NODARBĪBU SARAKSTS 2017./2018. AKADĒMISKĀ GADA PAVASARA SEMESTRIM

Studiju programma “PRIVĀTTIESĪBAS” (MAĢISTRANTŪRA), 1. kurss, pilna laika dienas nodaļa, bilingvālā plūsma

 

Datums

Laiks

Studiju disciplīna

Pasniedzējs

Piezīmes

16.02.2018.

18.00-21.10

Starptautiskais civilprocess (latviešu val.)

Doc., Dr.iur. Tatjana Jurkeviča

Skype lekcija

17.02.2018.

10.00-13.10

Starptautiskais civilprocess (latviešu val.)

Doc., Dr.iur. Tatjana Jurkeviča

Skype lekcija

23.02.2018.

**Bibliotēkas diena

24.02.2018.

**Bibliotēkas diena

02.03.2018.

**Bibliotēkas diena

03.03.2018.

**Bibliotēkas diena

09.03.2018.

18.00-21.10

Civiltiesību aizstāvēšanas aktuālie jautājumi ES valstīs (latviešu val.)

Doc., Dr.iur. Tatjana Jurkeviča

Skype lekcija

10.03.2018.

**Bibliotēkas diena

16.03.2018.

**Bibliotēkas diena

17.03.2018.

**Bibliotēkas diena

23.03.2018.

18.00-21.10

Civiltiesību aizstāvēšanas aktuālie jautājumi ES valstīs (latviešu val.)

Doc., Dr.iur. Tatjana Jurkeviča

Skype lekcija

24.03.2018.

14.30

Civiltiesību aizstāvēšanas aktuālie jautājumi ES valstīs (latviešu val.)

Doc., Dr.iur. Tatjana Jurkeviča

Skype lekcija

30.03.2018.

SVĒTKI

31.03.2018.

SVĒTKI

06.04.2018.

17.15

Zinātnisko pētījumu loģika un metodoloģija (latviešu val.) - TESTS

Prof., Dr.paed. Inta Čamane

 

18.00-21.10

Civiltiesību aktuālās problēmas Latvijā un ES: Izņēmuma tiesības (latviešu val.)

Vieslekt., Mg.iur. Māra Ļūļa-Frankēvica

 

07.04.2018.

**Bibliotēkas diena

13.04.2018.

**Bibliotēkas diena

Laika posmā no 09.aprīļa līdz 18.maijam

(6 nedēļas) profesionālā prakse

14.04.2018.

**Bibliotēkas diena

20.04.2018.

**Bibliotēkas diena

21.04.2018.

**Bibliotēkas diena

27.04.2018.

**Bibliotēkas diena

28.04.2018.

**Bibliotēkas diena

04.05.2018.

SVĒTKI

05.05.2018.

SVĒTKI

11.05.2018.

**Bibliotēkas diena

12.05.2018.

**Bibliotēkas diena

18.05.2018.

17.00

ES valstu tirdzniecības tiesības (krievu val.)

Doc., Dr.iur. Armen Gabrielyan

 

19.05.2018.

09.00

Korporatīvo tiesību attīstības mūsdienu tendences ES valstīs (krievu val.)

Doc., Dr.iur. Armen Gabrielyan

 

25.05.2018.

17.30

Civiltiesību aktuālās problēmas Latvijā un ES: Saistību tiesības (latviešu val.)

Lekt., Mg.iur. Maruta Ozoliņa

 

26.05.2018.

09.00

Civiltiesību aktuālās problēmas Latvijā un ES: Ģimenes un mantojuma tiesības (latviešu val.)

Lekt., Mg.iur. Maruta Ozoliņa

 

01.06.2018.

**Bibliotēkas diena

02.06.2018.

**Bibliotēkas diena

08.06.2018.

**Bibliotēkas diena

09.06.2018.

**Bibliotēkas diena

15.06.2018.

**Bibliotēkas diena

16.06.2018.

10.00

Civiltiesību aktuālās problēmas Latvijā un ES: Lietu tiesības (bilingvāli)

Doc., Dr.iur. Aleksandrs Baikovs

 

 

**Bibliotēkas dienastudenti veic patstāvīgo darbu BSA vai citās bibliotēkās         

 

UZMANĪBU – SARAKSTĀ IR IESPĒJAMAS IZMAIŅAS!                                  

 

 

L.Brikmane +371 65233030, info@jk.bsa.edu.lv