Paldies mūsu augstskolām!

Vēlamies pateikties Baltijas Starptautiskajai akadēmijai un Baltijas Psiholoģijas un menedžmenta augstskolai, abu augstskolu mācībspēkiem un personālam par to, ka mums bija brīnišķīga iespēja studēt un iegūt augstāko izglītību tuvu mājām, Jēkabpils filiālē, nebraukājot uz Rīgu, Rēzekni vai Daugavpili. Šajos nepilnajos piecos gados mums bija iespēja studēt, apgūstot daudz ko jaunu, iepazīt lieliskus cilvēkus – kolēģus un pasniedzējus, un vienmēr priecāties par tikšanos ar filiāles darbiniekiem – laipniem, saprotošiem un arvien gataviem palīdzēt. Mājīgā atmosfērā arī sarežģītās zinības vieglāk nogulst atmiņā.
Mēs varējām saņemt arī dažādas atlaides: par labām sekmēm, ģimeņu atlaidi, ja studē vienlaikus vairāki vienas ģimenes locekļi, un pat budžeta vietas, ko izveidojuši šo augstskolu dibinātāji. Sakarā ar augstskolas piecpadsmit gadu jubileju pirms 4.5 gadiem, iestājoties augstskolā un noslēdzot studiju līgumu, varējām pretendēt uz iespēju iegūt pilnībā apmaksātu pēdējo studiju semestri, ja visi eksāmeni un ieskaites nokārtoti ar pirmo reizi un nebija finansiālo parādu. Šo piedāvājumu izmantoja desmit mūsējie. Visu, ko mūsu augstskola sola, tā arī izpilda. Ir patīkami to apzināties šajā nedrošajā laikā.
Tagad diploms mums jau kabatā un daudzi mūsējie plāno turpināt izglītību maģistrantūrā – arī tepat Jēkabpilī, mūsu filiālē.
Vēlamies pateikties par mums doto iespēju studēt mājās, studēt tepat Jēkabpilī.
Absolventu vārdā studiju programmu „Tiesību zinātne”, „Uzņēmējdarbība” un „Sociālais darbs” kursu vecākie.

Raksts pārpublicēts no laikraksta "Brīvā Daugava", 16.02.2012.

Vizuāls ieskats 04.02.2012. izlaidumā