NODARBĪBU SARAKSTS 2017./2018. AKADĒMISKĀ GADA PAVASARA SEMESTRIM

Studiju programma “TIESĪBU ZINĀTNE”, 1. kurss, nepilna laika vakara nodaļa, bilingvālā plūsma

 

Datums

Laiks

Studiju disciplīna

Pasniedzējs

Piezīmes

02.03.2018.

16.20-21.10

Profesionālā svešvaloda I (angļu)

Vieslekt., Mg.sc.soc. Nataļja Dogureviča

 

18.00-21.10

Profesionālā svešvaloda I (vācu)

Vieslekt., Mg.paed. Anita Ošiņa

 

03.03.2018.

**Bibliotēkas diena

09.03.2018.

16.20-17.50

Profesionālā svešvaloda I (angļu)

Vieslekt., Mg.sc.soc. Nataļja Dogureviča

 

18.00-21.10

Civiltiesības: vispārējā daļa (latviešu val.)

Vieslekt., Mg.iur. Liene Vaidere

 

10.03.2018.

**Bibliotēkas diena

16.03.2018.

18.00-21.10

Civiltiesības: vispārējā daļa (latviešu val.)

Vieslekt., Mg.iur. Liene Vaidere

 

17.03.2018.

13.30-16.40

Retorika (bilingvāli)- *TV-tilts

Vieslekt., Mg.philol. Rimma Dudareva

+2UD, 3UD, 1SD – 4.aud.

23.03.2018.

16.20-17.50

Profesionālā svešvaloda I (angļu)

Vieslekt., Mg.sc.soc. Nataļja Dogureviča

 

Profesionālā svešvaloda I (vācu) +ieskaite

Vieslekt., Mg.paed. Anita Ošiņa

 

18.00-21.10

Profesionālā svešvaloda II (krievu valoda)

Vieslekt., Mg.philol. Anita Grigaloviča

 

24.03.2018.

**Bibliotēkas diena

30.03.2018.

Lielā piektdiena

31.03.2018.

Klusā sestdiena

06.04.2018.

**Bibliotēkas diena

07.04.2018.

09.00

Konstitucionālās tiesības (krievu val.)

Lekt., Mg.paed. Elīna Aļehno

+4TZ

13.04.2018.

16.20-17.50

Profesionālā svešvaloda I (angļu) +ieskaite

Vieslekt., Mg.sc.soc. Nataļja Dogureviča

 

18.00-21.10

Profesionālā svešvaloda II (krievu valoda)

Vieslekt., Mg.philol. Anita Grigaloviča

 

14.04.2018.

9.00-12.10

Civiltiesības: vispārējā daļa (latviešu val.) + ieskaite

Vieslekt., Mg.iur. Liene Vaidere

 

20.04.2018.

17.00-17.50

Prakse (iepazīšanās) (latviešu val.)

Prof., Dr.paed. Inta Čamane

+2TZ

18.00-21.10

Mācību prakse (latviešu val.)

Vieslekt., Mg.iur. Elita Dreiblathena

 

21.04.2018.

**Bibliotēkas diena

27.04.2018.

18.00-21.10

Profesionālā svešvaloda II (krievu valoda)

Vieslekt., Mg.philol. Anita Grigaloviča

 

28.04.2018.

10.10-15.00

Latvijas valsts un tiesību vēsture (latviešu val.)

Viesdoc., Mg.iur. Kārlis Rihters

 

04.05.2018.

**Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena

05.05.2018.

**Bibliotēkas diena

11.05.2018.

18.00-18.45

Profesionālā svešvaloda II (krievu valoda) – pirmseksāmena konsultācija

Vieslekt., Mg.philol. Anita Grigaloviča

 

18.50

Profesionālā svešvaloda II (krievu valoda) – eksāmens

Vieslekt., Mg.philol. Anita Grigaloviča

 

12.05.2018.

**Bibliotēkas diena

18.05.2018.

**Bibliotēkas diena

19.05.2018.

**Bibliotēkas diena

25.05.2018.

**Bibliotēkas diena

26.05.2018.

10.10-15.00

Latvijas valsts un tiesību vēsture (latviešu val.)

Viesdoc., Mg.iur. Kārlis Rihters

 

01.06.2018.

**Bibliotēkas diena

02.06.2018.

10.10-15.00

Latvijas valsts un tiesību vēsture (latviešu val.)

Viesdoc., Mg.iur. Kārlis Rihters

 

08.06.2018.

**Bibliotēkas diena

09.06.2018.

10.10-15.00

Latvijas valsts un tiesību vēsture (latviešu val.) + eksāmens

Viesdoc., Mg.iur. Kārlis Rihters

 

 

*TV tilts – studenti lekciju var apmeklēt klātienē BSA Rīgā Lomonosova ielā 4  vai pēc iepriekšējas vienošanās filiālēs Daugavpilī, Rēzeknē, Smiltenē, Jelgavā, Liepājā, Ventspilī

**Bibliotēkas dienastudenti veic patstāvīgo darbu BSA vai citās bibliotēkās

 

UZMANĪBU – SARAKSTĀ IR IESPĒJAMAS IZMAIŅAS!                                                                                                                                   L.Brikmane +371 65233030, info@jk.bsa.edu.lv