NODARBĪBU SARAKSTS 2018./2019. AKADĒMISKĀ GADA PAVASARA SEMESTRIM

Studiju programma “SOCIĀLAIS DARBS”, 2.kurss, nepilna laika vakara nodaļas latviešu plūsma

 

Datums

Laiks

Studiju disciplīna

Pasniedzējs

Piezīmes

 

01.02.2019.

18.00-21.10

NVO un brīvprātīgais sociālais darbs

Vieslekt., Mg.paed. Inita Gādmane

+1SD, 3SD

 

02.02.2019.

**Bibliotēkas diena

08.02.2019.

Profesionālā prakse 10 nedēļas: no 18.februāra līdz 26.aprīlim

 

18.00-21.10

Sociālā pedagoģija

Prof., Dr.paed. Inta Čamane

+1SD

 

09.02.2019.

09.15-14.15

NVO un brīvprātīgais sociālais darbs

Vieslekt., Mg.paed. Inita Gādmane

+1SD, 3SD

 

15.02.2019.

**Bibliotēkas diena

 

16.02.2019.

**Bibliotēkas diena

22.02.2019.

**Bibliotēkas diena

23.02.2019.

**Bibliotēkas diena

 

01.03.2019.

**Bibliotēkas diena

 

02.03.2019.

**Bibliotēkas diena

 

08.03.2019.

**Bibliotēkas diena

09.03.2019.

**Bibliotēkas diena

 

15.03.2019.

**Bibliotēkas diena

 

16.03.2019.

**Bibliotēkas diena

 

22.03.2019.

18.00-21.10

Psihosomātika

Vieslekt., Mg.psych. Dzintra Anspoka

 

 

23.03.2019.

09.15-14.15

Diferenciālā psiholoģija

Vieslekt., Mg.psych. Dzintra Anspoka

 

 

29.03.2019.

**Bibliotēkas diena

 

30.03.2019.

**Bibliotēkas diena

 

05.04.2019.

**Bibliotēkas diena

 

06.04.2019.

**Bibliotēkas diena

 

12.04.2019.

18.00-21.10

Psihosomātika

Vieslekt., Mg.psych. Dzintra Anspoka

 

 

13.04.2019.

09.15-14.15

Diferenciālā psiholoģija

Vieslekt., Mg.psych. Dzintra Anspoka

 

 

19.04.2019.

SVĒTKI

 

20.04.2019.

SVĒTKI

 

26.04.2019.

**Bibliotēkas diena

 

27.04.2019.

**Bibliotēkas diena

 

03.05.2019.

SVĒTKI

 

04.05.2019.

SVĒTKI

 

10.05.2019.

**Bibliotēkas diena

 

11.05.2019.

**Bibliotēkas diena

 

17.05.2019.

**Bibliotēkas diena

 

18.05.2019.

**Bibliotēkas diena

 

24.05.2019.

**Bibliotēkas diena

 

25.05.2019.

**Bibliotēkas diena

 

31.05.2019.

**Bibliotēkas diena

 

01.06.2019.

**Bibliotēkas diena

 

07.06.2019.

**Bibliotēkas diena

 

08.06.2019.

09.15

Kursa darbu un prakšu aizstāvēšana

Prof., Dr.paed. Inta Čamane

Lekt., MBA Nonna Jakubovska

 

 

14.06.2019.

**Bibliotēkas diena

 

15.06.2019.

**Bibliotēkas diena

 

21.06.2019.

**Bibliotēkas diena

22.06.2019.

**Bibliotēkas diena

 

 

*TV tilts – studenti pēc iepriekšējas vienošanās lekciju var apmeklēt klātienē BSA Rīgā Lomonosova ielā 4  vai filiālēs Daugavpilī, Rēzeknē, Smiltenē, Jelgavā, Liepājā, Ventspilī

 

**Bibliotēkas dienastudenti veic patstāvīgo darbu BSA vai citās bibliotēkās

 

UZMANĪBU – SARAKSTĀ IR IESPĒJAMAS IZMAIŅAS!

                                                                                                                                               

L.Brikmane  +371 65233030

info@jk.bsa.edu.lv