Pieredzes apmaiņā apmeklē Varšavas administrācijas augstskolu

Baltijas Starptautiskās akadēmijas (BSA) Jēkabpils filiāles mācībspēki — filiāles vadītāja, asociētā profesore, pedagoģijas zinātņu doktore Inta Čamane un juridisko zinātņu maģistrs, docents Kārlis Rihters — oktobrī sešas dienas pavadīja Eiropas mūžizglītības programmas «Erasmus» finansētā pieredzes apmaiņā Polijā. Varšavas augstākajā administrācijas vadības augstskolā viņi iepazinās ar tās administrēšanu, dažādām izglītības koncepcijām, mācību programmām un metodoloģiju, kā arī salīdzināja tās ar BSA studiju procesu.
K. Rihters nolasīja lekciju par Latvijas jurisdikciju salīdzinošajās tiesībās ar ES, tostarp Polijas, tai skaitā tiesībsargājošo institūciju funkcijām, uzdevumiem un judikatūru jeb tiesību praksi, kas tiek ņemta vērā, izstrādājot tiesību doktrīnas.
I. Čamanes lekcija bija par zinātniskā pētījuma loģiku un metodoloģiju. Viņai ļoti noderīga bijusi Polijā gūtā informācija par augstskolu uzņemšanas komisiju darbu, studiju darba procesa organizēšanu, studentu parlamenta darbu un studentu profesionālo prakšu organizēšanu, kā arī iepazīšanās ar administrācijas darbu un zinātnisko darbu stratēģiju un metodoloģiju.
Ar kolēģiem panākta vienošanās par zinātnisko rakstu tulkošanu. Tos iecerēts tulkot no poļu valodas un izdot Latvijā, kā arī mūsu zinātnieku veikums tiks iztulkots un izdots Polijā. Tāpat salīdzināts abu augstskolu darbs gan administrācijas, gan studiju programmu realizācijas līmenī un uzsākts darbs pie studentu apmaiņas gatavošanas.
Dažas stundas dienā notika arī ekskursijas pa Polijas galvaspilsētu, kurās viesiem bija iespēja apmeklēt vietējos dabas un vēstures muzejus, kā arī Polijas lepnuma — Frederika Šopēna — muzeju. — Bija redzams, ka Varšava ir sakopta pilsēta, kas ļoti strauji attīstās. Jāsaka, ka par Poliju un tās galvaspilsētu mums palika ļoti labs iespaids, — atzina K. Rihters. I. Čamane pēc atgriešanās pastāstīja, ka interesanti bijis gan lasīt lekcijas, gan arī tās klausīties, jo mūsu mācībspēku lekcijas klausījušies gan augstskolas studenti, gan arī administrācijas darbinieki, ieskaitot arī augstskolas kancleru, kā Polijā tiek saukts augstskolas rektors.
Raksts pārpublicēts no laikraksta "Brīvā Daugava", 29.11.2011.