NODARBĪBU SARAKSTS 2017./2018. AKADĒMISKĀ GADA PAVASARA SEMESTRIM

Studiju programma “UZŅĒMĒJDARBĪBA”, 2.kurss

 

Pilna laika vakara nodaļa, bilingvālā plūsma

Datums

Laiks

Studiju disciplīna

Pasniedzējs

Piezīmes

02.02.2018.

**Bibliotēkas diena

03.02.2018.

**Bibliotēkas diena

09.02.2018.

18.00-21.10

Loģika (latviešu val.) – TV tilts

Vad.pētn., Dr.phil. Vsevolods Kačans

 

10.02.2018.

**Bibliotēkas diena

 

 

 

*TV tilts – studenti lekciju var apmeklēt klātienē BSA Rīgā Lomonosova ielā 4  vai filiālēs Daugavpilī, Rēzeknē, Smiltenē, Jelgavā, Liepājā, Ventspilī

**Bibliotēkas dienastudenti veic patstāvīgo darbu BSA vai citās bibliotēkās

 

UZMANĪBU – SARAKSTĀ IR IESPĒJAMAS IZMAIŅAS!                                                          

 

L.Brikmane  +371 65233030 

info@jk.bsa.edu.lv