NODARBĪBU SARAKSTI


UZŅĒMĒJDARBĪBA TIESĪBU ZINĀTNES SOCIĀLAIS DARBS PRIVĀTTIESĪBAS (Mg.iur.) UZŅĒMĒJDARBĪBAS VADĪBA UN ADMINISTRĒŠANA (MBA) SOCIĀLAIS DARBS Maģistratūra
1.kurss [05.02.2020.] 1.kurss [__.__.____.] 1.kurss [05.02.2020.] 1.kurss [23.10.2019.] 2.semestris [05.02.2020.]
2.kurss [05.02.2020.] 2.kurss [__.__.____.] 2.kurss [05.02.2020.] 2.kurss [23.10.2019.] 2.kurss [23.10.2019.] 3.semestris [00.00.2020.]
3.kurss [05.02.2020.] 3.kurss [05.02.2020.]
4.kurss [19.12.2019.] 4.kurss [14.01.2020.] 4.kurss [05.02.2020.]


Pārbaudījumu kārtošanas plāni *TIESĪBU ZINĀTNES, *UZŅĒMĒJDARBĪBA, *SOCIĀLAIS DARBS
MAĢISTRANTŪRA: * UZŅĒMĒJDARBĪBAS VADĪBA UN ADMINISTRĒŠANA, * PRIVĀTTIESĪBAS, * SOCIĀLAIS DARBS