NODARBĪBU SARAKSTS 2017./2018. AKADĒMISKĀ GADA RUDENA SEMESTRIM

Studiju programma “SOCIĀLAIS DARBS”, 1.kurss, nepilna laika vakara nodaļa, latviešu plūsma

 

Datums

Laiks

Studiju disciplīna

Pasniedzējs

Piezīmes

07.10.2017.

10.00-13.10

Filozofija (latviešu val.) – TV tilts

Viesas.prof., Dr.philol. Vsevolods Kačans

 

13.10.2017.

17.00-17.50

Prakse I ievadlekcija

Prof.Dr.paed. Inta Čamane

 

18.00-21.10

Sociālo pētījumu metodes (latviešu val.)

Prof.Dr.paed. Inta Čamane

 

14.10.2017.

10.00-13.10

Datormācība (latviešu val.)

Lekt.,Mg. oec. Ivans Lukašonoks

 

20.10.2017.

16.30-17.50

Svešvaloda (angļu)

Lekt., Mg.sc.soc. Nataļja Dogureviča

 

18.00-21.10

Mūsdienu tehnoloģijas darbā ar informāciju (latviešu val.)

Prof.Dr.paed. Inta Čamane

 

21.10.2017.

10.00-13.10

Datormācība (latviešu val.)

Lekt.,Mg. oec. Ivans Lukašonoks

 

27.10.2017.

16.30-17.50

Svešvaloda (angļu)

Lekt., Mg.sc.soc. Nataļja Dogureviča

 

18.00-21.10

Mūsdienu tehnoloģijas darbā ar informāciju (latviešu val.)

Prof.Dr.paed. Inta Čamane

 

28.10.2017.

09.00-12.10

Datormācība (latviešu val.)

Lekt.,Mg. oec. Ivans Lukašonoks

 

03.11.2017.

16.30-17.50

Svešvaloda (angļu)

Lekt., Mg.sc.soc. Nataļja Dogureviča

 

18.00-21.10

Zinātniskā un mācību darba teorija un metodika (biling.) – TV tilts

Viesas.prof., Dr.philol. Vsevolods Kačans

 

04.11.2017.

10.00-13.10

Zinātniskā un mācību darba teorija un metodika (biling.) – TV tilts

Viesas.prof., Dr.philol. Vsevolods Kačans

 

10.11.2017.

16.30-17.50

Svešvaloda (angļu)

Lekt., Mg.sc.soc. Nataļja Dogureviča

 

 

11.11.2017.

09.00-13.10

Sociālā darba ētika (biling.)

Lekt.MBA Nonna Jakubovska

 

17.11.2017.

16.30-19.30

Svešvaloda (angļu) + ieskaite

Lekt., Mg.sc.soc. Nataļja Dogureviča

 

18.11.2017.

Latvijas Republikas proklamēšanas diena

24.11.2017.

18.00-21.10

Politoloģija (latviešu val.) – TV tilts

Doc., Dr.hist. Kārlis Daukšts

 

25.11.2017.

10.00-13.10

Politoloģija (latviešu val.) – TV tilts

Doc., Dr.hist. Kārlis Daukšts

 

01.12.2017.

**Bibliotēkas diena

02.12.2017.

**Bibliotēkas diena

08.12.2017.

**Bibliotēkas diena

09.12.2017.

**Bibliotēkas diena

15.12.2017.

**Bibliotēkas diena

16.12.2017.

**Bibliotēkas diena

22.12.2017.

SVĒTKI

23.12.2017.

SVĒTKI

29.12.2017.

SVĒTKI

30.12.2017.

SVĒTKI

05.01.2018.

**Bibliotēkas diena

06.01.2018.

**Bibliotēkas diena

12.01.2018.

16.20-17.50

Svešvaloda (vācu)

Vieslekt., Mg.paed. Anita Ošiņa

 

18.00-21.10

Datorlietvedība (latviešu val)

Vieslekt., MBA Līga Brikmane

 

13.01.2018.

10.10-13.20

Datorlietvedība (latviešu val)

Vieslekt., MBA Līga Brikmane

 

19.01.2018.

18.00-21.10

Svešvaloda (vācu)

Vieslekt., Mg.paed. Anita Ošiņa

 

20.01.2018.

10.10-13.20

Datorlietvedība (latviešu val) + Teorētiskais tests

Vieslekt., MBA Līga Brikmane

 

26.01.2018.

16.20-17.50

Svešvaloda (vācu) + ieskaite

Vieslekt., Mg.paed. Anita Ošiņa

 

27.01.2018.

**Bibliotēkas diena

 

*TV tilts – studenti pēc iepriekšējas vienošanās lekciju var apmeklēt klātienē BSA Rīgā Lomonosova ielā 4  vai filiālēs Daugavpilī, Rēzeknē, Smiltenē, Jelgavā, Liepājā, Ventspilī

**Bibliotēkas dienastudenti veic patstāvīgo darbu BSA vai citās bibliotēkās

 

UZMANĪBU – SARAKSTĀ IR IESPĒJAMAS IZMAIŅAS!                                                                                                                                   L.Brikmane  +371 65233030, info@jk.bsa.edu.lv