NODARBĪBU SARAKSTS 2018./2019. AKADĒMISKĀ GADA PAVASARA SEMESTRIM

Studiju programma “PRIVĀTTIESĪBAS” (MAĢISTRANTŪRA)

1. kurss, pilna laika dienas nodaļas bilingvālā plūsma

 

 

Datums

Laiks

Studiju disciplīna

Pasniedzējs

Piezīmes

 

01.02.2019.

**Bibliotēkas diena

02.02.2019.

13.30

Korporatīvo tiesību attīstības mūsdienu tendences ES valstīs

Doc., Dr.iur. Armen Gabrielyan

 

08.02.2019.

**Bibliotēkas diena

09.02.2019.

10.15

Tiesību teorijas problēmas

Doc. Rudīte Bilsena

 

15.02.2019.

**Bibliotēkas diena

16.02.2019.

**Bibliotēkas diena

22.02.2019.

**Bibliotēkas diena

23.02.2019.

**Bibliotēkas diena

01.03.2019.

**Bibliotēkas diena

02.03.2019.

9.15

Darījumi un to aplikšana ar nodokļiem

As.prof., Dr.oec. Nataļja Gžibovska

 

08.03.2019.

**Bibliotēkas diena

09.03.2019.

**Bibliotēkas diena

15.03.2019.

18.00

Civiltiesību aktuālās problēmas Latvijā un ES: Saistību tiesības

Vieslekt., Mg.iur. Solvita Bērziņa

 

16.03.2019.

**Bibliotēkas diena

22.03.2019.

**Bibliotēkas diena

23.03.2019.

**Bibliotēkas diena

29.03.2019.

**Bibliotēkas diena

30.03.2019.

**Bibliotēkas diena

05.04.2019.

**Bibliotēkas diena

06.04.2019.

**Bibliotēkas diena

12.04.2019.

**Bibliotēkas diena

13.04.2019.

**Bibliotēkas diena

19.04.2019.

SVĒTKI

 

20.04.2019.

SVĒTKI

 

26.04.2019.

18.00

Civiltiesību aktuālās problēmas Latvijā un ES: Lietu tiesības

Civiltiesību aktuālās problēmas Latvijā un ES: Ģimenes un mantojuma tiesības

Vad.pētn.v.i., Mg.sc.soc. Jānis Radionovs

 

27.04.2019.

09.15

Eiropas Savienības darba tiesības

Starptautiskais civilprocess

Vad.pētn.v.i., Mg.sc.soc. Jānis Radionovs

 

03.05.2019.

SVĒTKI

04.05.2019.

SVĒTKI

10.05.2019.

18.00

ES valstu tirdzniecības tiesības

Viesdoc., MBA Svetlana Deruka

 

11.05.2019.

09.15

Informācijas tiesības

Civiltiesību aktuālās problēmas Latvijā un ES: Izņēmuma tiesības

Viesdoc., MBA Svetlana Deruka

 

17.05.2019.

**Bibliotēkas diena

18.05.2019.

**Bibliotēkas diena

24.05.2019.

**Bibliotēkas diena

25.05.2019.

**Bibliotēkas diena

31.05.2019.

**Bibliotēkas diena

01.06.2019.

**Bibliotēkas diena

 

**Bibliotēkas dienastudenti veic patstāvīgo darbu BSA vai citās bibliotēkās  

           

UZMANĪBU – SARAKSTĀ IR IESPĒJAMAS IZMAIŅAS!          

 

L.Brikmane +371 65233030, info@jk.bsa.edu.lv