NODARBĪBU SARAKSTS 2020./2021. AKADĒMISKĀ GADA RUDENS SEMESTRIM

Studiju programma “UZŅĒMĒJDARBĪBA”, 2.kurss , nepilna laika vakara nodaļa, latviešu plūsma

 

 

Datums

Laiks

Studiju disciplīna

Pasniedzējs

Piezīmes

04.09.2020.

**Bibliotēkas diena

05.09.2020.

**Bibliotēkas diena

11.09.2020.

16.00

Kursa darbu aizstāvēšana(pārceltais no jūnija)

Komisija

 

12.09.2020.

**Bibliotēkas diena

18.09.2020.

**Bibliotēkas diena

19.09.2020.

**Bibliotēkas diena

25.09.2020.

19.50-21.20

Mārketings

Prof., Dr.sc.ing.Ž.Caurkubule

WEB meeting

26.09.2020.

 

 

 

 

02.10.2020.

18.10-19.40

Psiholoģija

Doc.,Dr.psych.O.Nikiforovs

WEB meeting

19.50-21.20

Mārketings

Prof., Dr.sc.ing.Ž.Caurkubule

WEB meeting

03.10.2020.

 

 

 

 

09.10.2020.

18.10-19.40

Psiholoģija

Doc.,Dr.psych.O.Nikiforovs

WEB meeting

19.50-21.20

Mārketings

Prof., Dr.sc.ing.Ž.Caurkubule

WEB meeting

10.10.2020.

09.00-14.05

Biznesa svešvaloda(angļu val)II

Vieslekt.S.Vecumniece

+3UD

16.10.2020.

18.10-19.40

Psiholoģija

Doc.,Dr.psych.O.Nikiforovs

WEB meeting

19.50-21.20

Mārketings

Prof., Dr.sc.ing.Ž.Caurkubule

WEB meeting

17.10.2020.

 

 

 

 

23.10.2020.

18.10-19.40

Psiholoģija

Doc.,Dr.psych.O.Nikiforovs

WEB meeting

19.50-21.20

Mārketings

Prof., Dr.sc.ing.Ž.Caurkubule

WEB meeting

24.10.2020.

 

 

 

 

30.10.2020.

18.10-19.40

Psiholoģija

Doc.,Dr.psych.O.Nikiforovs

WEB meeting

19.50-21.20

Mārketings

Prof., Dr.sc.ing.Ž.Caurkubule

WEB meeting

31.10.2020.

10.00-13.10

Filozofija

Vad.,pētn.,Dr.phil.V.Kačans

NENOTIKA

03.11.2020.

18.00

Filozofija

Vad.,pētn.,Dr.phil.V.Kačans

WEB meeting

06.11.2020.

18.10-19.40

Psiholoģija

Doc.,Dr.psych.O.Nikiforovs

WEB meeting

07.11.2020.

10.00-13.10

Filozofija

Vad.,pētn.,Dr.phil.V.Kačans

WEB meeting

13.11.2020.

18.10-21.20

Mārketings

Prof., Dr.sc.ing.Ž.Caurkubule

WEB meeting

14.11.2020.

10.00-13.10

Filozofija

Vad.,pētn.,Dr.phil.V.Kačans

PĀRCELTS UZ 17.11

10.00-13.10

Sociālās attīstības modelēšana

Doc.,Dr.oec.B.Heimanis

WEB meeting

17.11.2020.

18.10-21.20

Filozofija

Vad.,pētn.,Dr.phil.V.Kačans

WEB meeting

20.11.2020.

18.10-21.20

Mārketings

Prof., Dr.sc.ing.Ž.Caurkubule

WEB meeting

21.11.2020.

10.00-16.40

Sociālās attīstības modelēšana

Doc.,Dr.oec.B.Heimanis

WEB meeting

24.11.2020.

18.10-21.20

Filozofija

Vad.,pētn.,Dr.phil.V.Kačans

WEB meeting

27.11.2020.

18.10-21.20

Mārketings

Prof., Dr.sc.ing.Ž.Caurkubule

WEB meeting

28.11.2020.

 

 

 

 

13.30-16.40

Politoloģija

Doc., Dr.phil.K.Daukšts

WEB meeting

04.12.2020.

 

05.12.2020.

13.30-16.40

Politoloģija

Doc., Dr.phil.K.Daukšts

WEB meeting

11.12.2020.

 

 

 

 

12.12.2020.

13.30-16.40

Politoloģija

Doc., Dr.phil.K.Daukšts

WEB meeting

18.12.2020.

18.10-21.20

Biznesa komunikācijas

I.Dimante

WEB meeting

19.12.2020.

09.00-14.05

Biznesa svešvaloda(angļu val)II

Vieslekt.S.Vecumniece

+3UD

25.12.2020.

 

 

 

 

26.12.2020.

 

 

 

 

01.01.2021.

 

 

 

 

02.01.2021.

 

 

 

 

08.01.2021.

18.10-21.20

Biznesa komunikācijas

I.Dimante

WEB meeting

09.01.2021.

 

 

 

 

15.01.2021.

 

 

 

 

16.01.2021.

09.00-14.05

Biznesa svešvaloda(angļu val)II

Vieslekt.S.Vecumniece

+3UD

23.01.2021.

09.00-14.05

Biznesa svešvaloda(angļu val)II

Vieslekt.S.Vecumniece

+3UD

 

 

 

*WEB meetings – lekcija tiek translēta tiešraidē no Rīgas ar iespēju to skatīties jebkurā sev piemērotā vietā

 

**Bibliotēkas dienastudenti veic patstāvīgo darbu BSA vai citās bibliotēkās

 

 

UZMANĪBU – SARAKSTĀ IR IESPĒJAMAS IZMAIŅAS!

 

               

O.Mokrjakova +371 65233030

info@jk.bsa.edu.lv