NODARBĪBU SARAKSTS 2017./2018. AKADĒMISKĀ GADA PAVASARA SEMESTRIM

Studiju programma “SOCIĀLAIS DARBS”, 1.kurss, nepilna laika vakara nodaļa, latviešu plūsma

 

Datums

Laiks

Studiju disciplīna

Pasniedzējs

Piezīmes

 

16.02.2018.

**Bibliotēkas diena

 

17.02.2018.

10.00-13.10

Profesionālā darbība un darba aizsardzība (latviešu val.)

Vieslekt., Mg.paed. Inita Gādmane

 

13.30-16.40

Loģika (latviešu val.) – *TV tilts

Vad.pētn., Dr.phil. Vsevolods Kačans

+1TZ, 2UD, 3UD – 4.aud.

 

23.02.2018.

18.00-21.10

Svešvaloda: Vācu valoda

Vieslekt., Mg.paed. Anita Ošiņa

 

 

24.02.2018.

09.00

Prakses aizstāvēšana (bilingvāli)

Prof., Dr.paed. Inta Čamane

Lekt., MBA Nonna Jakubovska

+2SD

 

02.03.2018.

**Bibliotēkas diena

 

03.03.2018.

09.00-13.20

Profesionālā darbība un darba aizsardzība (latviešu val.)

Vieslekt., Mg.paed. Inita Gādmane

 

 

09.03.2018.

16.20-17.50

Svešvaloda: Vācu valoda + eksāmens

Vieslekt., Mg.paed. Anita Ošiņa

 

 

18.00-21.10

Socioloģijas teorijas (bilingvāli) - *TV tilts

As.prof.v.i., Dr.psych. Oļegs Nikiforovs

+2TZ, 3TZ, 2UD, 3UD – 4.aud.

10.03.2018.

10.00-13.10

Socioloģijas teorijas (bilingvāli) - *TV tilts

As.prof.v.i., Dr.psych. Oļegs Nikiforovs

+2TZ, 3TZ, 2UD, 3UD – 4.aud.

 

16.03.2018.

**Bibliotēkas diena

 

17.03.2018.

09.00-13.20

Profesionālā darbība un darba aizsardzība (latviešu val.)

Vieslekt., Mg.paed. Inita Gādmane

 

 

13.30-16.40

Retorika (bilingvāli) - *TV tilts

Vieslekt., Mg.philol. Rimma Dudareva

+1TZ, 2UD, 3UD – 4.aud.

23.03.2018.

18.00-21.10

Svešvaloda: angļu valoda

Vieslekt., Mg.sc.soc. Nataļja Dogureviča

 

 

24.03.2018.

**Bibliotēkas diena

 

30.03.2018.

SVĒTKI

 

31.03.2018.

SVĒTKI

 

06.04.2018.

**Bibliotēkas diena

 

07.04.2018.

09.00-12.10

Cilvēka seksualitāte (latviešu val.)

Vieslekt., Mg.psych. Laila Ščadro

 

 

13.04.2018.

**Bibliotēkas diena

 

14.04.2018.

**Bibliotēkas diena

 

20.04.2018.

18.00-21.10

Svešvaloda: angļu valoda

Vieslekt., Mg.sc.soc. Nataļja Dogureviča

 

 

21.04.2018.

**Bibliotēkas diena

 

27.04.2018.

16.00

Sociālā darba teorijas (krievu val.)

Lekt., MBA Nonna Jakubovska

 

 

28.04.2018.

09.00-12.10

Cilvēka seksualitāte (latviešu val.)

Vieslekt., Mg.psych. Laila Ščadro

 

 

04.05.2018.

SVĒTKI

 

05.05.2018.

SVĒTKI

 

11.05.2018.

18.00-21.10

Svešvaloda: angļu valoda + eksāmens

Vieslekt., Mg.sc.soc. Nataļja Dogureviča

 

 

12.05.2018.

**Bibliotēkas diena

 

18.05.2018.

**Bibliotēkas diena

 

19.05.2018.

**Bibliotēkas diena

 

25.05.2018.

**Bibliotēkas diena

 

26.05.2018.

9.00

Sociālo problēmu ģenēze un analīze (krievu val.)

Lekt., MBA Nonna Jakubovska

+3SD

 

01.06.2018.

18.00-21.10

Sociālā likumdošana (latviešu val.)

Vieslekt., Mg.paed. Inita Gādmane

+3SD

 

02.06.2018.

09.00-13.20

Sociālā likumdošana (latviešu val.)

Vieslekt., Mg.paed. Inita Gādmane

+3SD

 

08.06.2018.

**Bibliotēkas diena

 

09.06.2018.

09.00-13.20

Sociālā likumdošana (latviešu val.)

Vieslekt., Mg.paed. Inita Gādmane

+3SD

 

15.06.2018.

**Bibliotēkas diena

 

16.06.2018.

**Bibliotēkas diena

 

 

*TV tilts – studenti pēc iepriekšējas vienošanās lekciju var apmeklēt klātienē BSA Rīgā Lomonosova ielā 4  vai filiālēs Daugavpilī, Rēzeknē, Smiltenē, Jelgavā, Liepājā, Ventspilī

**Bibliotēkas dienastudenti veic patstāvīgo darbu BSA vai citās bibliotēkās

 

UZMANĪBU – SARAKSTĀ IR IESPĒJAMAS IZMAIŅAS!                                                                                                                                   L.Brikmane  +371 65233030, info@jk.bsa.edu.lv