NODARBĪBU SARAKSTS 2017./2018. AKADĒMISKĀ GADA RUDENS SEMESTRIM

Studiju programma “PRIVĀTTIESĪBAS” (MAĢISTRANTŪRA), 1. kurss, pilna laika dienas nodaļa, bilingvālā plūsma

 

Datums

Laiks

Studiju disciplīna

Pasniedzējs

Piezīmes

06.10.2017.

18.00-21.10

Zinātnisko pētījumu loģika un metodoloģija (latviešu val.)

Prof.Dr.paed. Inta Čamane

07.10.2017.

**Bibliotēkas diena

13.10.2017.

18.00-21.10

Maksātnespējas procesa īpatnības (latviešu val.)

Vieslekt.Mg.iur. Solvita Bērziņa

14.10.2017.

**Bibliotēkas diena

20.10.2017.

18.00-21.10

Maksātnespējas procesa īpatnības (latviešu val.)

Vieslekt.Mg.iur. Solvita Bērziņa

21.10.2017.

**Bibliotēkas diena

27.10.2017.

**Bibliotēkas diena

28.10.2017.

**Bibliotēkas diena

03.11.2017.

**Bibliotēkas diena

04.11.2017.

**Bibliotēkas diena

10.11.2017.

**Bibliotēkas diena

11.11.2017.

09.00-13.20

Darījumi un to aplikšana ar nodokļiem (latviešu val.)

Asoc.prof..Dr.oec. Nataļja Gžibovska

17.11.2017.

**Bibliotēkas diena

18.11.2017.

**Bibliotēkas diena

24.11.2017.

**Bibliotēkas diena

25.11.2017.

10.00-13.20

Tiesību teorijas problēmas (latviešu val.)

Doc.Mg.iur. Kārlis Rihters

01.12.2017.

**Bibliotēkas diena

02.12.2017.

**Bibliotēkas diena

08.12.2017.

18.00-21.10

Augstākās izglītības pedagoģija un psiholoģija (latviešu val.)

Prof., Dr.paed. Inta Čamane

+UVA

09.12.2017.

10.00-14.00

Eiropas Savienības darba tiesības (biling.)

Pētn., Mg.sc.soc Jānis Radionovs

15.12.2017.

**Bibliotēkas diena

16.12.2017.

10.00-13.20

Tiesību teorijas problēmas (latviešu val.) + eksāmens

Doc.Mg.iur. Kārlis Rihters

22.12.2017.

SVĒTKI

23.12.2017.

SVĒTKI

29.12.2017.

SVĒTKI

30.12.2017.

SVĒTKI

05.01.2018.

**Bibliotēkas diena

06.01.2018.

**Bibliotēkas diena

12.01.2018.

**Bibliotēkas diena

13.01.2018.

**Bibliotēkas diena

19.01.2018.

**Bibliotēkas diena

20.01.2018.

**Bibliotēkas diena

26.01.2018.

18.00-21.10

Informācijas tiesības (latviešu val.)

Vieslekt., Mg.iur. Māra Ļūļa-Frankēvica

 

27.01.2018.

09.00-13.20

Informācijas tiesības (latviešu val.)

Vieslekt., Mg.iur. Māra Ļūļa-Frankēvica

 

 

 

**Bibliotēkas dienastudenti veic patstāvīgo darbu BSA vai citās bibliotēkās         

 

UZMANĪBU – SARAKSTĀ IR IESPĒJAMAS IZMAIŅAS!                                  

 

 

L.Brikmane +371 65233030, info@jk.bsa.edu.lv