MAKSĀJUMU NOSACĪJUMI BSA STUDENTIEM 2017./2018.AK.G.

17.01.2018.
IZMAIŅAS: 1UVA, 1TZ, 1SD Mg, 4SD, 3SD, 2SD.


10.01.2018.
IZMAIŅAS: 1PT, 4TZ, 4UD, UD - ind.plāns, 1SD Mg.


05.01.2018.
IZMAIŅAS: 1SD, 2SD.


03.01.2018.
  • STUDENTU IEVĒRĪBAI!
    Jebkurš pārbaudes darbs sekretariātā jānodod līdz plkst. 10.00. Darbu nodošana notiek 3 nedēļu laikā pēc pēdējās lekcijas. Par katru nokavēto darbu ir jāmaksā maksa atbilstoši BSA noteiktajam tarifam.
    Students tiks pārcelts uz nākamo semestri tikai tad, ja akadēmisko parādu skaits nepārsniedz 3 parādus un nav finansiālo parādu.
  • IZMAIŅAS: 1SD, 2TZ, 3TZ, 4TZ.


21.12.2017.
IZMAIŅAS: 4TZ, 4UD, 1UVA, UD - ind.plāns.


16.12.2017.
IZMAIŅAS: 1TZ.


08.12.2017.
IZMAIŅAS: 3TZ, 2TZ.


06.12.2017.
IZMAIŅAS: 1SD Mg., UVA, 1PT.


05.12.2017.
IZMAIŅAS: 3TZ, 4TZ.


29.11.2017.
IZMAIŅAS: 1TZ, 4UD, 3SD, 4SD, 1SD Mg.


25.11.2017.
IZMAIŅAS: 1PT.


24.11.2017.
IZMAIŅAS: 3TZ, 4SD, 2SD maģ.


23.11.2017.
IZMAIŅAS: 1SD maģ., 1TZ, 3TZ, 4TZ, 4UD, 1SD.


17.11.2017.
IZMAIŅAS: 3SD; 4SD; 1SD maģ.; 4UD.


08.11.2017.
IZMAIŅAS: Mģ.PT; 1SD; 3SD; 4SD;


03.11.2017.
IZMAIŅAS: 4UD


02.11.2017.
IZMAIŅAS: 2SD,4SD


31.08.2017.
UZMANĪBU: Ir pieejami nodarbību saraksti 2017./2018. akadēmiskā gada rudens semestrim.
Plānotajos nodarbību (lekciju) sarakstos ir iespējamas izmaiņas, tādēļ lūdzu sekojiet līdzi iespējamām izmaiņām!
Sekmīgu un priecīgu jauno mācību gadu!


16.05.2017.
UZMANĪBU SOCIĀLĀ DARBA PROGRAMMAS STUDENTIEM!