MAKSĀJUMU NOSACĪJUMI BSA STUDENTIEM 2018./2019.AK.G.


18.01.2019.
IZMAIŅAS:UD - ind.plāns.


17.01.2019.
IZMAIŅAS: 1SD, 2SD, UD - ind.plāns.


15.01.2019.
IZMAIŅAS: 1PT.


09.01.2019.
IZMAIŅAS: 1SD, 2SD, 3SD, 1UD.


04.01.2019.
 • IZMAIŅAS: 1SD, 2SD, 3SD, 1UD, UD - ind.plāns.
 • UZMANĪBU!
  Visus tos, kam ir parādi vai "starpības" studiju disciplīnā "Biznesa/profesionālā krievu valoda" (Vieslekt. A.Grigaloviča), 18.01.2019. plkst.17.00 pasniedzēja aicina uz konsultāciju.03.01.2019.
IZMAIŅAS: 1SD, 2SD, 3SD, 1UD.


02.01.2019.
IZMAIŅAS: 4TZ, UD - ind.plāns.


12.12.2018.
IZMAIŅAS: 2TZ, 1UVA, 1PT.


05.12.2018.
IZMAIŅAS: 1UD, 2TZ, 2UVA, 2SDmg.


29.11.2018.
IZMAIŅAS: 1SD, 1UD, UD - ind.plāns, 1UVA, 2UVA.


28.11.2018.
 • IZMAIŅAS: 2PT, 2TZ, UD - ind.plāns.
 • UZMANĪBU!
  01.decembrī mācību daļa apmeklētājus pieņems līdz plkst. 12.00.


21.11.2018.
IZMAIŅAS: 1UVA, 1PT, 1SD, 2SD, 3SD, 1UD.


14.11.2018.
UZMANĪBU!
16.novembrī filiāle ar studējošajiem strādā no 13.30-18.30.
17.novembrī apmeklētāji netiek pieņemti.


08.11.2018.
IZMAIŅAS: 1SD, 2SD, 3SD, 4SD, 1UD, 2TZ, 3TZ, 4TZ, 2PT.


07.11.2018.
IZMAIŅAS: UD - ind.plāns.


01.11.2018.
IZMAIŅAS: 1SD, 2SD, 3SD, 4SD.


31.10.2018.
IZMAIŅAS: 4TZ, 1PT, 1UVA, 2UVA, UD - ind.plāns.


26.10.2018.
IZMAIŅAS: 2TZ.


24.10.2018.
 • IZMAIŅAS: 3TZ, UD - ind.plāns, 1PT, 1UVA.
 • UZMANĪBU VISIEM, STUDENTIEM UN MAĢISTRANTIEM!
  Atgādinām, ka ir jābūt derīgai studenta apliecībai (ISIC kartei). Ja kādam nav vai arī ir beidzies tās derīguma termiņš, lūdzam griezties mācību daļā pēc informācijas par apliecības iegūšanu.
 • UZMANĪBU!
  Aicinām piedalīties VIII starptautiskajā zinātniski praktiskajā konferencē «MŪSDIENU TENDENCES UN TEHNOLOĢIJAS DIZAINA IZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBĀ BOLOŅAS PROCESA IETVAROS» Baltijas Starptautiskajā akadēmijā, Lomonosova ielā 4, Rīgā, 2019. gada 25. janvārī. SĪKĀK.17.10.2018.
IZMAIŅAS: 2TZ, 3TZ, 4TZ, 1SD, 2SD, 3SD, 1UD, 1PT.


13.10.2018.
IZMAIŅAS: 4SD.


12.10.2018.
IZMAIŅAS: 1UD.


03.10.2018.
IZMAIŅAS: 1UVA, 1TZ, 1PT, 1SDmg, 4TZ.


02.10.2018.
IZMAIŅAS: 3SD.


28.09.2018.
IZMAIŅAS: UD - ind.plāns.


25.09.2018.
IZMAIŅAS: 1SD, 2SD, 3SD, 4SD, 2SDmg, 1UD, 2UVA.


21.09.2018.
IZMAIŅAS: 3SD, 4SD, 2SDmg, 1UD.


20.09.2018.
IZMAIŅAS: 1SD, 2SD.


19.09.2018.
VISU 4.KURSU STUDENTIEM, KĀ ARĪ TIEM 2.KURSA MAĢISTRANTIEM, KURI MAĢISTRA DARBU AIZSTĀVĒS PAVASARĪ!
Iesniegums diplomdarba/maģistra darba tēmas pieteikumam mācību daļā ar darba vadītāja parakstu jāiesniedz līdz 10.novembrim. Iesnieguma veidlapas pieejamas sadaļā Studiju procesam.


