NODARBĪBU SARAKSTS 2019./2020. AKADĒMISKĀ GADA RUDENS SEMESTRIM

Studiju programma “UZŅĒMĒJDARBĪBA”, 2.kurss , nepilna laika vakara nodaļa, latviešu plūsma

 

 

Datums

Laiks

Studiju disciplīna

Pasniedzējs

Piezīmes

 

20.09.2019.

**Bibliotēkas diena

21.09.2019.

09.05-14.05

Intelektuālā īpašuma tiesību pamati

Vieslekt., Mg.iur. Inna Lipša

 

27.09.2019.

18.10-21.20

Intelektuālā īpašuma tiesību pamati

Vieslekt., Mg.iur. Inna Lipša

 

28.09.2019.

09.05-14.05

Intelektuālā īpašuma tiesību pamati

Vieslekt., Mg.iur. Inna Lipša

 

04.10.2019.

**Bibliotēkas diena

05.10.2019.

**Bibliotēkas diena

11.10.2019.

**Bibliotēkas diena

12.10.2019.

10.00

Eiropas tiesības

Viesprof., Dr.hist. Helēna Šimkuva

+4TZ, 3TZ

18.10.2019.

**Bibliotēkas diena

19.10.2019.

09.05-12.25

Vispārējā statistika un firmas statistika

Vieslekt., Mg.paed. Rita Kozlova

+4UD

25.10.2019.

**Bibliotēkas diena

26.10.2019.

09.05-12.25

Vispārējā statistika un firmas statistika

Vieslekt., Mg.paed. Rita Kozlova

+4UD

01.11.2019.

18.10-21.20

Vadības teorija

Prof., Dr.phys. Arkādijs Vocišs

 

02.11.2019.

09.05-14.05

Vadības teorija

Prof., Dr.phys. Arkādijs Vocišs

 

08.11.2019.

**Bibliotēkas diena

09.11.2019.

**Bibliotēkas diena

15.11.2019.

18.10-21.20

Tirdzniecības tehnoloģijas pasaules tirgos

Doc., Dr.iur. Armen Gabrielyan

+4UD

16.11.2019.

09.05-12.25

Vispārējā statistika un firmas statistika

Vieslekt., Mg.paed. Rita Kozlova

+4UD

22.11.2019.

17.15-21.20

Mārketings

Prof., Dr.sc.ing. Žanna Caurkubule

 

23.11.2019.

08.20-12.25

Mārketings

Prof., Dr.sc.ing. Žanna Caurkubule

 

29.11.2019.

18.10-21.20

Vispārējā statistika un firmas statistika

Vieslekt., Mg.paed. Rita Kozlova

+4UD

30.11.2019.

09.05-12.25

Vispārējā statistika un firmas statistika

Vieslekt., Mg.paed. Rita Kozlova

+4UD

13.40-16.50

Biznesa komunikācijas (angļu val.) *WEB meetings

Doc., MBA Alla Iļjina

+1UD

06.12.2019.

**Bibliotēkas diena

07.12.2019.

13.40-16.50

Biznesa komunikācijas (angļu val.) *WEB meetings

Doc., MBA Alla Iļjina

+1UD

13.12.2019.

18.10-21.20

Sociālās attīstības modelēšana

Doc., Dr.oec. Boriss Heimanis

+4UD

14.12.2019.

09.05-14.05

Sociālās attīstības modelēšana

Doc., Dr.oec. Boriss Heimanis

+4UD

20.12.2019.

18.10-21.20

Mārketinga komunikāciju tehnoloģijas

Lekt., MBA Arkādijs Larionovs

+4UD

21.12.2019.

09.05-14.05

Mārketinga komunikāciju tehnoloģijas

Lekt., MBA Arkādijs Larionovs

+4UD

27.12.2019.

**SVĒTKI**

28.12.2019.

**SVĒTKI**

03.01.2020.

**SVĒTKI**

04.01.2020.

**SVĒTKI**

10.01.2020.

**Bibliotēkas diena

11.01.2020.

**Bibliotēkas diena

17.01.2020.

**Bibliotēkas diena

18.01.2020.

**Bibliotēkas diena

24.01.2020.

**Bibliotēkas diena

25.01.2020.

**Bibliotēkas diena

31.01.2020.

**Bibliotēkas diena

01.02.2020.

**Bibliotēkas diena

 

 

 

 

 

 

 

*WEB meetings – lekcija tiek translēta tiešraidē no Rīgas ar iespēju to skatīties jebkurā sev piemērotā vietā

 

**Bibliotēkas dienastudenti veic patstāvīgo darbu BSA vai citās bibliotēkās

 

 

UZMANĪBU – SARAKSTĀ IR IESPĒJAMAS IZMAIŅAS!

 

               

J.Soboļa +371 65233030

info@jk.bsa.edu.lv