NODARBĪBU SARAKSTS 2017./2018. AKADĒMISKĀ GADA RUDENS SEMESTRIM

Studiju programma “SOCIĀLAIS DARBS”, 2.kurss, nepilna laika vakara nodaļa, latviešu plūsma

 

Datums

Laiks

Studiju disciplīna

Pasniedzējs

Piezīmes

22.09.2017.

18.00-21.10

Sociālā psiholoģija (bilingvāli) – TV-tilts

As.prof., Dr.psych. Oļegs Nikiforovs

 

23.09.2017.

10.00-13.10

Sociālā psiholoģija (bilingvāli) – TV-tilts

As.prof., Dr.psych. Oļegs Nikiforovs

 

29.09.2017.

18.00-21.10

Sociālo pakalpojumu un pabalstu sistēma (latviešu val.)

Vieslekt., Mg.paed. Inita Gādmane

 

30.09.2017.

**Bibliotēkas diena

06.10.2017.

18.00-21.10

Sociālo pakalpojumu un pabalstu sistēma (latviešu val.)

Vieslekt., Mg.paed. Inita Gādmane

 

07.10.2017.

**Bibliotēkas diena

13.10.2017.

17.00-17.50

Prakse II ievadlekcija

Prof.Dr.paed. Inta Čamane  

 

18.00-21.10

Ievads psihiatrija (latviešu val.)

Vieslekt.,Mg.psych. Dzintra Anspoka

 

14.10.2017.

09.00-13.10

Ievads psihiatrija (latviešu val.)

Vieslekt.,Mg.psych. Dzintra Anspoka

 

20.10.2017.

18.00-21.10

Cilvēktiesības (latviešu val.)

Viesas.prof., Dr.hist. Helēna Šimkuva

 

21.10.2017.

09.00-13.10

Cilvēktiesības (latviešu val.)

Viesas.prof., Dr.hist. Helēna Šimkuva

 

27.10.2017.

18.00-21.10

Sociālā politika (biling.)

Lekt.MBA Nonna Jakubovska

 

28.10.2017.

09.00-13.10

Sociālā politika (biling.)

Lekt.MBA Nonna Jakubovska

 

03.11.2017.

**Bibliotēkas diena

04.11.2017.

09.00-13.10

Sociālā darba metodes un problēmas (biling.)

Lekt.MBA Nonna Jakubovska

 

10.11.2017.

18.00-21.10

Attīstības psiholoģija (latviešu val.)

Vieslekt.Mg.psych. Kristīne Ozoliņa

 

11.11.2017.

09.00-13.10

Attīstības psiholoģija (latviešu val.)

Vieslekt.Mg.psych. Kristīne Ozoliņa

 

17.11.2017.

**Bibliotēkas diena

18.11.2017.

Latvijas Republikas proklamēšanas diena.

24.11.2017.

**Bibliotēkas diena

25.11.2017.

**Bibliotēkas diena

01.12.2017.

**Bibliotēkas diena

02.12.2017.

**Bibliotēkas diena

08.12.2017.

**Bibliotēkas diena

09.12.2017.

**Bibliotēkas diena

15.12.2017.

**Bibliotēkas diena

16.12.2017.

**Bibliotēkas diena

22.12.2017.

SVĒTKI

23.12.2017.

SVĒTKI

29.12.2017.

SVĒTKI

30.12.2017.

SVĒTKI

05.01.2018.

**Bibliotēkas diena

06.01.2018.

**Bibliotēkas diena

12.01.2018.

**Bibliotēkas diena

13.01.2018.

**Bibliotēkas diena

19.01.2018.

**Bibliotēkas diena

20.01.2018.

**Bibliotēkas diena

26.01.2018.

**Bibliotēkas diena

27.01.2018.

**Bibliotēkas diena

 

*TV tilts – studenti pēc iepriekšējas vienošanās lekciju var apmeklēt klātienē BSA Rīgā Lomonosova ielā 4  vai filiālēs Daugavpilī, Rēzeknē, Smiltenē, Jelgavā, Liepājā, Ventspilī

**Bibliotēkas dienastudenti veic patstāvīgo darbu BSA vai citās bibliotēkās

 

UZMANĪBU – SARAKSTĀ IR IESPĒJAMAS IZMAIŅAS!                                                                                                                                   L.Brikmane  +371 65233030, info@jk.bsa.edu.lv