Studenti, pasniedzēji un absolventi iesaka studēt BSA, BPMA Jēkabpils filiālē

Šajā gadā visas Baltijas Starptautiskās akadēmijas (BSA) un Baltijas Psiholoģijas un menedžmenta augstskolas (BPMA) Jēkabpils filiāles piedāvātās studiju programmas tika akreditētas Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta "Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai" ietvaros, kurā programmu kvalitāti vērtēja starptautiskie eksperti.
Saņemts ļoti augsts vērtējums. Bet filiāles attīstībai būtiskāks ir studentu, pasniedzēju un absolventu vērtējums. Lai par mums zinātu pilsētas un apkārtnes cilvēki, piedāvājam pārdomas par mūsu filiāli un aicinām piebiedroties jau šogad!
Studenti:
 • Lauku atbalsta dienesta ES tiešo maksājumu daļas vecākā referente, maģistra programmas "Privāttiesības" maģistrante Kristīne Cvilikovska: "Izvēlējos studēt BSA Jēkabpils filiāles piedāvātajā profesionālās maģistrantūras studiju programmā "Privāttiesības", jo atbilstoši savai iepriekš iegūtajai izglītībai tā bija laba iespēja iegūt papildus kvalifikāciju savā reģionā. Šī programma piedāvā iespēju papildus izglītoties tieši civiltiesību jomā, kas man ir nepieciešama veicamā darba izpildē. Pasniedzēji ir zinoši un saprotoši, filiālē ir labs metodiskais nodrošinājums, kas ļoti atvieglo studiju procesu."
 • SIA "Atspulgs logiem" valdes loceklis, studiju programmas "Uzņēmējdarbība" students Andris Bikovskis: "Augstskolā iegūtās zināšanas izmantoju gan ikdienā, gan ar darbiniekiem, gan klientiem - tās paplašina redzesloku, palīdz veidot attiecības, vērtēt notiekošo gan valstī, gan pasaules ekonomikā kopumā."
 • SIA "Brēķu studenti" galvenā grāmatvede, studiju programmas "Uzņēmējdarbība" studente Iluta Vecaine: "Izvēlējos studijas BSA Jēkabpils filiālē tāpēc, ka biju dzirdējusi labas atsauksmes par pasniedzējiem, kas ir zinoši savā jomā. Ir svarīga arī pretīmnākošā attieksme, jo tomēr liela daļa esam strādājoši un ne vienmēr visu izdodas laicīgi izdarīt. Tā kā strādāju, studijas varu apvienot ar darbu, jo lekcijas notiek piektdienas vakaros un sestdienās. Un, protams, tas, ka tās ir tepat uz vietas Jēkabpilī - tas ir liels laika ietaupījums. Tāpat laicīgi maksājot studiju maksu, ir iespēja iegūt atlaides."
 • Nacionālo bruņoto spēku karavīrs, studiju programmas "Sociālais darbs" students Romāns Sedjukevičs: "Studijas augstskolā sekmē manu profesionālo izaugsmi dienesta vietā, uzlabo manas sociālās prasmes un paplašina manu vispārējo intelektuālo izaugsmi."
 • Ogres novada pašvaldības sociālā dienesta Taurupes sociālā centra sociālā darbiniece, studiju programmas "Sociālais darbs" studente Rita Vitenberga: "Studijas reģiona augstskolā ir izdevīgākas gan laika resursu ziņā (vieglāka izbraukāšana), gan finansiālajā ziņā (mazāka studiju maksa, salīdzinot Rīgu un studiju maksu var maksāt pa daļām katru mēnesi). Mani apmierina iegūto zināšanu kvalitāte, jo pasniedzēji ir sociālā darba nozarē strādājoši profesionāļi - man ir svarīgs tieši praktiskās zināšanas darbā ar klientu, kuras papildināju arī augstskolas rīkotajā prakses braucienā uz sociālā darba iestādēm Vācijā. Mana iepriekšējā izglītība bija juridiskā 1.līmeņa profesionālā augstākā izglītība, tomēr turpināju studijas sociālā darba jomā, jo izglītība ir vērtība, kuru nevar izmērīt."
  Absolventi:
 • Zemgales plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra konsultante Jēkabpilī, studiju programmas "Uzņēmējdarbība" absolvente Natālija Gerasimova: "Jēkabpils filiāli izvēlējos, jo tas ir pieejami un ērti. Mācības var apvienot ar savu pamatdarbu. Studējot uzņēmējdarbības programmā, ir lieliska iespēja sevi pilnveidot un pārliecināties part to, vai darbojies atbilstoši tirgus ekonomikas normām un vadības teorijas pamatprincipiem."
 • Zemgales tiesas apgabala prokuratūras prokurors, maģistra programmas "Privāttiesības" absolvents Jānis Ukris: "BSA piedāvātā maģistrantūras programma Jēkabpilī ir lieliska iespēja iegūt maģistra grādu tepat uz vietas dzimtajā pilsētā. Tā ir iespēja veiksmīgi apvienot darbu ar studijām, netērējot milzīgu laiku un naudu pārbraucieniem no vienas pilsētas uz otru un lieki nestresojot par to, kā visu paspēt. Šī ir tā reize, kad pasniedzējs atbrauc pie Tevis. Tad kāpēc to neizmantot?"
