Studenti izturējuši pēdējo pārbaudījumu

Pēc diplomdarbu aizstāvēšanas 55 augstskolas beidzēji iegūs jaunu kvalifikāciju
Pagājušonedēļ pēdējais pārbaudījums pirms studiju beigām un kvalifikācijas piešķiršanas bija Baltijas Starptautiskās akadēmijas (BSA) un Baltijas psiholoģijas un menedžmenta augstskolas (BPMA) Jēkabpils filiāles Tiesību zinību, Uzņēmējdarbības un Sociālā darba programmas studentiem. Pavisam diplomdarbus aizstāvēja 55 cilvēki.

Augstākā izglītība palīdz strādāt un atrast darbu

Sanita Kregere, kura BSA turpināja studēt pēc 1. līmeņa izglītības iegūšanas augstskolā "Turība" un tagad beidz studijas Tiesību zinību programmā, atzina, ka BSA studiju gadi esot aizritējuši lieliski, bijuši atsaucīgi pasniedzēji un labi kursabiedri. Tālāk pēc studiju beigām viss būšot atkarīgs no katra cilvēka paša.
Evita Joņina, kura beidz studijas Sociālā darba programmā, piebilda: — Ja cilvēks ir mērķtiecīgs un sevi labi parāda prakses vietā, viņam nebūs grūtību atrast darbu specialitātē. Ļoti daudz kas ir atkarīgs no tā, kā tu sevi prezentē. Dažkārt gan uzņēmēji ne labprāt ņem studentus praksē. Tāpat liela nozīme ir tam, ka varējām studēt tepat Jēkabpilī, tas ļāva ieekonomēt līdzekļus, taču neizpalika arī studentu dzīve, pasākumi un pieredzes braucieni. Evita tieši pirmās prakses laikā tika darba devēja pamanīta un dabūja darbu.
Uzņēmējdarbības studiju programmas beidzējs Ingus Grauziņš tāpat priecājās par jaukajiem studiju gadiem. Kurss izveidojies un nostiprinājies kā kolektīvs, un neticami šķiet, ka diplomdarba aizstāvēšana bija pēdējā diena, kad visi bija kopā studiju darbā. — Mana situācija ir nedaudz atšķirīga, jo esmu uzņēmējs. Izglītība man ļoti palīdzēs tālākajā darbā, jo studējot tu tomēr esi spiests izlasīt tās grāmatas, kuras varēji lasīt, bet nespēji piespiesties, kamēr neesi kļuvis par studentu. Mācoties nācās saprast, kādas kļūdas tika pieļautas praksē nezināšanas dēļ un ko intuitīvi esmu darījis pareizi. Tagad esam ieguvuši pamatīgas zināšanas. Ja man nebūtu uzņēmuma, es to dibinātu uzreiz pēc studiju beigām, — atzina I. Grauziņš.

Diplomdarbos pētīta arī situācija praksē

Tiesību zinību programmas studentu diplomdarbu aizstāvēšanas komisijā šogad strādāja žurnāla "Administratīvā un Kriminālā Justīcija" galvenā redaktore un BSA doktora studiju programmas "Juridiskā zinātne" direktore, as.profesore Sandra Kazaka. Viņa atzina, ka bijusi patīkami pārsteigta par lielo studējošo aktivitāti reģionā. Studentu diplomdarbu tēmas bijušas gana diferencētas un skārušas gan krimināltiesības, gan civiltiesības, gan administratīvās tiesības, un pētītas pat policijas tiesības. — Iespaids ir ļoti labs, pārsvarā darbi bija labi paveikti, kāds bijis arī paslinkāks, taču kopumā redzams, ka studiju programmu diplomandi ir apguvuši. Ļoti labi ir tas, ka daudzi bija pat pētījuši praksi, piemēram, Augstākās tiesas Senāta nolēmumus, anketējuši likumpārkāpējus, — rezumēja S. Kazaka. Viņa arī norādīja, ka studenti ir vislabākie mācību iestādes vērtētāji, jo viņu skaits ir tas, kas vislabāk parāda, cik konkurētspējīga ir izglītība katrā augstskolā. Interesanti būtu pasekot situācijai, kāda tā izvērstos tad, ja arī augstākajā izglītībā nauda sekotu studentam, kā tas ir vispārizglītojošo skolu sektorā. — Jāsaka, ka augstskolas nepārtraukti domā par attīstību, jo īpaši šajā demogrāfiskajā situācijā, kad jauniešu skaits samazinās un tas atstāj iespaidu arī uz kopējo studējošo skaitu. Tāpēc es priecājos, ka BSA piedāvā visu augstākās izglītības ciklu, sākot ar 1. un 2. līmeņa augstāko izglītību, ietverot maģistra studijas, kas tagad pieejamas arī Jēkabpils filiālē, un beidzot ar doktora studijām, — norādīja S. Kazaka. No 10. janvāra ir sākusies uzņemšana jaunajā BSA doktora studiju programmā "Juridiskā zinātne".

