Fotoekskursija pa BSA Jēkabpils filiāli



Ieeja no Jaunās ielas puses... ...pagrieziens pa labi un priekšā mūsu "spārns"..

...,kurā redzami ziņojuma dēļi (gan kopīgie, gan atsevišķi katrai programmai). Bibliotēku izmanto ne vien mūsu, bet arī citu augstskolu studenti un pilsētas iedzīvotāji, kuri ir patīkami pārsteigti par tik plašo grāmatu fondu, kas pieejams reģiona bibliotēkai.

Lasītavā ir pieeja dažādām datu bāzēm. Sekretariāts.

Lielā mērā tieši sekretariātā notiek filiāles ikdienas darbība. Direktores kabinets ir vieta, kurā ne vienu vien jautājumu kopā ar filiāles direktori ir pārrunājuši un atrisinājuši studenti.

4. auditorija ir vieta, kurā ar TV tilta starpniecību tiek pārraidītas dažādas konferences, uzstāšanās u.tml. 5. auditorija (notiek lekcija "Augstākajā matemātikā")

6. auditorija 7. auditorija (notiek lekcija "Angļu valodā")

110. auditorija (notiek lekcija "NVO un brīvprātīgajā sociālajā darbā") 120. auditorija (notiek lekcija "Krievu valodā")

130. auditorija tiek izmantota diplomdarbu, kursa darbu un prakšu aizstāvēšanām 220. auditorija - datorkabinets