.06.2019.

09.15-14.15

Administratīvā procesa tiesības

Vieslekt., Mg.iur. Guntars Rieksts

 

07.06.2019.

18.00-21.10

Administratīvā procesa tiesības

Vieslekt., Mg.iur. Guntars Rieksts

 

08.06.2019.

09.15.

Kursa darbu aizstāvēšana

Vieslekt., Mg.iur. Solvita Bērziņa

Vieslekt., Mg.iur. Elita Dreiblathena

+3TZ

14.06.2019.

18.00-19.30

Administratīvā procesa tiesības (+eksāmens)

Vieslekt., Mg.iur. Guntars Rieksts

 

15.06.2019.

**Bibliotēkas diena

21.06.2019.

**Bibliotēkas diena

22.06.2019.

**Bibliotēkas diena

 

*TV tilts – studenti pēc iepriekšējas vienošanās lekciju var apmeklēt arī klātienē BSA Rīgā Lomonosova ielā 4  vai filiālēs Daugavpilī, Rēzeknē, Smiltenē, Jelgavā, Liepājā, Ventspilī

 

**Bibliotēkas dienastudenti veic patstāvīgo darbu BSA vai citās bibliotēkās

 

UZMANĪBU – SARAKSTĀ IR IESPĒJAMAS IZMAIŅAS!                                                                  

 

L.Brikmane +371 65233030

info@jk.bsa.edu.lv