Vēlas gūt zināšanas, nevis tikai izglītības dokumentu

Jēkabpils pašvaldības Sociālā dienesta vadītājs Juris Tužikovs, kurš bija sociālo darbinieku diplomdarbu aizstāvēšanas komisijas priekšsēdētājs, atzina, ka studentu sniegums no gada gadā aug. — Liela daļa studentu ir strādājoši, bet jāsaka, ka BPMA sniegtā izglītības kvalitāte ir pietiekama darba devējiem. Tāpēc cilvēkiem, kuri pabeiguši BSA un BPMA, ar iegūto diplomu nebūs grūti atrast darbu, — uzsvēra J. Tužikovs.
Uzņēmējdarbības programmas komisijas priekšsēdētājs, "Swedbank" Jēkabpils filiāles vadītājs Gvido Liepiņš ievērojis, ka studenti pēdējos gados kļūst arvien zinātkārāki un tādi, kuri patiešām vēlas gūt zināšanas sev, nevis tikai iegūt papīru par izglītību, ko pieprasa darba devējs, lai saglabātu darba attiecības. Šogad bijis vairāk diplomdarba tēmu par darbinieku motivāciju, iepriekšējos gados biežāk izvēlētā tēma bijusi uzņēmējdarbības analīze vai mārketinga aktivitātes.
- Es uzskatu, ka vērtīga ir jebkura izglītība, kuras iegūšanai cilvēks ir veltījis savu laiku, darbu un pūles. Tie laiki, kad ar vienu iegūtu izglītību un vienu apgūtu profesiju varēja nodzīvot visu mūžu, ir prom. Tāpēc man ir simpātiska ideja par mūžizglītību, kad cilvēks ik pēc gadiem mācās kaut ko jaunu. Turpmāk to darīt nāksies aizvien vairāk. Bet, runājot par augstskolām, varu teikt, ka tās būtiski neatšķiras, atšķirīgs ir tas, cik daudz kurš students paņem šo zināšanu. Šeit ir tas labums, ka studēt var tepat Jēkabpilī, netērējot daudz naudas un nebraucot uz citām pilsētām, bet ir iespēja jautāt pasniedzējiem, zvanīt un kontaktēt. Tas ir ļoti vērtīgi, —pastāstīja G. Liepiņš.
Uzņēmējdarbības programmā diplomdarbu vērtēšanas komisijā strādāja arī profesore Ganna Rešina un Jēkabpils pilsētas pašvaldības Finanšu ekonomikas nodaļas vadītāja Natālija Dardete, Tiesību zinību programmā — zvērināta notāre Eva Igaune-Sēle un juriste Liene Šapkina un Sociālā darba programmā — asociētā profesore Inta Čamane, docente Andra Mite un Salas novada Sociālā dienesta vadītāja Inita Gādmane.
Raksts pārpublicēts no laikraksta "Brīvā Daugava", 22.01.2011.