NODARBĪBU SARAKSTS 2017./2018. AKADĒMISKĀ GADA RUDENS SEMESTRIM

Studiju programma “PRIVĀTTIESĪBAS” (MAĢISTRANTŪRA), 1. kurss

 

Pilna laika vakara nodaļa, bilingvālā plūsma

 

Datums

Laiks

Studiju disciplīna

Pasniedzējs

Piezīmes

06.10.2017.

18.00-21.10

Zinātnisko pētījumu loģika un metodoloģija (latviešu val.)

Prof.Dr.paed. Inta Čamane

07.10.2017.

**Bibliotēkas diena

13.10.2017.

18.00-21.10

Maksātnespējas procesa īpatnības (latviešu val.)

Vieslekt.Mg.iur. Solvita Bērziņa

14.10.2017.

**Bibliotēkas diena

20.10.2017.

18.00-21.10

Maksātnespējas procesa īpatnības (latviešu val.)

Vieslekt.Mg.iur. Solvita Bērziņa

21.10.2017.

**Bibliotēkas diena

27.10.2017.

 

 

 

 

28.10.2017.

 

 

 

03.11.2017.

 

 

 

04.11.2017.

 

 

 

10.11.2017.

18.00-21.10

Darījumi un to aplikšana ar nodokļiem (latviešu val.)

Asoc.prof..Dr.oec. Nataļja Gžibovska

11.11.2017.

09.00-13.10

Darījumi un to aplikšana ar nodokļiem (latviešu val.)

Asoc.prof..Dr.oec. Nataļja Gžibovska

17.11.2017.

 

 

 

18.11.2017.

 

 

 

24.11.2017.

 

 

 

25.11.2017.

 

 

 

01.12.2017.

 

 

 

02.12.2017.

 

 

 

08.12.2017.

 

 

 

09.12.2017.

 

 

 

15.12.2017.

 

 

 

16.12.2017.

 

 

 

 

 

**Bibliotēkas dienastudenti veic patstāvīgo darbu BSA vai citās bibliotēkās         

 

UZMANĪBU – SARAKSTĀ IR IESPĒJAMAS IZMAIŅAS!                                  

 

 

O. Mokrjakova +371 65233030

info@jk.bsa.edu.lv