17.09.2018.
 • IZMAIŅAS: 1SD, 2SD, 3SD, 1SDmg, 2SDmg, 1PT, 2PT, 1UD, 1UVA, 2UVA.
 • STUDIJU PROGRAMMU "TIESĪBU ZINĀTNE" UN "PRIVĀTTIESĪBAS" STUDENTIEM, MAĢISTRANTIEM UN ABSOLVENTIEM!
  Žurnāls “Jurista Vārds” izsludina 13. pētniecisko darbu konkursu un aicina tajā piedalīties Latvijas augstskolu jurisprudences studentus, kā arī jaunos, tikko absolvējušos, speciālistus.
  Dalība konkursā ir iespēja iegūt pieredzi, iepazīties ar citiem autoriem, kā arī pierādīt savas spējas žūrijas locekļiem, bet pēc tam arī visiem žurnāla “Jurista Vārds” lasītājiem.
  Vairāk par konkursu un tajā iesniedzamajiem darbiem - pielikumā.13.09.2018.
 • IZMAIŅAS: 2TZ, 4TZ.
 • UZMANĪBU!
  Atgādinām, ka iesniegumi par visa veida atlaidēm (ģimenes, invalīda u.tml.) sekretariātā jāuzraksta līdz 15.septembrim.10.09.2018.
IZMAIŅAS: 1TZ, 2TZ, 3TZ, 4TZ, 1UD, 1SD, 1PT, 2PT, 1UVA, 2UVA, 1SDmg, 2SDmg.


31.08.2018.
IZMAIŅAS: 4SD.


30.08.2018.
UZMANĪBU!
Sadaļā Nodarbību saraksti pieejami lekciju grafiki 07.-08.09.2018. (atsevišķām grupām par ilgāku laika periodu). Sekojiet līdzi informācijai, jo grafiki tiks papildināti!


27.08.2018.
UZMANĪBU!
2018./2019. studiju gads Jēkabpils filiālē sāksies ar 7.septembri (atsevišķām grupām nodarbības sāksies ar 14.septembri). Sekojiet līdzi informācijai mājas lapā!


14.08.2018.
DARBA PIEDĀVĀJUMS!
Ģimenes un audžuģimenes atbalsta biedrība 'DOMUS" aicina pievienoties savai komandai sociālo darbinieku, kas ieguvis augstāko izglītību sociālā darbā un kuram ir pieredze darbā ar bērniem ne mazāk kā 3 gadi pēdējo 5 gadu laikā. Piedāvājam slēgt darba līgumu ar summēto darba laiku. Interesentiem lūgums zvanīt uz tālruni 29256484.


MAĢISTRANTIEM!
Turpmāk visu ieskaišu/eksāmenu nodošanas termiņš būs 4 nedēļas, ja vien mācību daļā nav noteikts savādāk. Darbu nodošanas termiņus var aplūkot sadaļā Nodarbību saraksti zem lekciju grafikiem kā Pārbaudījumu kārtošanas plāni. Atgādinām, ka, nododot darbu pēc noteiktā termiņa, par to ir jāmaksā maksa atbilstoši BSA noteiktajiem tarifiem.


UZMANĪBU!
Atgādinām, ka ir jābūt derīgām studentu apliecībām (ISIC kartēm). Tiem, kam tādas nav izsniegtas, lūdzam par to iegūšanu interesēties sekretariātā.


STUDENTU IEVĒRĪBAI!
Jebkurš pārbaudes darbs sekretariātā jānodod līdz plkst. 10.00. Darbu nodošana notiek 3 nedēļu laikā pēc pēdējās lekcijas. Par katru nokavēto darbu ir jāmaksā maksa atbilstoši BSA noteiktajam tarifam.
Students tiks pārcelts uz nākamo semestri tikai tad, ja akadēmisko parādu skaits nepārsniedz 3 parādus un nav finansiālo parādu.