Bez aktīvas pašaudzinšānas nav audzinšānas

BSA Jēkabpils filiāles direktores As.prof., Dr.paed. Intas Čamanes pārdomas laikrakstā "Izglītība un kultūra"

Audzināšana kā sabiedriska parādība ir radusies reizē ar cilvēci. To nosaka sabiedrības eksistenciālā vajadzība - izdzīvot. Jautājums par audzināšanu/pašaudzināšanu ir gana aktuāls arī mūsdienās. Tas ir par to, vai cilvēks spēj pats sevi attīstīt, pats sevi pilnveidot.
Baltijas Starptautiskās akadēmijas Jēkabpils filiāles vadītāja asociētā profesore Dr.paed. Inta Čamane promocijas darbā "Klases audzinātāja darbība pusaudža pašaudzināšanas sekmēšanā" piedāvā ideju par pašaudzināšanu kā audzināšanas pamatkomponenti, tas ir, pašaudzināšanas prasmju veidošanos paaudžu sadarbībā un mijsakarībā ar attieksmju (vērtību) pilnveidošanās procesu.
"Sabiedriskā situācija nosaka, ka bez pašu bērnu, īpaši pusaudžu, aktīvas pašaudzināšanas nevar būt audzināšana. Latvijas sabiedrībai demokratizējoties, par vadošo līdzekli bērnu, pusaudžu un jauniešu audzināšanā kļūst paaudžu sadarbība kā savstarpējs mācīšanās process," uzsver profesore I.Čamane. "Mainot audzināšanas paradigmu un izvirzot jaunus akcentus skolas pedagoģiskajam procesam, centrā izvirzās ideja par cilvēku kā augstāko vērtību un sabiedrības attīstības mērķi - kā rūpēm par iedzīvotāju labklājību."
Izglītības sistēma, pēc I.Čamanes domām, nav atraujama no visas valsts kopējās situācijas. Pašlaik nav vienota redzējuma par virzību un cilvēks diemžēl nav augstākā vērtība. Arī virzītas izglītības politikas mums šobrīd vairs nav... SĪKĀK