NODARBĪBU SARAKSTI


UZŅĒMĒJDARBĪBA TIESĪBU ZINĀTNES SOCIĀLAIS DARBS PRIVĀTTIESĪBAS (Mg.iur.) UZŅĒMĒJDARBĪBAS VADĪBA UN ADMINISTRĒŠANA (MBA) SOCIĀLAIS DARBS Maģistratūra
1.kurss [18.06.2020.] 1.kurss [__.__.____.] 1.kurss [13.06.2020.] 1.kurss [10.06.2020.] 2.semestris [01.07.2020.]
2.kurss [18.06.2020.] 2.kurss [__.__.____.] 2.kurss [10.06.2020.] 2.kurss [__.__.____.] 2.kurss [05.02.2020.] 3.semestris [13.05.2020.]
3.kurss [18.06.2020.] 3.kurss [10.06.2020.]
4.kurss [01.07.2020.] 4.kurss [01.07.2020.] 4.kurss [01.07.2020.]


Pārbaudījumu kārtošanas plāni *TIESĪBU ZINĀTNES, *UZŅĒMĒJDARBĪBA, *SOCIĀLAIS DARBS
MAĢISTRANTŪRA: * UZŅĒMĒJDARBĪBAS VADĪBA UN ADMINISTRĒŠANA, * PRIVĀTTIESĪBAS, * SOCIĀLAIS DARBS