NODARBĪBU SARAKSTS 2018./2019. AKADĒMISKĀ GADA RUDENS SEMESTRIM

Studiju programma “SOCIĀLAIS DARBS”, 1.kurss, nepilna laika vakara nodaļas latviešu plūsma

 

Datums

Laiks

Studiju disciplīna

Pasniedzējs

Piezīmes

14.09.2018.

**Bibliotēkas diena

 

15.09.2018.

**Bibliotēkas diena

 

21.09.2018.

**Bibliotēkas diena

 

22.09.2018.

**Bibliotēkas diena

 

28.09.2018.

**Bibliotēkas diena

 

29.09.2018.

**Bibliotēkas diena

 

05.10.2018.

17.00-17.55

Ievadlekcija

Direktore, Prof., Dr.paed. Inta Čamane

+1UD

 

18.00-21.10

Ievads specialitātē

Vieslekt., Mg.paed. Inita Gādmane

 

 

06.10.2018.

09.15-14.15

Ievads specialitātē

Vieslekt., Mg.paed. Inita Gādmane

 

 

12.10.2018.

18.00-21.10

Ievads specialitātē

Vieslekt., Mg.paed. Inita Gādmane

 

 

13.10.2018.

**Bibliotēkas diena

 

19.10.2018.

18.00-21.10

Zinātniskā un studiju darba teorija un metodika *TV tilts

Vad.pētn., Dr.phil. Vsevolods Kačans

+1UD

 

20.10.2018.

08.30-10.00

Datormācība

Vieslekt., MBA Līga Brikmane

+1UD

 

10.00-13.10

Zinātniskā un studiju darba teorija un metodika *TV tilts

Vad.pētn., Dr.phil. Vsevolods Kačans

+1UD

 

26.10.2018.

18.00-21.10

Vispārējā psiholoģija *TV tilts

As.prof., Dr.psych. Oļegs Nikiforovs

+1UD, 3UD, 2TZ, 4TZ, 4UD, 4SD

 

27.10.2018.

10.00-13.10

Vispārējā psiholoģija *TV tilts

As.prof., Dr.psych. Oļegs Nikiforovs

+1UD, 3UD, 2TZ, 4TZ, 4UD, 4SD

 

02.11.2018.

**Bibliotēkas diena

 

03.11.2018.

**Bibliotēkas diena

 

09.11.2018.

18.00-21.10

Saskarsmes psiholoģija

Prof., Dr.paed. Inta Čamane

+2SD, 3SD, 4SD

 

10.11.2018.

09.15-12.35

Datormācība

Vieslekt., MBA Līga Brikmane

+1UD

 

16.11.2018.

**Bibliotēkas diena

 

17.11.2018.

**Bibliotēkas diena

 

23.11.2018.

18.00-21.10

Filozofija *TV tilts

Vad.pētn., Dr.phil. Vsevolods Kačans

+3UD, 3TZ, 4UD

 

24.11.2018.

10.00-13.10

Filozofija *TV tilts

Vad.pētn., Dr.phil. Vsevolods Kačans

+3UD, 3TZ, 4UD

 

13.30-15.00

Datormācība

Vieslekt., MBA Līga Brikmane

+1UD

 

30.11.2018.

**Bibliotēkas diena

 

01.12.2018.

10.00-13.10

Tiesību pamati un profesionālās darbības tiesiskā regulēšana *TV tilts

Doc., Dr.iur. Armen Gabrielyan

+1UD, 2SD

 

07.12.2018.

17.05-17.50

Prakses ievadlekcija

Prof., Dr.paed. Inta Čamane

Prakses ilgums 2 nedēļas no 10.-21.decembrim

 

18.00-21.10

Sociālā pedagoģija

Prof., Dr.paed. Inta Čamane

+2SD

 

08.12.2018.

10.00-13.10

Politika un politiskā sistēma *TV tilts

Doc., Dr.phil. Mihails Rodins

+4TZ [bilingvāli]

 

13.30-15.00

Datormācība

Vieslekt., MBA Līga Brikmane

+1UD

 

14.12.2018.

16.20-17.50

Profesionālā vācu valoda

Vieslekt., Mg.paed. Anita Ošiņa

 

 

18.00-21.10

Darba aizsardzība un ugunsdrošība *TV tilts

Viesasist., MBA Ksenija Doroņina

+1UD

 

15.12.2018.

10.00-13.10

Tiesību pamati un profesionālās darbības tiesiskā regulēšana *TV tilts

Doc., Dr.iur. Armen Gabrielyan

+1UD, 2SD

 

13.30-16.40

Politika un politiskā sistēma *TV tilts

Doc., Dr.phil. Mihails Rodins

+4TZ [bilingvāli]

 

21.12.2018.

SVĒTKI

 

22.12.2018.

SVĒTKI

 

28.12.2018.

SVĒTKI

 

29.12.2018.

SVĒTKI

 

04.01.2019.

**Bibliotēkas diena

 

05.01.2019.

**Bibliotēkas diena

 

11.01.2019.

16.20-17.50

Profesionālā vācu valoda

Vieslekt., Mg.paed. Anita Ošiņa

 

 

18.00-21.10

Sociālais darbs ar indivīdu un ģimeni

Lekt., MBA Nonna Jakubovska

 

 

12.01.2019.

**Bibliotēkas diena

 

18.01.2019.

**Bibliotēkas diena

 

19.01.2019.

09.15

Prakses aizstāvēšana

Prof., Dr.paed. Inta Čamane

Lekt., MBA Nonna Jakubovska

+2SD, 4SD, 2SDmg

 

25.01.2019.

16.20-17.50

Profesionālā vācu valoda + ieskaite

Vieslekt., Mg.paed. Anita Ošiņa

 

 

18.00-21.10

Sociālā pedagoģija

Prof., Dr.paed. Inta Čamane

 

 

26.01.2019.

**Bibliotēkas diena

 

01.02.2019.

**Bibliotēkas diena

 

02.02.2019.

**Bibliotēkas diena

 

08.02.2019

18.00-21.10

Sociālo pētījumu metodes

Prof., Dr.paed. Inta Čamane

 

 

09.02.2019.

**Bibliotēkas diena

 

 

 

*TV tilts – studenti pēc iepriekšējas vienošanās lekciju var apmeklēt klātienē BSA Rīgā Lomonosova ielā 4  vai filiālēs Daugavpilī, Rēzeknē, Smiltenē, Jelgavā, Liepājā, Ventspilī

**Bibliotēkas dienastudenti veic patstāvīgo darbu BSA vai citās bibliotēkās

 

UZMANĪBU – SARAKSTĀ IR IESPĒJAMAS IZMAIŅAS!                                                                                                                                  

 

L.Brikmane  +371 65233030

info@jk.bsa.edu.lv