Iegūst augstskolas diplomus

Februāra pēdējā sestdienā izlaidums Jēkabpils Tautas namā bija 34 Baltijas Starptautiskās akadēmijas un Baltijas Psiholoģijas un menedžmenta augstskolas Jēkabpils filiāles studentiem. 10 absolventi ieguva sociālā darbinieka kvalifikāciju, 9 - uzņēmējdarbības vadītāja kvalifikāciju, 15 - juriskonsulta kvalifikāciju.
Filiāles vadītāja As.prof., Dr.paed. Inta Čamane svinīgajā pasākumā atzīmēja, ka viņa priecājas par studentiem un arī par darba devējiem, kuri pamana šos studentus un dod viņiem darbu. Daudziem augstākā izglītība ļauj saglabāt darbu, citiem augstskolas ļauj iegūt darbu, un tas ir ļoti svarīgi.
- Iegūstot augstskolas diplomu, jūs esat sevi iekļāvuši tajā sabiedrības daļā, ko saucam par intelektuālo eliti. Tas, ka jums ir augstākā izglītība, ie ne vien jūsu personīgais sasniegums, bet tas ir arī bezgala svarīgi mums vieim kā sabiedrībai. Latvija nevar lepoties ar plašu izejvielu klāstu, arī enerģiju mums vēl nākas importēt, tāpēc veiksmīgi tikai ar palielinātu intelektuālo pienesumu. Intelekts var kompensēt gan enerģijas, gan derīgo izrakteņu trūkumu , bet intelekta trūkumu, bet intelekta trūkumu nevar kompensēt ne ar ko citu - ne izejvielu, ne enerģijas pārbagātību, - uzrunā augstskolu beidzējiem teica BSA un BPMA valdes loceklis Valērijs Ņikiforovs, kurš bija ieradies , lai sveiktu jaunos speciālistus un vēlētu viņiem veiksmīgu tālāko karjeru.
Raksts pārpublicēts no laikraksta "Brīvā Daugava", 01.03.2013.