NODARBĪBU SARAKSTI


UZŅĒMĒJDARBĪBA TIESĪBU ZINĀTNES SOCIĀLAIS DARBS PRIVĀTTIESĪBAS (Mg.iur.) UZŅĒMĒJDARBĪBAS VADĪBA UN ADMINISTRĒŠANA (MBA) SOCIĀLAIS DARBS Maģistratūra
1.kurss [16.04.2020.] 1.kurss [__.__.____.] 1.kurss [05.05.2020.] 1.kurss [14.02.2020.] 2.semestris [12.03.2020.]
2.kurss [16.04.2020.] 2.kurss [__.__.____.] 2.kurss [05.05.2020.] 2.kurss [05.02.2020.] 2.kurss [05.02.2020.] 3.semestris [13.05.2020.]
3.kurss [30.03.2020.] 3.kurss [12.03.2020.]
4.kurss [16.04.2020.] 4.kurss [20.05.2020.] 4.kurss [24.04.2020.]


Pārbaudījumu kārtošanas plāni *TIESĪBU ZINĀTNES, *UZŅĒMĒJDARBĪBA, *SOCIĀLAIS DARBS
MAĢISTRANTŪRA: * UZŅĒMĒJDARBĪBAS VADĪBA UN ADMINISTRĒŠANA, * PRIVĀTTIESĪBAS, * SOCIĀLAIS DARBS