NODARBĪBU SARAKSTS 2017./2018. AKADĒMISKĀ GADA PAVASARA SEMESTRIM

Studiju programma “SOCIĀLAIS DARBS”, 2.kurss, nepilna laika vakara nodaļa, latviešu plūsma

 

Datums

Laiks

Studiju disciplīna

Pasniedzējs

Piezīmes

 

23.02.2018.

18.00-21.10

Gadījuma vadīšana sociālajā darbā (latviešu val.)

Vieslekt., Mg.paed. Inita Gādmane

 

24.02.2018.

09.00

Prakses aizstāvēšana (bilingvāli)

Prof., Dr.paed. Inta Čamane

Lekt., MBA Nonna Jakubovska

+1SD

02.03.2018.

**Bibliotēkas diena

03.03.2018.

09.15-12.35

Statistiskās metodes sociālajā darbā (latviešu val.)

Vieslekt., Mg.paed. Rita Kozlova

+3SD

09.03.2018.

**Bibliotēkas diena

10.03.2018.

09.15-12.35

Statistiskās metodes sociālajā darbā (latviešu val.)

Vieslekt., Mg.paed. Rita Kozlova

+3SD

16.03.2018.

17.00-17.50

Prakse 3: ievadlekcija (latviešu val.)

Prof., Dr.paed. Inta Čamane

Prakses ilgums 10 nedēļas - no 19.03.2018. līdz 25.05.2018.

18.00-21.10

Gadījuma vadīšana sociālajā darbā (latviešu val.)

Vieslekt., Mg.paed. Inita Gādmane

 

17.03.2018.

**Bibliotēkas diena

23.03.2018.

**Bibliotēkas diena

24.03.2018.

**Bibliotēkas diena

30.03.2018.

SVĒTKI

31.03.2018.

SVĒTKI

06.04.2018.

18.00-21.10

Ielu sociālais darbs (latviešu val.)

Vieslekt.,Mg.paed. Inita Gādmane

+3SD

07.04.2018.

08.30-11.40

Statistiskās metodes sociālajā darbā (latviešu val.)

Vieslekt., Mg.paed. Rita Kozlova

+3SD

13.04.2018.

18.00-21.10

Ielu sociālais darbs (latviešu val.)

Vieslekt.,Mg.paed. Inita Gādmane

+3SD

14.04.2018.

09.00-12.10

Efektīvas pašprezentācijas trenings (latviešu val.)

Vieslekt., Mg.psych. Laila Ščadro

 

20.04.2018.

18.00-21.10

Ielu sociālais darbs (latviešu val.)

Vieslekt.,Mg.paed. Inita Gādmane

+3SD

21.04.2018.

**Bibliotēkas diena

27.04.2018.

18.00-21.10

Efektīvas pašprezentācijas trenings (latviešu val.)

Vieslekt., Mg.psych. Laila Ščadro

 

28.04.2018.

**Bibliotēkas diena

04.05.2018.

SVĒTKI

05.05.2018.

SVĒTKI

11.05.2018.

18.00-21.10

Psihosomātika (latviešu val.)

Vieslekt., Mg.psych. Dzintra Anspoka

 

12.05.2018.

09.00-13.20

Diferenciālā psiholoģija (latviešu val.)

Vieslekt., Mg.psych. Dzintra Anspoka

 

18.05.2018.

**Bibliotēkas diena

19.05.2018.

**Bibliotēkas diena

25.05.2018.

17.00

Prakšu un kursa darbu aizstāvēšana (bilingvāli)

Prof., Dr.paed. Inta Čamane

Lekt., MBA Nonna Jakubovska

+3SD

26.05.2018.

09.00-13.20

Psihosomātika (latviešu val.)

Vieslekt., Mg.psych. Dzintra Anspoka

 

01.06.2018.

18.00-21.10

Diferenciālā psiholoģija (latviešu val.)

Vieslekt., Mg.psych. Dzintra Anspoka

 

02.06.2018.

**Bibliotēkas diena

08.06.2018.

**Bibliotēkas diena

09.06.2018.

**Bibliotēkas diena

15.06.2018.

**Bibliotēkas diena

16.06.2018.

**Bibliotēkas diena

 

**Bibliotēkas dienastudenti veic patstāvīgo darbu BSA vai citās bibliotēkās

 

UZMANĪBU – SARAKSTĀ IR IESPĒJAMAS IZMAIŅAS!                                                                                                                                   L.Brikmane  +371 65233030, info@jk.bsa.edu.lv