NODARBĪBU SARAKSTS 2017./2018. AKADĒMISKĀ GADA PAVASARA SEMESTRIM

Studiju programma “TIESĪBU ZINĀTNE”, 2.kurss, nepilna laika vakara nodaļa, bilingvālā plūsma

 

Datums

Laiks

Studiju disciplīna

Pasniedzējs

Piezīmes

 

16.02.2018.

**Bibliotēkas diena

17.02.2018.

09.00-14.05

Juridiskā lietvedība (latviešu val.)

Vieslekt., Mg.iur. Elita Dreiblathena

 

23.02.2018.

18.00-21.10

Juridiskā lietvedība (latviešu val.)

Vieslekt., Mg.iur. Elita Dreiblathena

 

24.02.2018.

09.00-14.05

Juridiskā lietvedība (latviešu val.)

Vieslekt., Mg.iur. Elita Dreiblathena

 

02.03.2018.

**Bibliotēkas diena

03.03.2018.

09.00-14.05

Juridiskā lietvedība (latviešu val.) - ieskaite

Vieslekt., Mg.iur. Elita Dreiblathena

 

Krimināltiesības: sevišķā daļa (latviešu val.)

Vieslekt., Mg.iur. Elita Dreiblathena

 

09.03.2018.

18.00-21.10

Socioloģija (bilingvāli) – *TV tilts

As.prof.v.i., Dr.psych. Oļegs Nikiforovs

+1SD, 2UD, 3UD, 3TZ – 4.aud.

10.03.2018.

10.00-13.10

Socioloģija (bilingvāli) – *TV tilts

As.prof.v.i., Dr.psych. Oļegs Nikiforovs

+1SD, 2UD, 3UD, 3TZ – 4.aud.

16.03.2018.

18.00-21.10

Administratīvā procesa tiesības (latviešu val.)

Vieslekt., Mg.iur. Guntars Rieksts

 

17.03.2018.

09.00-14.05

Administratīvā procesa tiesības (latviešu val.)

Vieslekt., Mg.iur. Guntars Rieksts

 

23.03.2018.

**Bibliotēkas diena

24.03.2018.

09.00-14.05

Civiltiesības: intelektuālā īpašuma tiesības (latviešu val.)

Vieslekt., Mg.iur. Inna Lipša

+2UD, 3UD

30.03.2018.

**Lielā piektdiena

31.03.2018.

**Klusā sestdiena

06.04.2018.

18.00-21.10

Krimināltiesības: sevišķā daļa (latviešu val.)

Vieslekt., Mg.iur. Elita Dreiblathena

 

07.04.2018.

09.00-14.05

Krimināltiesības: sevišķā daļa (latviešu val.)

Vieslekt., Mg.iur. Elita Dreiblathena

 

13.04.2018.

18.00-21.10

Krimināltiesības: sevišķā daļa (latviešu val.)

Vieslekt., Mg.iur. Elita Dreiblathena

 

14.04.2018.

**Bibliotēkas diena

20.04.2018.

17.00-17.50

Prakse (iepazīšanās) (latviešu val.)

Prof., Dr.paed. Inta Čamane

+1TZ

18.00-21.10

Administratīvā procesa tiesības (latviešu val.)

Vieslekt., Mg.iur. Guntars Rieksts

 

21.04.2018.

**Bibliotēkas diena

27.04.2018.

18.00-21.10

Administratīvā procesa tiesības (latviešu val.)

Vieslekt., Mg.iur. Guntars Rieksts

 

28.04.2018.

09.00-14.05

Administratīvā procesa tiesības (latviešu val.)

Vieslekt., Mg.iur. Guntars Rieksts

 

04.05.2018.

**Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena

05.05.2018.

**Bibliotēkas diena

11.05.2018.

18.00-21.10

Civiltiesības: saistību tiesības (latviešu val.)

Vieslekt., Mg.iur. Solvita Bērziņa

 

12.05.2018.

09.00-14.05

Administratīvā procesa tiesības (latviešu val.) + eksāmens

Vieslekt., Mg.iur. Guntars Rieksts

 

18.05.2018.

18.00-21.10

Civiltiesības: saistību tiesības (latviešu val.)

Vieslekt., Mg.iur. Solvita Bērziņa

 

19.05.2018.

09.00-12.35

Civiltiesības: saistību tiesības (latviešu val.)

Vieslekt., Mg.iur. Solvita Bērziņa

 

25.05.2018.

18.00-21.10

Civiltiesības: saistību tiesības (latviešu val.)

Vieslekt., Mg.iur. Solvita Bērziņa

 

26.05.2018.

**Bibliotēkas diena

01.06.2018.

16.00

Kursa darbu aizstāvēšana (latviešu val.)

Vieslekt., Mg.iur. Elita Dreiblathena, Vieslekt., Mg.iur. Solvita Bērziņa

+3TZ

18.00-21.10

Civiltiesības: saistību tiesības (latviešu val.)

Vieslekt., Mg.iur. Solvita Bērziņa

 

02.06.2018.

**Bibliotēkas diena

08.06.2018.

18.00-21.10

Civiltiesības: saistību tiesības (latviešu val.) + eksāmens

Vieslekt., Mg.iur. Solvita Bērziņa

 

09.06.2018.

**Bibliotēkas diena

 

*TV tilts – studenti pēc iepriekšējas vienošanās lekciju var apmeklēt klātienē BSA Rīgā Lomonosova ielā 4  vai filiālēs Daugavpilī, Rēzeknē, Smiltenē, Jelgavā, Liepājā, Ventspilī

**Bibliotēkas dienastudenti veic patstāvīgo darbu BSA vai citās bibliotēkās

 

UZMANĪBU – SARAKSTĀ IR IESPĒJAMAS IZMAIŅAS!                                                                  

 

L.Brikmane +371 65233030, info@jk.bsa.edu.lv