NODARBĪBU SARAKSTS 2018./2019. AKADĒMISKĀ GADA RUDENS SEMESTRIM

Studiju programma “PRIVĀTTIESĪBAS” (MAĢISTRANTŪRA), 2. kurss, pilna laika dienas nodaļas bilingvālā plūsma

 

 

Maģistra darbu priekšaizstāvēšana – NOVEMBRĪ

Maģistra darba nodošana – DECEMBRĪ

Maģistra darna aizstāvēšana - JANVĀRĪ

 

 

**Bibliotēkas dienastudenti veic patstāvīgo darbu BSA vai citās bibliotēkās         

 

UZMANĪBU – SARAKSTĀ IR IESPĒJAMAS IZMAIŅAS!                                  

 

 

L.Brikmane +371 65233030

info@jk.bsa.edu.lv