NODARBĪBU SARAKSTI


Maksājumu nosacījumi studentiem un abiturientiem
(informācija latviešu un krievu valodā)


UZŅĒMĒJDARBĪBA TIESĪBU ZINĀTNES SOCIĀLAIS DARBS PRIVĀTTIESĪBAS (Mg.iur.) UZŅĒMĒJDARBĪBAS VADĪBA UN ADMINISTRĒŠANA (MBA) SOCIĀLAIS DARBS Maģistratūra
1.kurss [05.12.2018.] 1.kurss [__.__.____.] 1.kurss [29.11.2018.] 1.kurss [12.12.2018.] 1.kurss [12.12.2018.]
2.kurss [12.12.2018.] 2.kurss [21.11.2018.] 2.kurss [28.11.2018.] 2.kurss [05.12.2018.] 2.kurss [05.12.2018.]
3.kurss [08.11.2018.] 3.kurss [21.11.2018.]
Individuālais plāns [29.11.2018.] 4.kurss [08.11.2018.] 4.kurss [08.11.2018.]


Pārbaudījumu kārtošanas plāni *TIESĪBU ZINĀTNES, *UZŅĒMĒJDARBĪBA, *SOCIĀLAIS DARBS
MAĢISTRANTŪRA: * UZŅĒMĒJDARBĪBAS VADĪBA UN ADMINISTRĒŠANA, * PRIVĀTTIESĪBAS, * SOCIĀLAIS DARBS