NODARBĪBU SARAKSTS 2018./2019. AKADĒMISKĀ GADA PAVASARA SEMESTRIM

Studiju programma “SOCIĀLAIS DARBS”, 1.kurss, nepilna laika vakara nodaļas latviešu plūsma

 

Datums

Laiks

Studiju disciplīna

Pasniedzējs

Piezīmes

 

01.02.2019.

18.00-21.10

NVO un brīvprātīgais sociālais darbs

Vieslekt., Mg.paed. Inita Gādmane

+2SD, 3SD

 

02.02.2019.

**Bibliotēkas diena

08.02.2019.

18.00-21.10

Sociālā pedagoģija

Prof., Dr.paed. Inta Čamane

 

 

09.02.2019.

09.15-14.15

NVO un brīvprātīgais sociālais darbs

Vieslekt., Mg.paed. Inita Gādmane

+2SD, 3SD

 

15.02.2019.

18.00-21.10

Profesionālā darbība un darba aizsardzība

Vieslekt., Mg.paed. Inita Gādmane

 

 

16.02.2019.

**Bibliotēkas diena

22.02.2019.

**Bibliotēkas diena

23.02.2019.

09.15-14.15

Profesionālā darbība un darba aizsardzība

Vieslekt., Mg.paed. Inita Gādmane

Praktiskais darbs mājās

 

01.03.2019.

16.20-17.50

Profesionālā vācu valoda

Vieslekt., Mg.paed. Anita Ošiņa

 

 

18.00-21.10

Socioloģijas teorijas *TV tilts

As.prof., Dr.psych. Oļegs Nikiforovs

+2TZ

02.03.2019.

09.15-14.15

Profesionālā darbība un darba aizsardzība

Vieslekt., Mg.paed. Inita Gādmane

 

 

08.03.2019.

**Bibliotēkas diena

09.03.2019.

10.00-13.10

Socioloģijas teorijas *TV tilts

As.prof., Dr.psych. Oļegs Nikiforovs

+2TZ

 

15.03.2019.

18.00-21.10

Loģika *TV tilts

Vad.pētn., Dr.philol. Vsevolods Kačans

+1UD

 

16.03.2019.

10.00-13.10

Loģika *TV tilts

Vad.pētn., Dr.philol. Vsevolods Kačans

+1UD

 

22.03.2019.

16.20-17.50

Profesionālā vācu valoda

Vieslekt., Mg.paed. Anita Ošiņa

 

 

18.00-21.10

Sociālā likumdošana

Vieslekt., Mg.paed. Inita Gādmane

 

 

23.03.2019.

09.15-14.15

Sociālā likumdošana

Vieslekt., Mg.paed. Inita Gādmane

 

 

29.03.2019.

18.00-21.10

Sociālā darba teorijas

Lekt., MBA Nonna Jakubovska

 

 

30.03.2019.

09.15-14.15

Sociālo problēmu ģenēze un analīze

Lekt., MBA Nonna Jakubovska

 

 

05.04.2019.

18.00-21.10

Angļu valoda

 

 

 

06.04.2019.

09.15-12.35

Angļu valoda

 

 

 

12.04.2019.

16.20-17.50

Profesionālā vācu valoda + eksāmens

Vieslekt., Mg.paed. Anita Ošiņa

 

 

18.00-21.10

Retorika *TV tilts

Doc., Dr.iur. Armen Gabrielyan

 

 

13.04.2019.

10.00-13.10

Retorika *TV tilts

Doc., Dr.iur. Armen Gabrielyan

 

 

19.04.2019.

SVĒTKI

 

20.04.2019.

SVĒTKI

 

26.04.2019.

18.00-21.10

Angļu valoda + ieskaite

 

 

 

27.04.2019.

09.15-14.15

Sociālā likumdošana

Vieslekt., Mg.paed. Inita Gādmane

 

 

03.05.2019.

SVĒTKI

 

04.05.2019.

SVĒTKI

 

10.05.2019.

18.00-21.10

Sociālā darba ētika

Lekt., MBA Nonna Jakubovska

+3SD

 

11.05.2019.

**Bibliotēkas diena

 

17.05.2019.

18.00-21.10

Angļu valoda

 

 

 

18.05.2019.

09.15-12.35

Angļu valoda

 

 

 

24.05.2019.

18.00-21.10

Sociālo pētījumu metodes

Prof., Dr.paed. Inta Čamane

 

 

25.05.2019.

10.10-13.20

Datorlietvedība

Vieslekt., MBA Līga Brikmane

 

 

31.05.2019.

**Bibliotēkas diena

 

01.06.2019.

09.15-12.35

Angļu valoda

 

 

 

07.06.2019.

18.00-21.10

Angļu valoda+ eksāmens

 

 

 

08.06.2019.

**Bibliotēkas diena

 

14.06.2019.

18.00-21.10

Sociālo pētījumu metodes

Prof., Dr.paed. Inta Čamane

 

 

15.06.2019.

10.10-13.20

Datorlietvedība

Vieslekt., MBA Līga Brikmane

 

 

21.06.2019.

17.00

Loģika (seminārs)

Prof., Dr.paed. Inta Čamane

 

 

22.06.2019.

**Bibliotēkas diena

 

 

*TV tilts – studenti pēc iepriekšējas vienošanās lekciju var apmeklēt klātienē BSA Rīgā Lomonosova ielā 4  vai filiālēs Daugavpilī, Rēzeknē, Smiltenē, Jelgavā, Liepājā, Ventspilī

 

**Bibliotēkas dienastudenti veic patstāvīgo darbu BSA vai citās bibliotēkās

 

UZMANĪBU – SARAKSTĀ IR IESPĒJAMAS IZMAIŅAS!                                                                                                                                  

 

L.Brikmane  +371 65233030

info@jk.bsa.edu.lv