26.02.2011. - IZLAIDUMS!

Februāra pēdējā sestdienā izlaidums bija BSA un BPMA Jēkabpils filiāli beigušajiem tiesību zinātņu, uzņēmējdarbības vadības, sociālā darbā un psiholoģijas programmas studentiem. Līdz ar to Jēkabpils pusē nu ir vairāk nekā 50 jauno speciālistu ar 2.līmeņa augstākās izglītības diplomu.
- Šis ir gandarījuma brīdis par jūsu padarīto un vienlaikus kā putnam jauns spārnu vēziens jaunam lidojumam, - uzsvēra filiāles direktore Inta Čamane. - Jūs esiet nopirkuši visvērtīgāko preci. Jūs neizvēlējāties kredītā iegādāties greznu savrupmāju vai jaunu kino zāli viesistabai, bet jūs investējāt visvērtīgākajā - savā izglītībā.
Šajā dienā pateicības vārdi tika veltīti augstskolas beidzēju ģimenēm un akadēmiskajam personālam. Smaržoja ziedi, skanēja saksofonista priekšnesumi un notika tradicionālā FOTOGRĀFĒŠANĀS augstskolas beidzēju mantijās, cepurītēs un ar diplomu rokās. Tos absolventiem pasniedza ekonomikas zinātņu doktors BSA senāta priekšsēdētājs un BSA un BPMA dibinātājs Staņislavs Buka, kurš arī aicināja neapstāties un turpināt studijas maģistrantūrā tepat Jēkabpilī.