NODARBĪBU SARAKSTI


Maksājumu nosacījumi studentiem un abiturientiem
(informācija latviešu un krievu valodā)


UZŅĒMĒJDARBĪBA TIESĪBU ZINĀTNES SOCIĀLAIS DARBS PRIVĀTTIESĪBAS (Mg.iur.) UZŅĒMĒJDARBĪBAS VADĪBA UN ADMINISTRĒŠANA (MBA) SOCIĀLAIS DARBS Maģistratūra SOCIĀLAIS DARBS Maģistratūra 2.kurss
2.kurss [31.08.2017.] 1.kurss [24.10.2017.] 1.kurss [08.11.2017.] 1.kurss [08.11.2017.] 1.kurss [ 19.10.2017.] 1.kurss [17.11.2017.] 2.kurss [15.09.2017.]
2.kurss [31.08.2017.] 2.kurss [31.08.2017.] 2.kurss [02.11.2017.]
3.kurss [31.08.2017.] 3.kurss [31.08.2017.] 3.kurss [17.11.2017.]
4.kurss [17.11.2017.] 4.kurss [20.10.2017.] 4.kurss [17.11.2017.]


Pārbaudījumu kārtošanas plāni *TIESĪBU ZINĀTNES, *UZŅĒMĒJDARBĪBA