NODARBĪBU SARAKSTS 2019./2020. AKADĒMISKĀ GADA PAVASARA SEMESTRIM

Studiju programma “UZŅĒMĒJDARBĪBA”, 2.kurss , nepilna laika vakara nodaļa, latviešu plūsma

 

 

Datums

Laiks

Studiju disciplīna

Pasniedzējs

Piezīmes

07.02.2020.

**Bibliotēkas diena

08.02.2020.

**Bibliotēkas diena

14.02.2020.

**Bibliotēkas diena

15.02.2020.

09.05-14.05

Biznesa svešvaloda I (angļu)

Vieslekt. Silvija Vecumniece

+1UD

21.02.2020.

 

 

 

 

22.02.2020.

09.05-14.05

Biznesa svešvaloda I (angļu)

Vieslekt. Silvija Vecumniece

+1UD

28.02.2020.

18.10-21.20

Biznesa svešvaloda I (angļu)

Vieslekt. Silvija Vecumniece

+1UD

29.02.2020.

09.05-14.05

Biznesa svešvaloda I (angļu)

Vieslekt. Silvija Vecumniece

+1UD

06.03.2020.

18.00-21.10

Socioloģija*WEB meetings

Doc., Dr. sych. Oļegs Nikiforovs

 

07.03.2020.

10.00-13.10

Socioloģija*WEB meetings

Doc., Dr. sych. Oļegs Nikiforovs

 

13.03.2020.

18.00-21.10

Uzņēmējdarbības ekonomika*WEB meetings

Doc. Dr.oec. Boriss Heimanis

 

14.03.2020.

10.00-13.10

Uzņēmējdarbības ekonomika*WEB meetings

Doc. Dr.oec. Boriss Heimanis

 

20.03.2020.

18.10-21.20

Ārvalstu nodokļu sistēmas

Vieslekt. Elza Sīpola

 

21.03.2020.

09.05-14.05

Ārvalstu nodokļu sistēmas

Vieslekt. Elza Sīpola

 

27.03.2020.

**Bibliotēkas diena

28.03.2020.

09.05-14.05

Biznesa svešvaloda I (angļu)

Vieslekt. Silvija Vecumniece

+1UD

03.04.2020.

18.10-21.20

Menedžents

Prof., Dr. phys. Arkādījs Vocišs

 

04.04.2020.

09.05-14.05

Menedžents

Prof., Dr. phys. Arkādījs Vocišs

 

10.04.2020.

***SVĒTKI***

11.04.2020.

***SVĒTKI***

17.04.2020.

 

 

 

 

18.04.2020.

09.05-14.05

Biznesa svešvaloda I (angļu)

Vieslekt. Silvija Vecumniece

+1UD

24.04.2020.

18.10-21.20

Nodokļi un aplikšana ar nodokļiem

Vieslekt. Vineta Gutāne

+1UD

25.04.2020.

09.05-14.05

Nodokļi un aplikšana ar nodokļiem

Vieslekt. Vineta Gutāne

+1UD

01.05.2020.

***SVĒTKI***

02.05.2020.

***SVĒTKI***

08.05.2020.

18.10-21.20

Darba tiesības

Vieslekt. Inna Lipša

+3TZ

09.05.2020.

09.05-14.05

Darba tiesības

Vieslekt. Inna Lipša

+3TZ

15.05.2020.

18.00-21.10

Uzņēmējdarbības ekonomika*WEB meetings

Doc. Dr.oec. Boriss Heimanis

 

16.05.2020.

09.05-14.05

Nodokļi un aplikšana ar nodokļiem

Vieslekt.Vineta Gutāne

+1UD

22.05.2020.

18.10-21.20

Darba tiesības

Vieslekt. Inna Lipša

+3TZ

23.05.2020

09.05-14.05

Darba tiesības

Vieslekt. Inna Lipša

+3TZ

24.05.2020.

 

 

 

 

29.05.2020.

18.10-21.20

Kredītu menedžments

As.prof., Dr.oec. Nataļja Gžibovska

+4UD

30.05.2020.

09.05-14.05

Kredītu menedžments

As.prof., Dr.oec. Nataļja Gžibovska

+4UD

05.06.2020.

18.10-21.20

Nodokļi un aplikšana ar nodokļiem

Vieslekt.Vineta Gutāne

+1UD

06.06.2020.

 

 

 

 

12.06.2020.

 

 

 

 

13.06.2020.

10.00-

Kursa darba I aizstāvēšana

Komisija

 

 

 

 

 

 

 

 

*WEB meetings – lekcija tiek translēta tiešraidē no Rīgas ar iespēju to skatīties jebkurā sev piemērotā vietā

 

**Bibliotēkas dienastudenti veic patstāvīgo darbu BSA vai citās bibliotēkās

 

 

UZMANĪBU – SARAKSTĀ IR IESPĒJAMAS IZMAIŅAS!

 

               

K.Burova +371 65233030

info@jk.bsa.edu.lv