NODARBĪBU SARAKSTS 2019./2020. AKADĒMISKĀ GADA RUDENS SEMESTRIM

Studiju programma “SOCIĀLAIS DARBS”, 1.kurss, nepilna laika vakara nodaļas latviešu plūsma

 

Datums

Laiks

Studiju disciplīna

Pasniedzējs

Piezīmes

 

27.09.2019.

17.00

Ievadlekcija

Direktore Inta Čamane

+1UD

18.10-21.20

Vispārējā psiholoģija *WEB meetings

Doc., Dr. psych. Oļegs Nikiforovs

 

28.09.2019.

10.00-13.10

Datormācība

Vieslekt., MBA Līga Brikmane

+1UD, 220. kab

04.10.2019.

18.10-21.20

Vispārējā psiholoģija *WEB meetings

Doc., Dr. psych. Oļegs Nikiforovs

 

05.10.2019.

10.00-13.10

Datormācība

Vieslekt., MBA Līga Brikmane

+1UD, 220. kab

11.10.2019.

18.10-21.20

Vispārējā psiholoģija *WEB meetings

Doc., Dr. psych. Oļegs Nikiforovs

 

12.10.2019.

**Bibliotēkas diena

18.10.2019.

18.10-21.20

Vispārējā psiholoģija *WEB meetings

Doc., Dr. psych. Oļegs Nikiforovs

 

19.10.2019.

10.00-13.10

Datormācība

Vieslekt., MBA Līga Brikmane

+1UD, 220. kab

25.10.2019.

18.10-21.20

Ievads specialitātē

Vieslekt., Mg.paed. Inita Gādmane

 

26.10.2019.

09.05-14.05

Ievads specialitātē

Vieslekt., Mg.paed. Inita Gādmane

 

01.11.2019.

18.10-21.20

Ievads specialitātē

Vieslekt., Mg.paed. Inita Gādmane

 

02.11.2019.

13.40-16.50

Zinātniskā un studiju darba teorija un metodika *WEB meetings

Vad., petn., Dr. phil. Vsevolods Kačans

 

08.11.2019.

18.10-21.20

Profesionālā svešvaloda (angļu) I

Vieslekt. S. Vecumniece

 

09.11.2019.

10.00-13.10

Zinātniskā un studiju darba teorija un metodika *WEB meetings

Vad., petn., Dr. phil. Vsevolods Kačans

 

15.11.2019.

18.10-21.20

Profesionālā svešvaloda (angļu) I

Vieslekt. S. Vecumniece

 

16.11.2019.

10.00-13.10

Tiesību pamati un profesionālās darbības tiesiskā regulēšana *WEB meetings

Doc., Dr. iur. Tatjana Jurkeviča

 

22.11.2019.

18.10-21.20

Civilā aizsardzība un vides aizsardzība *WEB meetings

Viesasist., NBA Ksenija Doroņina

 

23.11.2019.

09.05-12.25

Profesionālā svešvaloda (angļu) I

Vieslekt. S. Vecumniece

 

29.11.2019.

18.10-21.20

Profesionālā svešvaloda (angļu) I

Vieslekt. S. Vecumniece

 

30.11.2019.

10.00-13.10

Tiesību pamati un profesionālās darbības tiesiskā regulēšana *WEB meetings

Doc., Dr. iur. Tatjana Jurkeviča

 

06.12.2019.

**Bibliotēkas diena

07.12.2019.

09.05-9.50

Profesionālā svešvaloda (angļu) I pirmseksāmena konsultācija

Vieslekt. S. Vecumniece

 

10.00-

Profesionālā svešvaloda (angļu) I eksāmens

Vieslekt. S. Vecumniece

 

13.12.2019.

17.15-18.00

Prakses ievadlekcija

Prof., Dr. paed. Inta Čamane

Prakses ilgums 2 nedēļas: 6.-17.janvāris.

18.10-21.20

Sociālo pētījumu metodes

Prof., Dr. paed. Inta Čamane

 

14.12.2019.

**Bibliotēkas diena

20.12.2019.

18.10-21.20

Sociālo pētījumu metodes

Prof., Dr. paed. Inta Čamane

 

21.12.2019.

**Bibliotēkas diena

27.12.2019.

***SVĒTKI***

28.12.2019.

***SVĒTKI***

03.01.2020.

***SVĒTKI***

04.01.2020.

***SVĒTKI***

10.01.2020.

**Bibliotēkas diena

11.01.2020.

**Bibliotēkas diena

17.01.2020.

**Bibliotēkas diena

18.01.2020.

**Bibliotēkas diena

24.01.2020.

**Bibliotēkas diena

25.01.2020.

**Bibliotēkas diena

31.01.2020.

**Bibliotēkas diena

01.02.2020.

18.10-

Prakses aizstāvēšana

Komisija

 

*WEB meetings – lekcija tiek translēta tiešraidē no Rīgas ar iespēju to skatīties jebkurā sev piemērotā vietā

 **Bibliotēkas diena - studenti veic patstāvīgo darbu BSA vai citās bibliotēkās

 

UZMANĪBU – SARAKSTĀ IR IESPĒJAMAS IZMAIŅAS!                                                                                                  

 

L.Brikmane  +371 65233030, info@jk.bsa.edu.lv