NODARBĪBU SARAKSTS 2018./2019. AKADĒMISKĀ GADA PAVASARA SEMESTRIM

Studiju programma “PRIVĀTTIESĪBAS” (MAĢISTRANTŪRA)

1. kurss, pilna laika dienas nodaļas bilingvālā plūsma

 

 

Datums

Laiks

Studiju disciplīna

Pasniedzējs

Piezīmes

 

01.02.2019.

**Bibliotēkas diena

02.02.2019.

13.30

Korporatīvo tiesību attīstības mūsdienu tendences ES valstīs

Doc., Dr.iur. Armen Gabrielyan

 

08.02.2019.

**Bibliotēkas diena

09.02.2019.

10.15

Tiesību teorijas problēmas

Doc. Rudīte Bilsena

 

15.02.2019.

**Bibliotēkas diena

16.02.2019.

**Bibliotēkas diena

22.02.2019.

**Bibliotēkas diena

23.02.2019.

**Bibliotēkas diena

01.03.2019.

**Bibliotēkas diena

02.03.2019.

9.15

Darījumi un to aplikšana ar nodokļiem

As.prof., Dr.oec. Nataļja Gžibovska

 

08.03.2019.

**Bibliotēkas diena

09.03.2019.

**Bibliotēkas diena

15.03.2019.

18.00

Civiltiesību aktuālās problēmas Latvijā un ES: Saistību tiesības

Vieslekt., Mg.iur. Solvita Bērziņa

 

16.03.2019.

 

 

 

 

22.03.2019.

 

 

 

 

23.03.2019.

 

 

 

 

29.03.2019.

 

 

 

 

30.03.2019.

 

 

 

 

05.04.2019.

 

 

 

 

06.04.2019.

 

 

 

 

12.04.2019.

 

 

 

 

13.04.2019.

 

 

 

 

19.04.2019.

SVĒTKI

 

20.04.2019.

SVĒTKI

 

26.04.2019.

 

 

 

 

27.04.2019.

 

 

 

 

03.05.2019.

SVĒTKI

 

04.05.2019.

SVĒTKI

 

 

**Bibliotēkas dienastudenti veic patstāvīgo darbu BSA vai citās bibliotēkās         

UZMANĪBU – SARAKSTĀ IR IESPĒJAMAS IZMAIŅAS!          

 

L.Brikmane +371 65233030, info@jk.bsa.edu.lv