NODARBĪBU SARAKSTI


Maksājumu nosacījumi studentiem un abiturientiem
(informācija latviešu un krievu valodā)


UZŅĒMĒJDARBĪBA TIESĪBU ZINĀTNES SOCIĀLAIS DARBS PRIVĀTTIESĪBAS (Mg.iur.) UZŅĒMĒJDARBĪBAS VADĪBA UN ADMINISTRĒŠANA (MBA) SOCIĀLAIS DARBS Maģistratūra
1.kurss [29.05.2019.] 1.kurss [__.__.____.] 1.kurss [30.05.2019.] 1.kurss [03.04.2019.] 1.kurss [24.04.2019.] 1.kurss [04.04.2019.]
2.kurss [16.04.2019.] 2.kurss [13.02.2019.] 2.kurss [__.__.____.] 2.kurss [07.05.2019.] 2.kurss [07.05.2019.]
3.kurss [15.05.2019.] 3.kurss [02.05.2019.]
Individuālais plāns [22.05.2019.] 4.kurss [16.04.2019.] 4.kurss [16.04.2019.]


Pārbaudījumu kārtošanas plāni *TIESĪBU ZINĀTNES, *UZŅĒMĒJDARBĪBA, *SOCIĀLAIS DARBS
MAĢISTRANTŪRA: * UZŅĒMĒJDARBĪBAS VADĪBA UN ADMINISTRĒŠANA, * PRIVĀTTIESĪBAS, * SOCIĀLAIS DARBS