NODARBĪBU SARAKSTS 2019./2020. AKADĒMISKĀ GADA RUDENS SEMESTRIM

Studiju programma “SOCIĀLAIS DARBS”, 1.kurss, nepilna laika vakara nodaļas latviešu plūsma

 

Datums

Laiks

Studiju disciplīna

Pasniedzējs

Piezīmes

 

27.09.2019.

17.00

Ievadlekcija

Direktore Inta Čamane

+1UD

18.10-21.20

Vispārējā psiholoģija *WEB meetings

Doc., Dr. psych. Oļegs Nikiforovs

 

28.09.2019.

10.00-13.10

Datormācība

Vieslekt., MBA Līga Brikmane

+1UD, 220. kab

04.10.2019.

18.10-21.20

Vispārējā psiholoģija *WEB meetings

Doc., Dr. psych. Oļegs Nikiforovs

 

05.10.2019.

10.00-13.10

Datormācība

Vieslekt., MBA Līga Brikmane

+1UD, 220. kab

 

 

*WEB meetings – lekcija tiek translēta tiešraidē no Rīgas

 

 

UZMANĪBU – SARAKSTĀ IR IESPĒJAMAS IZMAIŅAS!                                                                                                                                  

 

L.Brikmane  +371 65233030

info@jk.bsa.edu.lv