NODARBĪBU SARAKSTS 2015./2016. AKADĒMISKĀ GADA PAVASARA SEMESTRIM

Studiju programma “UZŅĒMĒJDARBĪBA”, 2.kurss

 

Pilna laika vakara nodaļa, bilingvālā plūsma ( 5 studenti)

 

 

Datums

Laiks

Studiju disciplīna

Pasniedzējs

Piezīmes

05.02.2016.

18.00

Profesionālās prakses II aizstāvēšana (latviešu val.)

komisija

 

06.02.2016.

**Bibliotēkas diena

12.02.2016.

**Bibliotēkas diena

13.02.2016.

**Bibliotēkas diena

19.02.2016.

**Bibliotēkas diena

20.02.2016.

**Bibliotēkas diena

26.02.2016.

**Bibliotēkas diena

27.02.2016.

**Bibliotēkas diena

04.03.2016.

18.00-21.10

Uzņēmuma finanses (latviešu val.)

Lekt.Mg.oec. Ivans Lukašonoks

 

05.03.2016.

09.00-21.10

Uzņēmējdarbības tiesības (latviešu val.)

Lekt.Mg.oec. Ivans Lukašonoks

 

11.03.2016.

18.00-21.10

Socioloģija (bilingvāli)-TV tilts

Doc. Valērijs Kuņickis

 

12.03.2016.

13.30-16.40

Socioloģija (bilingvāli)-TV tilts

Doc. Valērijs Kuņickis

 

18.03.2016.

18.00-21.10

Uzņēmējdarbības ekonomika (bilingvāli)

Doc.,Dr.oec. Jeļena Tolstaja

 

19.03.2016.

09.00-13.20

Uzņēmējdarbības ekonomika (bilingvāli)

Doc.,Dr.oec. Jeļena Tolstaja

 

25.03.2016.

**Lieldienas**

26.03.2016.

**Lieldienas**

01.04.2016.

18.00-21.10

Pasaules ekonomika(latviešu val.)

Asoc.prof.Dt.oec. Nataļja Gode

 

02.04.2016.

09.00-13.20

Pasaules ekonomika(latviešu val.)

Asoc.prof.Dt.oec. Nataļja Gode

 

08.04.2016.

17.00-18.45

Profesionālā prakse: ievadlekcija (bilingvāli) - (prakses ilgums 2 nedēļas

Lekt.,Mg.oec.Ivans Lukašonoks

 

09.04.2016.

09.00-13.20

Finanšu grāmatvedība un aplikšana ar nodokļiem (latviešu val.)

Lekt.,Mg.oec.Ivans Lukašonoks

 

15.04.2016.

**Bibliotēkas diena

16.04.2016.

**Bibliotēkas diena

22.04.2016.

**Bibliotēkas diena

23.04.2016.

**Bibliotēkas diena

29.04.2016.

**Bibliotēkas diena

30.04.2016.

**Bibliotēkas diena

06.05.2016.

**Bibliotēkas diena

07.05.2016.

**Bibliotēkas diena

13.05.2016.

 

Kursa darbu nodošana

 

 

14.05.2016.

**Bibliotēkas diena

20.05.2016.

18.00-21.10

Menedžments (latviešu val.)

Prof.,Dr.phys. Arkādijs Vocišs

 

21.05.2016.

 

 

 

 

27.05.2016.

**Bibliotēkas diena

28.05.2016.

09.00-13.20

ES tirgus apgrozījuma tiesiskā regulēšana (krievu val.)

Doc.Mg.iur. Armens Gabrielyan

 

03.06.2016.

17.00-21.10

Kursa darbu aizstāvēšana +prakšu aizstāvēšana (bilingvāli)

- Lekt., Mg.oec. Ivans Lukašonoks, As.prof., Dr.paed. Inta Čamane,

 

04.06.2016.

 

 

 

 

 

*TV tilts – studenti lekciju var apmeklēt klātienē BSA Rīgā Lomonosova ielā 4  vai filiālēs Daugavpilī, Rēzeknē, Smiltenē, Jelgavā, Liepājā, Ventspilī

**Bibliotēkas dienastudenti veic patstāvīgo darbu BSA vai citās bibliotēkās

 

UZMANĪBU – SARAKSTĀ IR IESPĒJAMAS IZMAIŅAS!                                                          

 

O. Morkrjakova  +371 65233030 

info@jk.bsa.edu.lv