NODARBĪBU SARAKSTS 2018./2019. AKADĒMISKĀ GADA RUDENS SEMESTRIM

Studiju programma “SOCIĀLAIS DARBS”, 2.kurss, nepilna laika vakara nodaļas latviešu plūsma

 

Datums

Laiks

Studiju disciplīna

Pasniedzējs

Piezīmes

 

07.09.2018.

**Bibliotēkas diena

08.09.2018.

09.15-14.15

Efektīvas pašprezentācijas trenings

Vieslekt., Mg.psych. Laila Ščadro

 

14.09.2018.

**Bibliotēkas diena

15.09.2018.

09.15-14.15

Efektīvas pašprezentācijas trenings

Vieslekt., Mg.psych. Laila Ščadro

 

21.09.2018.

**Bibliotēkas diena

22.09.2018.

**Bibliotēkas diena

28.09.2018.

**Bibliotēkas diena

29.09.2018.

**Bibliotēkas diena

05.10.2018.

**Bibliotēkas diena

06.10.2018.

**Bibliotēkas diena

12.10.2018.

**Bibliotēkas diena

13.10.2018.

09.15-12.35

Ievads psihiatrijā

Vieslekt., Mg.psych. Dzintra Anspoka

 

19.10.2018.

**Bibliotēkas diena

20.10.2018.

09.15

Sociālā darba metodes un problēmas

Lekt., MBA Nonna Jakubovska

 

26.10.2018.

18.00-21.10

Sociālā psiholoģija *TV tilts

As.prof., Dr.psych. Oļegs Nikiforovs

+3UD, 4UD, 2TZ, 4TZ, 1SD

27.10.2018.

10.00-13.10

Sociālā psiholoģija *TV tilts

As.prof., Dr.psych. Oļegs Nikiforovs

+3UD, 4UD, 2TZ, 4TZ, 1SD

13.30-16.40

Uzņēmējdarbības un ekonomikas teorija *TV tilts

As.prof., Dr.sc.ing. Žanna Caurkubule

+1TZ, 4TZ

 

02.11.2018.

**Bibliotēkas diena

03.11.2018.

**Bibliotēkas diena

09.11.2018.

17.00-17.50

Prakses ievadlekcija

Prof., Dr.paed. Inta Čamane

Prakses ilgums 4 nedēļas:

no 26.novembra – 21.decembrim

18.00-21.10

Saskarsmes psiholoģija

Prof., Dr.paed. Inta Čamane

+1SD, 3SD, 4SD

10.11.2018.

09.15-12.35

Statistiskās metodes sociālajā darbā

Vieslekt., Mg.paed. Rita Kozlova

 

16.11.2018.

**Bibliotēkas diena

17.11.2018.

**Bibliotēkas diena

23.11.2018.

18.00-21.10

Statistiskās metodes sociālajā darbā

Vieslekt., Mg.paed. Rita Kozlova

 

24.11.2018.

09.15-12.35

Ievads psihiatrijā + ieskaite

Vieslekt., Mg.psych. Dzintra Anspoka

 

30.11.2018.

**Bibliotēkas diena

01.12.2018.

10.00-13.10

Tiesību pamati un profesionālās darbības tiesiskā regulēšana *TV tilts

Doc., Dr.iur. Armen Gabrielyan

+1UD, 1SD

07.12.2018.

18.00-21.10

Sociālā pedagoģija

Prof., Dr.paed. Inta Čamane

+1SD

08.12.2018.

13.30-16.40

Uzņēmējdarbības un ekonomikas teorija *TV tilts

As.prof., Dr.sc.ing. Žanna Caurkubule

+1TZ, 4TZ

14.12.2018.

18.00-21.10

Statistiskās metodes sociālajā darbā

Vieslekt., Mg.paed. Rita Kozlova

 

15.12.2018.

10.00-13.10

Tiesību pamati un profesionālās darbības tiesiskā regulēšana *TV tilts

Doc., Dr.iur. Armen Gabrielyan

+1UD, 1SD

21.12.2018.

SVĒTKI

22.12.2018.

SVĒTKI

28.12.2018.

SVĒTKI

29.12.2018.

SVĒTKI

04.01.2019.

**Bibliotēkas diena

05.01.2019.

**Bibliotēkas diena

11.01.2019.

18.00-21.10

Sociālais darbs ar indivīdu un ģimeni

Lekt., MBA Nonna Jakubovska

+1SD

12.01.2019.

09.15-14.15

Sociālā politika

Lekt., MBA Nonna Jakubovska

 

18.01.2019.

**Bibliotēkas diena

19.01.2019.

9.15

Prakses aizstāvēšana

Prof., Dr.paed. Inta Čamane

Lekt., MBA Nonna Jakubovska

+1SD, 4SD, 2SDmg

25.01.2019.

18.00-21.10

Sociālā pedagoģija

Prof., Dr.paed. Inta Čamane

+1SD

26.01.2019.

**Bibliotēkas diena

01.02.2019.

**Bibliotēkas diena

02.02.2019.

**Bibliotēkas diena

 

 

*TV tilts – studenti pēc iepriekšējas vienošanās lekciju var apmeklēt klātienē BSA Rīgā Lomonosova ielā 4  vai filiālēs Daugavpilī, Rēzeknē, Smiltenē, Jelgavā, Liepājā, Ventspilī

**Bibliotēkas dienastudenti veic patstāvīgo darbu BSA vai citās bibliotēkās

 

UZMANĪBU – SARAKSTĀ IR IESPĒJAMAS IZMAIŅAS!

                                                                                                                                               

L.Brikmane  +371 65233030

info@jk.bsa.edu.lv