 • valts probācijas dienesta Preiļu teritoriālās struktūrvienības vecākā referente, studiju programmas "Sociālais darbs" absolvente Astrīda Divra: "Sociālā darba izveli noteica vēlēšanās strādāt ar cilvēkiem, palīdzēt viņiem. Pirms studiju uzsākšanas nebija konkrēta mērķa, kur es kā sociālais darbinieks varētu strādāt, lai gan zināju, ka paveras plašas iespējas. Iespēja būt Valsts probācijas dienestā un pildīt vecākās referentes pienākumus radās, studējot tieši BPMA. Pasniedzēju sapratne, spēja motivēt un virzīties mērķu sasniegšanai iedvesmoja un, pateicoties tam, es esmu Valts probācijas dienesta vecāka referente. Paldies par to Jēkabpils filiālei!"
 • Jēkabpils Galvenās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas vecākā bibliotekāre, studiju programmas "Psiholoģija" absolvente Maija Tehņenko: "2011.gadā absolvēju Jēkabpils filiāli un ne mirkli nenožēloju, ka izvēlējos tudijas tieši šājā augstskolā un šajā studiju programmā. Psiholoģija ir ļoti interesanta zinātne, tā mēģina izskaidrot un pētīt cilvēka unikalitāti. Psihologa darbā galvenais ir vēlēšanās un prasme nodibināt kontaktu ar cilvēkiem. Psihologs - tas ir dvēseļu dizainers! Lai varētu sniegt cilvēkam psiholoģisku palīdzību un pareizi izprastu klienta situāciju, nepieciešama daudzpusīga informācija par šo cilvēku. Psihologam labi jāpārzina cilvēka psihisko procesu norises, vecumposmu īpatnības, saskarsmes un darba teorijas. Viņam jābūt erudītam, plaši informētam par mūsdienu situāciju kultūrā, politiskā, ekonomikā, sabiedriskajā dzīvē. Visu šo man sniedza studijas Jēkabpils filiālē."
 • Jēkabpils Cietuma priekšnieks, studiju programmas "Tiesību zinātne" absolvents Vjačeslavs Rakels: "Ir pagājuši jau vairāki gadi kopš ieguvu jurista kvalifikāciju BSA. Par studijām varu pateikt īsi un kodolīgi - viss ļoti patika. Tika iegūti labi draugi, kā arī ikdienas darbam svarīgi kontakti, jo Jēkabpils filiālē studēja cilvēki, kuri šodien ir profesionāļi savā nozarē. Arī daudzi mani darbinieki studē šajā filiālē. Zināšanas, kas iegūtas, paaugstina kvalitatīvu savu pienākumu veikšanu, bet galvenais, ka augstskola iemāca komunikāciju un problēmu risināšanas stratēģiju."
  Pasniedzēji:
 • Jēkabpils Pilsētas pašvaldības Finanšu ekonomikas nodaļas vadītāja, studiju programmas "Uzņēmējdarbība" pasniedzēja Natālija Dardete: "Studijas Jēkabpils filiālē uzņēmējdarbības programmā ir iespēja palikt savā pilsētā un paralēli studijām strādāt vai uzsākt uzņēmējdarbību, sniedzot ieguldījumu reģiona attīstībā. Tiek nodrošināts kvalitatīvs, ekonomiski izdevīgs un konkurētspējīgs studiju process ar individuālu pieeju atbilstoši studējošāiespējām un vēlmēm."
 • Zemgales tiesas apgabala prokuratūras prokurore, studiju programmas "Tiesību zinātne" pasniedzēja Elita Dreiblathena: "Vienmēr ir labāk studēt nekā nestudēt un labi, ja to var darīt interesanti. Tiesību zinību studijas vienmēr būs interesantas, jo visi ceļi ved uz Romu. BSA Jēkabpils filiāle nodrošina faktiski individuālu pieeju katram studentam, un katram studentam ir iespēja uzdot virkni sev interesējošu jautājumu pasniedzējam, kas pratiski nav iespējams lielās auditorijās. Bez tam Jēkabpils filiālē ir fantastiska bibliotēka."
 • Jēkabpils Valsts ģimnāzijas psiholoģe, studiju programmu "Sociālais darbs" un "Psiholoģija" pasniedzēja Laila Ščadro: "Jēkabpils filiālē strādā atsaucīgs un pretīmnākošs kolektīvs, kas ir elastīgs savā domāšanā un praktiskajā darbībā, būdams ieinteresēts savu studentu personīgajā un profesionālajā izaugsmē. Studējot sociālo darbu, paveras iespēja sniegt reālu palīdzībugrūtībās nonākušajiem līdzcilvēkiem. Savukārt, psiholoģijas zināšanas ļauj skatīties uz apkārt notiekošo no dažādiem aspektiem, paplašinot izpratni un palīdzot saglabāt emocionāli vēsu un līdzsvarotu attieksmi pret dzīvi, kas ir viens no cilvēka veselības un harmoniskas dzīves pamatnosacījumiem."
  Nāciet, studēsim kopā!
  Zinām, ka nenožēlosiet!

  BSA un BPMA studentu parlaments


  Pārpublicēts no laikraksta "Jaunais Vēstnesis", 24.08.2012.