ATKLĀTA VĒSTULE

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājam a.god. Leonīdam Salcevičam,
Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam a.god. Viktoram Savinam,
Jēkabpils vakara vidusskolas direktorei ļ. cien. Aelitai Bērziņai,
laikraksta „Brīvā Daugava” galvenajam redaktoram a.god. Jānim Apīnim,
laikraksta „Jaunais Vēstnesis” galvenajai redaktorei ļ. cien. Liānai Pudulei – Indānei,
Vidusdaugavas televīzijas direktoram a.god. Jāzepam BrencimMūs, apakšā parakstījušos, Baltijas Starptautiskās akadēmijas (BSA) un Psiholoģijas augstskolas(PA) studentus patiesi satraukusi Vidusdaugavas televīzijā un interneta portālā www.jekabpilslaiks.lv š.g. 08. maijā izskanējusī ziņa „Poļu pamatskola un Jēkabpils vakara vidusskola, iespējams, jauno mācību gadu uzsāks citās telpās” (autore Aiga Kuzmina).
Saskaņā ar Telpu nomas noslēgto līgumu 2006.gada 15.augustā , mācību process BSA un PA studentiem tiek organizēts Jēkabpils vakara vidusskolas telpās Jēkabpilī, Meža ielā 9. Tā ir iespēja studēt, iegūstot augstāko izglītību, tepat Jēkabpilī, savā dzīvesvietā vai netālu no tās. Nomas līgums ir noslēgts uz laiku līdz 2013.gada 1.septembrim un tas bija nopietns arguments tam, lai pašreizējie studenti par savu augstāko mācību iestādi izvēlētos tieši šo mācību iestādi.
Citējot izskanējušo ziņu: „ „Tas ir principā skaidrs, ka vakarskolai laikam no tās mājas, kur tā pašreiz atrodas, būs jāaiziet. Visdrīzāk tas būs ar šo mācību gadu,” teica Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks Viktors Savins.
Pēc Viktora Savina teiktā, vakarskola turpmāk varētu atrasties kādā privāta partnera ēkā vai arī pašreizējās Poļu pamatskolas telpās, savukārt Poļu pamatskolu ar visu tās statusu izvietotu Jēkabpils 2.vidusskolā, nākas secināt, ka arī BSA un PA studentiem, mācībspēkiem un administrācijai, iespējams, ar nākošo mācību gadu atkal nāksies meklēt studiju procesa nodrošināšanai atbilstošas telpas, kas varētu būt diezgan sarežģīti, jo brīvu, augstskolas vajadzībām piemērotu telpu Jēkabpilī praktiski nav. Tas, savukārt, varētu būt iemesls BSA īpašniekiem pieņemt lēmumu par Jēkabpils filiāles slēgšanu.
BSA studiju programmā „Uzņēmējdarbība” pašlaik mācās 144, studiju programmā „Tiesību zinātnes” – 169, studiju programmā „Sociālais darbs” un „Psiholoģija” – 107 studenti, vairums no kuriem ir strādājoši, gados jauni cilvēki, kuriem augstākās izglītības iegūšana savā dzīvesvietā vai netālu no tās ir būtisks jautājums, jo skar ne tikai profesionālo izglītību un konkurētspēju vietējā darba tirgū, bet arī finansiālo pusi, jo, ja gadījumā augstskolas vajadzībām piemērotas telpas neizdosies atrast, iespējams, studijas nāktos turpināt citā Latvijas pilsētā, kas radītu papildu sarežģījumus un finansiālos izdevumus. Pieļaujam, ka šādā gadījumā vairumam studentu studijas nāktos pārtraukt.
Pamatojoties uz augstākminēto, lūdzam minētajā jautājumā meklēt citus, piemērotākus risinājumus, ņemot vērā arī BSA un PA studentu viedokli.

Lūdzam vietējo plašsaziņas līdzekļu korespondentus iesaistīties minētā jautājuma risināšanā un atspoguļošanā.

2008. gada 09. maijā

[seko 237 studentu paraksti]