MAKSĀJUMU NOSACĪJUMI BSA STUDENTIEM 2018./2019.AK.G.


19.03.2019.
IZMAIŅAS: 3SD, 1UVA, 1SDmg.


14.03.2019.
IZMAIŅAS: 3SD.


13.03.2019.
IZMAIŅAS: 1SD, 3TZ.


07.03.2019.
 • UZMANĪBU!
  08.03.2019. filiālē apmeklētāji netiks pieņemti.
 • IZMAIŅAS: 2TZ, 3TZ, 3SD.06.03.2019.
IZMAIŅAS: UD - ind.plāns, 3TZ.


28.02.2019.
IZMAIŅAS: 2SD mg, 1UVA, 1PT.


27.02.2019.
IZMAIŅAS: 3SD, 4SD, 1UVA, 2UVA.


26.02.2019.
IZMAIŅAS: 1UD.


22.02.2019.
 • UZMANĪBU TIEM, KAS SAVUS DIPLOMDARBUS VAI MAĢISTRA DARBUS AIZSTĀVĒS ŠAJĀ VASARĀ!
  Visiem akadēmiskajiem parādiem mācību daļā jābūt nodotiem līdz 10.aprīlim, lai varētu tikt pielaists pie priekšaizstāvēšanas. Izņēmums ir prakses un kursa darbi, kurus varēs aizstāvēt priekšaizstāvēšanas laikā.
 • IZMAIŅAS: 2TZ.


19.02.2019.
IZMAIŅAS: 1UD, UD - ind.plāns, 1UVA, 1SD, 3SD.


14.02.2019.
UZMANĪBU!
Sakarā ar maģistra diplomu izsniegšanu filiāle 15.02.2019. apmeklētājus pieņems no plkst. 16.00.


13.02.2019.
 • STUDIJU PROGRAMMAS "SOCIĀLAIS DARBS" STUDENTIEM!
  Sadaļā Nodarbību saraksti pieejami lekciju grafiki pavasara semestrim.
 • IZMAIŅAS: 1UD, UD - ind.plāns, 2SDmg, 1UVA, 2UVA, 1PT.


12.02.2019.
 • UZMANĪBU!
  Piektdien 15.februārī plkst. 13.00 Jēkabpils pilsētas pašvaldībā Brīvības ielā 120 paredzēta pieņemšana pie pašvaldības vadības un svinīga diplomu izsniegšana profesionālā maģistra programmu absolventiem.
 • IZMAIŅAS: 1SD, 2SD.


06.02.2019.
IZMAIŅAS: 3TZ, UD - ind.plāns, 1PT, 1UVA, 2UVA, 2SDmg.


05.02.2019.
UZMANĪBU!
Sestdien 9.februārī no plkst. 12.00-14.00 būs konsultācija pie Vieasist. Ingas Lapinskas saistībā ar jautājumiem par studiju disciplīnu "Profesionālā angļu valoda". Šajā laikā būs iespējams iegūt vērtējumu (mutiskā + rakstiskā daļa) arī tiem 2TZ studentiem, kas dažādu apstākļu dēļ nevarēs ierasties uz eksāmenu 8.februārī.


31.01.2019.
VISIEM OTRO UN TREŠO KURSU STUDENTIEM!
Līdz 13.04.2019. sekretariātā jāiesniedz iesniegums par kursa darba tēmu, kuru ir parakstījis kursa darba vadītājs. Iesnieguma veidlapas pieejams sadaļā Studiju procesam. Kursa darbu aizstāvēšana notiks jūnija sākumā/vidū. Sīkāka informācija sekretariātā.


30.01.2019.
 • UZMANĪBU!
  Sadaļā Nodarbību saraksti pieejami pārbaudījumu kārtošanas plāni pavasara semestrim.
 • STUDIJU PROGRAMMAS "TIESĪBU ZINĀTNE" STUDENTIEM!
  Sadaļā Nodarbību saraksti pieejami lekciju grafiki pavasara semestrim.


29.01.2019.
IZMAIŅAS: 2TZ, 1PT, 3SD, 2SD, 1SD, 1UVA.


24.01.2019.
IZMAIŅAS: 1SD, 2SD, 3SD.


18.01.2019.
IZMAIŅAS:UD - ind.plāns.


17.01.2019.
IZMAIŅAS: 1SD, 2SD, UD - ind.plāns.


15.01.2019.
IZMAIŅAS: 1PT.


09.01.2019.
IZMAIŅAS: 1SD, 2SD, 3SD, 1UD.


04.01.2019.
 • IZMAIŅAS: 1SD, 2SD, 3SD, 1UD, UD - ind.plāns.
 • UZMANĪBU!
  Visus tos, kam ir parādi vai "starpības" studiju disciplīnā "Biznesa/profesionālā krievu valoda" (Vieslekt. A.Grigaloviča), 18.01.2019. plkst.17.00 pasniedzēja aicina uz konsultāciju.03.01.2019.
IZMAIŅAS: 1SD, 2SD, 3SD, 1UD.


02.01.2019.
IZMAIŅAS: 4TZ, UD - ind.plāns.


MAĢISTRANTIEM!
Turpmāk visu ieskaišu/eksāmenu nodošanas termiņš būs 4 nedēļas, ja vien mācību daļā nav noteikts savādāk. Darbu nodošanas termiņus var aplūkot sadaļā Nodarbību saraksti zem lekciju grafikiem kā Pārbaudījumu kārtošanas plāni. Atgādinām, ka, nododot darbu pēc noteiktā termiņa, par to ir jāmaksā maksa atbilstoši BSA noteiktajiem tarifiem.


UZMANĪBU!
Atgādinām, ka ir jābūt derīgām studentu apliecībām (ISIC kartēm). Tiem, kam tādas nav izsniegtas, lūdzam par to iegūšanu interesēties sekretariātā.


STUDENTU IEVĒRĪBAI!
Jebkurš pārbaudes darbs sekretariātā jānodod līdz plkst. 10.00. Darbu nodošana notiek 3 nedēļu laikā pēc pēdējās lekcijas. Par katru nokavēto darbu ir jāmaksā maksa atbilstoši BSA noteiktajam tarifam.
Students tiks pārcelts uz nākamo semestri tikai tad, ja akadēmisko parādu skaits nepārsniedz 3 parādus un nav finansiālo parādu.