NODARBĪBU SARAKSTI


UZŅĒMĒJDARBĪBA TIESĪBU ZINĀTNES SOCIĀLAIS DARBS PRIVĀTTIESĪBAS (Mg.iur.) UZŅĒMĒJDARBĪBAS VADĪBA UN ADMINISTRĒŠANA (MBA) SOCIĀLAIS DARBS Maģistratūra
1.kurss [26.11.2019.] 1.kurss [__.__.____.] 1.kurss [09.10.2019.] 1.kurss [23.10.2019.] 1.semestris [14.11.2019.]
2.kurss [03.12.2019.] 2.kurss [__.__.____.] 2.kurss [04.12.2019.] 2.kurss [23.10.2019.] 2.kurss [23.10.2019.] 2.semestris [14.11.2019.]
3.kurss [21.11.2019.] 3.kurss [03.12.2019.]
4.kurss [03.12.2019.] 4.kurss [03.10.2019.] 4.kurss [03.10.2019.]


Pārbaudījumu kārtošanas plāni *TIESĪBU ZINĀTNES, *UZŅĒMĒJDARBĪBA, *SOCIĀLAIS DARBS
MAĢISTRANTŪRA: * UZŅĒMĒJDARBĪBAS VADĪBA UN ADMINISTRĒŠANA, * PRIVĀTTIESĪBAS, * SOCIĀLAIS DARBS