NODARBĪBU SARAKSTS 2019./2020. AKADĒMISKĀ GADA RUDENS SEMESTRIM

Studiju programma “UZŅĒMĒJDARBĪBA”, 2.kurss , nepilna laika vakara nodaļa, latviešu plūsma

 

 

Datums

Laiks

Studiju disciplīna

Pasniedzējs

Piezīmes

 

20.09.2019.

**Bibliotēkas diena

21.09.2019.

09.05-14.05

Intelektuālā īpašuma tiesību pamati

Vieslekt., Mg.iur. Inna Lipša

 

27.09.2019.

18.10-21.20

Intelektuālā īpašuma tiesību pamati

Vieslekt., Mg.iur. Inna Lipša

 

28.09.2019.

09.05-14.05

Intelektuālā īpašuma tiesību pamati

Vieslekt., Mg.iur. Inna Lipša

 

04.10.2019.

18.10-21.20

Sociālās attīstības modelēšana

Doc., Dr. oec. Boriss Heimanis

+4UD

05.10.2019.

09.05-14.05

Sociālās attīstības modelēšana

Doc., Dr. oec. Boriss Heimanis

+4UD

 

 

 

*WEB meetings – lekcija tiek translēta tiešraidē no Rīgas

 

**Bibliotēkas dienastudenti veic patstāvīgo darbu BSA vai citās bibliotēkās

 

UZMANĪBU – SARAKSTĀ IR IESPĒJAMAS IZMAIŅAS!  

L.Brikmane +371 65233030

info@jk.bsa.edu.lv