NODARBĪBU SARAKSTS 2019./2020. AKADĒMISKĀ GADA PAVASARA SEMESTRIM

Studiju programma “SOCIĀLAIS DARBS”, 1.kurss, nepilna laika vakara nodaļas latviešu plūsma

 

Datums

Laiks

Studiju disciplīna

Pasniedzējs

Piezīmes

 

07.02.2020.

**Bibliotēkas diena

08.02.2020.

 

 

 

 

14.02.2020.

18.00-21.10

Loģika *WEB meetings

Vad. pētn., Dr.phil. Vsevolods Kačans

 

15.02.2020.

10.00-

Prakses aizstāvēšana

Komisija

+2SD

21.02.2020.

18.00-21.10

Loģika *WEB meetings

Vad. pētn., Dr.phil. Vsevolods Kačans

 

22.02.2020.

09.05-14.05

Sociālā likumdošana

Vieslekt., Mg.paed. Inita Gādmane

 

28.02.2020.

18.10-21.20

Sociālo problēmu ģenēze un analīze

Lekt., MBA Nonna Jakubovska

 

29.02.2020.

09.05-14.05

Sociālā darba teorijas

Lekt., MBA Nonna Jakubovska

 

06.03.2020.

18.00-21.10

Loģika *WEB meetings

Vad. pētn., Dr.phil. Vsevolods Kačans

 

07.03.2020.

09.05-14.05

Profesionālā svešvaloda (angļu) II

Vieslekt. Silvija Vecumniece

 

13.03.2020.

18.00-21.10

Loģika *WEB meetings

Vad. pētn., Dr.phil. Vsevolods Kačans

 

14.03.2020.

09.05-14.05

Profesionālā svešvaloda (angļu) II

Vieslekt. Silvija Vecumniece

 

20.03.2020.

18.10-21.20

Sociālā likumdošana

Vieslekt., Mg.paed. Inita Gādmane

 

21.03.2020.

09.05-14.05

Sociālā likumdošana

Vieslekt., Mg.paed. Inita Gādmane

 

27.03.2020.

18.10-21.20

Profesionālā svešvaloda (angļu) II*ieskaite

Vieslekt. Silvija Vecumniece

 

28.03.2020.

**Bibliotēkas diena

03.04.2020.

18.00-21.10

Retorika*WEB meetings

Vieslekt., Mg.phil. Valdis Svirskis

 

04.04.2020.

 

 

 

 

10.04.2020.

***SVĒTKI***

11.04.2020.

***SVĒTKI***

17.04.2020.

18.00-21.10

Retorika*WEB meetings

Vieslekt., Mg.phil. Valdis Svirskis

 

18.02.2020.

 

 

 

 

24.04.2020.

15.00

Saskarsmes psiholoģija

Prof.,Dr.paed.Inta Čamane

WEB meeting

25.04.2020.

 

 

 

 

01.05.2020.

***SVĒTKI***

02.05.2020.

***SVĒTKI***

08.05.2020.

18.10-21.20

Profesionālā darbība un darba aizsardzība

Vieslekt., Mg.paed. Inita Gādmane

PATSTĀVĪGAIS DARBS

09.05.2020.

 

 

 

 

15.05.2020.

 

 

 

 

16.05.2020.

 

 

 

 

22.05.2020.

 

 

 

 

23.05.2020

 

 

 

 

29.05.2020.

 

 

 

 

30.05.2020.

 

 

 

 

05.06.2020.

 

 

 

 

06.06.2020.

 

 

 

 

12.06.2020.

18.10-21.20

Sociālā pedagoģija

Prof.,Dr.paed.Inta Čamane

 

13.06.2020

09.05-14.05

Veselības pamati un pirmā palīdzība

Vieslekt., Mg.sc.soc.Kristīne Vītoliņa

1.17.kab.

19.06.2020.

18.10-21.20

Sociālā pedagoģija

Prof.,Dr.paed.Inta Čamane

 

20.06.2020.

 

 

 

 

*WEB meetings – lekcija tiek translēta tiešraidē no Rīgas ar iespēju to skatīties jebkurā sev piemērotā vietā

 **Bibliotēkas diena - studenti veic patstāvīgo darbu BSA vai citās bibliotēkās

 

UZMANĪBU – SARAKSTĀ IR IESPĒJAMAS IZMAIŅAS!                                                                                                  

 

K.Burova  +371 65233030, info@jk.bsa.edu.lv