NODARBĪBU SARAKSTS 2017./2018. AKADĒMISKĀ GADA RUDENS SEMESTRIM

Studiju programma “TIESĪBU ZINĀTNE”, 1. kurss

 

Pilna laika vakara nodaļa, bilingvālā plūsma

 

Datums

Laiks

Studiju disciplīna

Pasniedzējs

Piezīmes

15.09.2017.

17.00-17.50

Ievadlekcija

Direktore Prof., Dr.paed. Inta Čamane

 

18.00-21.10

Tiesību aizsardzības iestādes (latviešu val.)

Vieslekt.Mg.iur. Liene Vaidere

 

16.09.2017.

09.00-13.10

Tiesību aizsardzības iestādes (latviešu val.)

Vieslekt.Mg.iur. Liene Vaidere

 

22.09.2017.

18.00-21.10

Tiesību aizsardzības iestādes (latviešu val.)

Vieslekt.Mg.iur. Liene Vaidere

 

23.09.2017.

09.00-13.10

Tiesību aizsardzības iestādes (latviešu val.)

Vieslekt.Mg.iur. Liene Vaidere

 

29.09.2017.

18.00-21.10

Tiesību aizsardzības iestādes (latviešu val.) + eksāmens

Vieslekt.Mg.iur. Liene Vaidere

 

30.09.2017.

10.00-13.10

Valsts un tiesību teorija (latviešu val.)

Doc., Mg.iur. Kārlis Rihters

 

06.10.2017.

18.00-21.10

Informātika (latviešu val.)

Lekt.Mg.oec. Ivans Lukašonoks

 

07.10.2017.

10.00-13.10

Valsts un tiesību teorija (latviešu val.)

Doc., Mg.iur. Kārlis Rihters

 

13.10.2017.

18.00-21.10

Informātika (latviešu val.)

Lekt.Mg.oec. Ivans Lukašonoks

 

14.10.2017.

10.00-13.10

Valsts un tiesību teorija (latviešu val.) + eksāmens

Doc., Mg.iur. Kārlis Rihters

 

20.10.2017.

18.00-21.10

Romas tiesības (bilingvāli) – TV tilts

Doc., Rudīte Bilsena

 

21.10.2017.

10.00-13.10

Romas tiesības (bilingvāli) – TV tilts

Doc., Rudīte Bilsena

 

27.10.2017.

**Bibliotēkas diena

28.10.2017.

12.30-15.40

Informātika (latviešu val.)

Lekt.Mg.oec. Ivans Lukašonoks

 

03.11.2017.

18.00-21.10

Zinātniskā un mācību darba teorija un metodika (biling..) – TV tilts

Viesas.prof., Dr.philol. Vsevolods Kačans

 

04.11.2017.

10.00-13.10

Zinātniskā un mācību darba teorija un metodika (biling..) – TV tilts

Viesas.prof., Dr.philol. Vsevolods Kačans

 

10.11.2017.

18.00-21.10

Informātika (latviešu val.)

Lekt.Mg.oec. Ivans Lukašonoks

 

11.11.2017.

**Bibliotēkas diena

17.11.2017.

**Bibliotēkas diena

18.11.2017.

Latvijas Republikas proklamēšanas diena.

24.11.2017.

18.00-21.10

Latīņu valoda (latviešu val)

Vieslekt., Mg.philol. Jānis Plaudis

 

25.11.2017.

09.00-13.10

Latīņu valoda (latviešu val)

Vieslekt., Mg.philol. Jānis Plaudis

 

01.12.2017.

18.00-21.10

Darba drošība un ugunsdrošībā (latviešu val.)

Asist., MBA Ksenija Doroņina

 

02.12.2017.

**Bibliotēkas diena

08.12.2017.

18.00-21.10

Profesionālā krievu valoda I

Vieslekt., Mg.philol. Anita Grigaloviča

 

09.12.2017.

**Bibliotēkas diena

15.12.2017.

18.00-21.10

Profesionālā krievu valoda I

Vieslekt., Mg.philol. Anita Grigaloviča

 

16.12.2017.

**Bibliotēkas diena

 

 

*TV tilts – studenti lekciju var apmeklēt klātienē BSA Rīgā Lomonosova ielā 4  vai filiālēs Daugavpilī, Rēzeknē, Smiltenē, Jelgavā, Liepājā, Ventspilī

**Bibliotēkas dienastudenti veic patstāvīgo darbu BSA vai citās bibliotēkās

 

 

 

UZMANĪBU – SARAKSTĀ IR IESPĒJAMAS IZMAIŅAS!                                                      

L.Brikmane +371 65233030, info@jk.bsa.edu.lv