NODARBĪBU SARAKSTS 2020./2021. AKADĒMISKĀ GADA RUDENS SEMESTRIM

Studiju programma “SOCIĀLAIS DARBS”, 1.kurss, nepilna laika vakara nodaļas latviešu plūsma

 

Datums

Laiks

Studiju disciplīna

Pasniedzējs

Piezīmes

 

25.09.2020.

18.10-21.20

Ievads specialitātē (latviešu val.)

Viesdoc., sc.pol. Andra Mite

WEB meeting

26.09.2020.

 

 

 

 

30.09.2020.

 

 

 

 

01.10.2020.

18.10-21.20

Ievads specialitātē (latviešu val.)

Viesdoc., sc.pol. Andra Mite

WEB meeting

02.10.2020.

18.10.-21.20

Vispārējā psiholoģija (biling.)

Doc., Dr. psych.Oļegs Nikiforovs

WEB meeting

03.10.2020.

 

 

 

 

08.10.2020.

18.10-21.20

Ievads specialitātē (latviešu val.)

Viesdoc., sc.pol. Andra Mite

WEB meeting

09.10.2020.

18.10.-19.40

Vispārējā psiholoģija (biling.)

Doc., Dr. psych.Oļegs Nikiforovs

WEB meeting

10.10.2020.

10.00-13.10

Veselības pamati un pirmā palīdzība (latviešu val.)

Vieslekt., Mg.sc.soc.Kristīne Vītoliņa

WEB meeting

13.40-16.50

 Sociālā darba ētika (latviešu val.)

Vieslekt. Dagnija Kamerovska

WEB meeting

15.10.2020.

18.10-21.20

Ievads specialitātē (latviešu val.)

Viesdoc., sc.pol. Andra Mite

WEB meeting

16.10.2020.

18.10.-21.20

Vispārējā psiholoģija (biling.)

Doc., Dr. psych.Oļegs Nikiforovs

WEB meeting

17.10.2020.

10.00-13.10

Veselības pamati un pirmā palīdzība (latviešu val.)

Vieslekt., Mg.sc.soc.Kristīne Vītoliņa

WEB meeting

23.10.2020.

18.10.-21.20

Vispārējā psiholoģija (biling.)

Doc., Dr. psych.Oļegs Nikiforovs

WEB meeting

24.10.2020.

**Bibliotēku diena**

29.10.2020.

18.10 -21:20

Angļu valoda

Vieslekt. Ludmila Gorelkina

WEB meeting

30.10.2020.

18.10.-19.40

Vispārējā psiholoģija (biling.)

Doc., Dr. psych.Oļegs Nikiforovs

WEB meeting

31.10.2020.

10.00-13.10

Filozofija (latviešu val.)

Vad. petn., Dr. phil. Vsevolods Kačans

NENOTIKA

03.11.2020.

18.00

Filozofija (latviešu val.)

Vad. petn., Dr. phil. Vsevolods Kačans

WEB meeting

05.11.2020.

18.10-21.20

Mūsdienu tehnoloģijas darbā ar informāciju (latviešu val.)

Viesdoc., sc.pol. Andra Mite

WEB meeting

06.11.2020.

18.10-19.40

Vispārējā psiholoģija (biling.)

Doc., Dr. psych.Oļegs Nikiforovs

WEB meeting

07.11.2020.

10.00-13.10

Filozofija (latviešu val.)

Vad. petn., Dr. phil. Vsevolods Kačans

WEB meeting

13.40-16.50

 

 

 

10.11.2020.

18.10-21.20

Filozofija (latviešu val.)

Vad. petn., Dr. phil. Vsevolods Kačans

WEB meeting

12.11.2020.

18.10-21.20

Mūsdienu tehnoloģijas darbā ar informāciju (latviešu val.)

Viesdoc., sc.pol. Andra Mite

WEB meeting

13.11.2020.

 

 

 

 

14.11.2020.

10.00-13.10

Filozofija (latviešu val.)

Vad. petn., Dr. phil. Vsevolods Kačans

PĀRCELTS UZ 17.11.

17.11.2020.

18.10-21.20

Filozofija (latviešu val.)

Vad. petn., Dr. phil. Vsevolods Kačans

WEB meeting

20.11.2020.

 

 

 

 

21.11.2020.

 

 

 

 

24.11.2020.

18.10-21.20

Filozofija (latviešu val.)

Vad. petn., Dr. phil. Vsevolods Kačans

WEB meeting

26.11.2020.

18.10-21.20

Mūsdienu tehnoloģijas darbā ar informāciju (latviešu val.)

Viesdoc., sc.pol. Andra Mite

WEB meeting

27.11.2020.

18.10-21.20

Civilā aizsardzība un vides aizsardzība (latviešu val.)

Viesasist., NBA Ksenija Doroņina

WEB meeting

28.11.2020.

10.00-13.10

Veselības pamati un pirmā palīdzība

Vieslekt.Kristīne Vītoliņa

WEB meeting

03.12.2020.

18.10-21.20

Angļu valoda

Vieslekt. Ludmila Gorelkina

WEB meeting

04.12.2020.

 

 

 

 

05.12.2020.

10.00-13.10

Sociālā darba ētika (latviešu val.)

Vieslekt. Dagnija Kamerovska

WEB meeting

13.40-16.50

Prakse I ievadlekcija (latviešu val.)

Vieslekt. Dagnija Kamerovska

WEB meeting

10.12.2020.

18.10-21.20

Angļu valoda

Vieslekt. Ludmila Gorelkina

WEB meeting

11.12.2020.

18.10-21.20

Datorlietvedība (latviešu val.)

Viesdoc., sc.pol. Andra Mite

WEB meeting

12.12.2020.

 

 

 

 

18.12.2020.

18.10-21.20

Datorlietvedība (latviešu val.)

Viesdoc., sc.pol. Andra Mite

WEB meeting

19.12.2020.

 

 

 

 

25.12.2020.

**Ziemassvētki**

26.12.2020.

**Ziemassvētki**

01.01.2021.

**Bibliotēku diena**

02.01.2021.

**Bibliotēku diena**

08.01.2021.

 

 

 

 

09.01.2021.

 

 

 

 

*WEB meetings – – lekcija tiek translēta tiešraidē no Rīgas to var skatīties attālināti  jebkurā sev piemērotā vietā

 **Bibliotēkas diena - studenti veic patstāvīgo darbu BSA vai citās bibliotēkās

 

UZMANĪBU – SARAKSTĀ IR IESPĒJAMAS IZMAIŅAS!                                                                                                  

 

K.Burova  +371 65233030, info@jk.bsa.edu.lv