NODARBĪBU SARAKSTS 2015./2016. AKADĒMISKĀ GADA RUDENS SEMESTRIM

Studiju programma “PRIVĀTTIESĪBAS” (MAĢISTRANTŪRA), 2. kurss

 

Pilna laika vakara nodaļa, bilingvālā plūsma

 

Datums

Laiks

Studiju disciplīna

Pasniedzējs

Piezīmes

10.10.2015.

**Bibliotēkas diena

16.10.2015.

**Bibliotēkas diena

17.10.2015.

**Bibliotēkas diena

23.10.2015.

**Bibliotēkas diena

24.10.2015.

09.00-13.20

Maksātnespējas procesa īpatnības (latviešu val.)

Vieslekt. Mg.iur. Solvita Bērziņa

 

30.10.2015.

18.00-21.10

Maksātnespējas procesa īpatnības (latviešu val.)

Vieslekt. Mg.iur. Solvita Bērziņa

 

31.10.2015.

 

 

 

 

06.11.2015.

 

 

 

 

07.11.2015.

 

 

 

 

13.11.2015.

 

 

 

 

14.11.2015.

 

 

 

 

20.11.2015.

18.00-21.10

ES valstu tirdzniecības tiesības

Dr..iur. Armen Gabrielyan

 

21.11.2015.

09.00-13.20

Korporatīvo tiesību attīstības mūsdienu tendences ES

Dr..iur. Armen Gabrielyan

 

 

 

**Bibliotēkas diena – studenti veic patstāvīgo darbu BSA vai citās bibliotēkās         

 

UZMANĪBU – SARAKSTĀ IR IESPĒJAMAS IZMAIŅAS!                                  

 

 

O. Mokrjakova +371 65233030

info@jk.bsa.edu.lv