MAKSĀJUMU NOSACĪJUMI BSA STUDENTIEM 2017./2018.AK.G.

21.02.2018.
 • PIRMO KURSU STUDENTIEM!
  Pārbaudes darba uzdevumi studiju disciplīnā "Loģika" (latviešu un krievu valodā). Nodošanas termiņš - 10.03.2018.
 • UZMANĪBU!
  Sakarā ar svinīgo pieņemšanu pie Jēkabpils pilsētas pašvaldības priekšsēdētāja par godu maģistra diplomu izsniegšanai, filiāle savu darbu piektdien 23.februārī sāks plkst. 16.00.


20.02.2018.
 • IZMAIŅAS: 1UVA, 1PT, 3TZ, 3SD.
 • UZMANĪBU VISU KURSU STUDENTIEM UN MAĢISTRANTIEM!
  *Iesniegumus par atlaidēm (ģimenes, invalīda u.tml.) mācību daļā jāiesniedz līdz 24.februārim.
  *Iesniegumus valsts galvotā kredīta saņemšanai pieņemam līdz 15.04.2018.
 • UZMANĪBU!
  Atgādinām, ka ir jābūt derīgām studentu apliecībām (ISIC kartēm). Tiem, kam tādas nav izsniegtas, lūdzam par to iegūšanu interesēties sekretariātā.


17.02.2018.
 • VISU PROGRAMMU 2. UN 3.KURSU STUDENTIEM!
  Līdz 17.03.2018. mācību daļā jāiesniedz darba vadītāja parakstīts iesniegums par specializētās disciplīnas kursa darba tēmu. Iesnieguma veidlapas pieejamas sadaļā "Studiju procesam".
 • STUDIJU PROGRAMMAS "PRIVĀTTIESĪBAS" 1.KURSA MAĢISTRANTIEM!
  Uz e-pastiem ir nosūtīti materiāli studiju disciplīnai "Starptautiskais civilprocess".
 • IZMAIŅAS: 3TZ.


16.02.2018.
 • STUDIJU PROGRAMMAS "TIESĪBU ZINĀTNE" 1.KURSA STUDENTIEM!
  Pasniedzējas slimības dēļ šodien 16.02.2018. tiek atcelta lekcija Angļu valodā. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
 • STUDIJU PROGRAMMAS "TIESĪBU ZINĀTNE" 4.KURSA STUDENTIEM!
  Uz e-pastiem ir nosūtīti praktiskā darba noteikumi studiju disciplīnā "Vispārīgā psiholoģija".


15.02.2018.
IZMAIŅAS: 1SD.


14.02.2018.
 • STUDIJU PROGRAMMAS "TIESĪBU ZINĀTNE" 3.KURSA STUDENTIEM!
  Uz e-pastiem ir nosūtīti materiāli studiju disciplīnai "Apdrošināšanas tiesības".
 • STUDIJU PROGRAMMAS "SOCIĀLAIS DARBS" MAĢISTRANTIEM UN 4.KURSA STUDENTIEM!
  Uz e-pastiem ir nosūtīti materiāli studiju disciplīnai "Supervīzija sociālajā darbā".
 • IZMAIŅAS: 3SD, 1PT, 1UVA.


13.02.2018.
 • UZMANĪBU STUDENTIEM UN PASNIEDZĒJIEM!
  Atgādinām piemirstu lietu - mašīnas jānovieto skolas iekšpagalmā vai arī autostāvvietā pie tirdzniecības centra "Aura", jo uz ielas pie 2.vidusskolas darbojas ceļa zīme "Stāvēt aizliegts".
 • PROGRAMMU "PRIVĀTTIESĪBAS" UN "UZŅĒMĒJDARBĪBAS VADĪBA UN ADMINISTRĒŠANA" (3 SEM.) MAĢISTRANTIEM!
  Maģistra darbu tēmas (ar darba vadītāja parakstu) sekretariātā jāiesniedz līdz 11.maijam. Iesnieguma veidlapas izsūtītas uz e-pastu.
 • STUDIJU PROGRAMMAS "SOCIĀLAIS DARBS" STUDENTIEM (PROF.BAKALAURS)!
  Ir pieejami nodarbību saraksti 2017./2018. akadēmiskā gada pavasara semestrim. Plānotajos nodarbību sarakstos ir iespējamas izmaiņas, tādēļ lūdzu sekojiet līdzi informācijai!
 • IZMAIŅAS: 1TZ, 2TZ, 3TZ, 4UD, UD ind.plāns.


08.02.2018.
IZMAIŅAS: 1TZ, 1SD.


27.02.2018.
 • UZMANĪBU VISU KURSU STUDENTIEM!
  Ja ir radušās kādas izmaiņas kontaktinformācijā (tālrunis, e-pasts, adrese u.tml.), lūgums par to ziņot arī mācību daļai.
 • STUDIJU PROGRAMMAS "TIESĪBU ZINĀTNE" STUDENTIEM!
  Tie studenti, kas atkārtoti vēlas aizstāvēt prakšu parādus, varēs to izdarīt 23.02.2018. plkst. 17.00.


01.02.2018.
IZMAIŅAS: 2TZ, 3TZ, 1PT, 1UVA.


30.01.2018.
IZMAIŅAS: 1SD, 2SD, 3SD, 4SD, UD ind.plāns, 4UD.


25.01.2018.
UZMANĪBU!
Ir pieejami nodarbību saraksti studiju programmai "Tiesību zinātne" 2017./2018. akadēmiskā gada pavasara semestrim.
Plānotajos nodarbību sarakstos ir iespējamas izmaiņas, tādēļ lūdzu sekojiet līdzi informācijai!


17.01.2018.
IZMAIŅAS: 1UVA, 1TZ, 1SD Mg, 4SD, 3SD, 2SD.


10.01.2018.
IZMAIŅAS: 1PT, 4TZ, 4UD, UD - ind.plāns, 1SD Mg.


05.01.2018.
IZMAIŅAS: 1SD, 2SD.


03.01.2018.
 • STUDENTU IEVĒRĪBAI!
  Jebkurš pārbaudes darbs sekretariātā jānodod līdz plkst. 10.00. Darbu nodošana notiek 3 nedēļu laikā pēc pēdējās lekcijas. Par katru nokavēto darbu ir jāmaksā maksa atbilstoši BSA noteiktajam tarifam.
  Students tiks pārcelts uz nākamo semestri tikai tad, ja akadēmisko parādu skaits nepārsniedz 3 parādus un nav finansiālo parādu.
 • IZMAIŅAS: 1SD, 2TZ, 3TZ, 4TZ.