Uzsāk uzņēmējdarbības studiju programmas akreditāciju

Baltijas Starptautiskajā akadēmijā (BSA) ir uzsākta studiju programmas «Uzņēmējdarbība» akreditācija. Pašreiz šī studiju programma, ko var apgūt arī augstskolas Jēkabpils filiālē, ir akreditēta līdz 2012. gada 1. janvārim.
Akreditācijas laikā tiek vērtēts augstskolas tehniskais nodrošinājums, materiāli tehniskā bāze, bibliotēkas nodrošinājums, kā arī studiju procesa atbilstība virknei kritēriju. Tāpat akreditācija paredz arī ekspertu tikšanās ar studentiem un darba devējiem.
Šonedēļ BSA Jēkabpils filiāli apmeklēja Latvijas Universitātes profesors, ekonomikas zinātņu doktors Viktors Nešpors, kurš kā eksperts tikās atsevišķi ar vietējiem uzņēmēju nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, pašvaldības vadību, darba devējiem un studentiem. Prom viņš devās labvēlīgi noskaņots un atvadoties teica: — Man ir jāatzīst, ka jūsu augstskolas piedāvātā programma uzņēmējdarbībā ar padziļinātu virzienu firmas menedžmentā ir interesantāka un saistošāka par līdzīgām programmām valsts augstskolās.
Savukārt Jēkabpils uzņēmēju biedrības valdes priekšsēdētāja Ilona Studāne pēc sarunas ar ekspertu pastāstīja, ka pati ir beiguši šo augstskolu. Tā viņai bijusi otrā augstākā izglītība. — Mēs varam priecāties, ka mums Jēkabpilī ir tāda augstskola, jo cilvēkiem, kuri ir manos gados, pēc vidusskolas nebija iespējams apgūt uzņēmējdarbību. Tādas specialitātes tad vienkārši nebija. Tāpēc daudziem uzņēmējiem, kuri līdz šim ir darbojušies, intuīcijas vadīti, šī studiju programma ir saistoša, jo tajā viņi var iegūt teorijas zināšanas. Tāpat arī jauniešiem tas ir noderīgi, jo tagad bez zināšanām biznesā ieiet, uzsākt savu lietu ir ļoti grūti, — norādīja I. Studāne. Viņa domā, ka studiju programma tiks akreditēta, jo augstskola ir parūpējusies par to, lai tā būtu labā līmenī.
Pēc šīs tikšanās atliek gaidīt eksperta gala ziņojumu un atzinumu.

Raksts pārpublicēts no laikraksta "Brīvā Daugava", 04.06.2011.