MAKSĀJUMU NOSACĪJUMI BSA STUDENTIEM 2017./2018.AK.G.
LUSTĪGU LĪGOŠANU!

21.06.2018.
UZMANĪBU!
22.06.2018. filiāle apmeklētājus nepieņem.


15.06.2018.
UZMANĪBU!
16.06.2018. filiāle apmeklētājus nepieņem.


14.06.2018.
IZMAIŅAS: UD 2,3 (Individuālais plāns), Mg.UVA


13.06.2018.
IZMAIŅAS: 1PT.


08.06.2018.
UZMANĪBU!
09.06.2018. sekretariāts apmeklētājus pieņem līdz plkst. 11.30.


06.06.2018.
Uzmanību!: Svinīgais pasākums augstākās izglītības diplomu izsniegšanai notiks 22.06.2018. plkst. 13.00 Jēkabpils Tautas namā (Vecpilsētas laukums 3). Tiekamies!


06.06.2018.
IZMAIŅAS: 1SD, 2SD


05.06.2018.
 • IZMAIŅAS: UD - ind.plāns, 3TZ, 3SD.
 • STUDIJU PROGRAMMAS "TIESĪBU ZINĀTNE" 2. UN 3.KURSA STUDENTIEM!
  Atkārtota kursa darbu un prakšu aizstāvēšana notiks 08.06.2018. plkst. 17.30.


24.05.2018.
IZMAIŅAS: Mg PT.


16.05.2018.
IZMAIŅAS: 3TZ.


15.05.2018.
 • SOCIĀLĀ DARBA STUDENTIEM UN MAĢISTRANTIEM!
  Komisija atkārtotai diplomdarbu priekšaizstāvēšanai, pirmsdiploma prakšu, kursa darbu un prakšu aizstāvēšanai būs pieejama 18.maijā plkst.17.00.
 • IZMAIŅAS: 1SD, 2SD, 3SD, 4SD, UD - ind.plāns, 1UVA, 2TZ, 3TZ.


11.05.2018.
IZMAIŅAS: 3SD, 4SD.


09.05.2018.
 • UZMANĪBU !
  10.maijā sekretariāts apmeklētājus pieņem no 08.30-15.30.
 • IZMAIŅAS: 1SD.


02.05.2018.
 • FILIĀLES APMEKLĒTĀJU PIEŅEMŠANAS LAIKS SVĒTKU PERIODĀ!
  03.05.2018.: 08.30 - 13.30
  04.05.2018.: brīvs
  05.05.2018.: brīvs
 • IZMAIŅAS: 1TZ.


27.04.2018.
 • UZMANĪBU !
  27.aprīlī sekretariāts apmeklētājus pieņem: no 08.30-13.30 un no 16.00-19.00.
 • IZMAIŅAS: 3TZ.


24.04.2018.
IZMAIŅAS: 1SD, 2SD, 4SD.


17.04.2018.
IZMAIŅAS: 1TZ, 2TZ.


12.04.2018.
STUDIJU PROGRAMMAS "SOCIĀLAIS DARBS" 2. UN 3.KURSA STUDENTIEM!
Uz e-pastiem nosūtīti eksaminācijas uzdevumi studiju disciplīnā "Statistiskās metodes sociālajā darbā" (Vieslekt., Mg.paed. Rita Kozlova). Darba nodošanas termiņš - 28.04.2018.


11.04.2018.
IZMAIŅAS: 1SD, 1TZ.


10.04.2018.
 • UZMANĪBU STUDIJU PROGRAMMAS "TIESĪBU ZINĀTNE" STUDENTIEM!
  Prakses un kursa darbus (parādus) būs iespējams aizstāvēt 27.aprīlī plkst. 18.00.
 • IZMAIŅAS: 2TZ.


06.04.2018.
IZMAIŅAS: 2SD, 3SD.


04.04.2018.
IZMAIŅAS: 1SD, 2SD, 3SD, 4SD.


03.04.2018.
IZMAIŅAS: UD - ind.plāns, 3SD, 2SD, 1SD, 1TZ, 1PT.


28.03.2018.
 • UZMANĪBU VISU KURSU STUDENTIEM UN JO ĪPAŠI MAĢISTRANTIEM!
  Aicinām piedalīties studentu un jauno pētnieku konferencē SĪKĀK
  .
 • FILIĀLES DARBA LAIKS SVĒTKU PERIODĀ
  29.03.2018. ceturtdiena - 08.30-14.00
  30.03.2018. piektdiena - BRĪVS
  31.03.2018. sestdiena - BRĪVS


22.03.2018.
IZMAIŅAS: UD - ind.plāns, 4UD.


21.03.2018.
 • VISIEM 4.KURSU STUDENTIEM!
  Vēršam uzmanību uz to, ka visai studiju maksai ir jābūt samaksātai vismaz 10 dienas pirms diplomdarbu aizstāvēšanas. Tā kā diplomdarba aizstāvēšana ir paredzēta jūnija vidū vai nedaudz ātrāk, tad orientējoši studiju maksa ir jāsamaksā līdz 01.06.2018.
 • IZMAIŅAS: 2SD, 3SD, 3TZ.


16.03.2018.
 • STUDIJU PROGRAMMAS "SOCIĀLAIS DARBS" 2. UN 3.KURSA STUDENTIEM!
  Sakarā ar pasniedzējas Ritas Kozlovas slimību, lekcija "Statistiskās metodes sociālajā darbā" rīt 17.martā tiek atcelta. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
 • STUDIJU PROGRAMMAS "PRIVĀTTIESĪBAS" 1.KURSA MAĢISTRANTIEM!
  Uz e-pastiem ir nosūtīta informācija par profesionālo praksi.
 • IZMAIŅAS: 1PT.


15.03.2018.
 • MAĢISTRANTIEM!
  Turpmāk visu ieskaišu/eksāmenu nodošanas termiņš būs 4 nedēļas, ja vien mācību daļā nav noteikts savādāk. Darbu nodošanas termiņus var aplūkot sadaļā Nodarbību saraksti zem lekciju grafikiem kā Pārbaudījumu kārtošanas plāni. Atgādinām, ka, nododot darbu pēc noteiktā termiņa, par to ir jāmaksā maksa atbilstoši BSA noteiktajiem tarifiem.
 • IZMAIŅAS: UD ind.plāns.


13.03.2018.
 • UZMANĪBU TIEM 4.KURSU STUDENTIEM, KAS SAVUS DIPLOMDARBUS RAKSTA PIE PROF. INTAS ČAMANES!
  Lūdzam laicīgi sekretariātā pieteikties diplomdarba izstrādes procesa konsultācijām pie darba vadītājas. Atgādinām, ka uz priekšaizstāvēšanu jābūt gataviem 80% no diplomdarba.
 • 2. UN 3.KURSU STUDENTIEM!
  Kursa darbu iesniegumu nodošanas termiņš tiek pagarināts līdz 24.03.2018.


07.03.2018.
UZMANĪBU!
08.03.2018. filiāles darba laiks no plkst. 08.30 līdz 16.00.


06.03.2018.
IZMAIŅAS: 1TZ, 2TZ, 2SD, 3SD.


03.03.2018.
IZMAIŅAS: 1TZ, 2TZ, 3TZ, 1SD Mg, 1UVA, 1PT.


02.03.2018.
IZMAIŅAS: 4SD, 4TZ, 4UD.


01.03.2018.
IZMAIŅAS: 2SD


28.02.2018.
IZMAIŅAS: 1TZ, 4TZ.


27.02.2018.
IZMAIŅAS: 1SD Mg, 2TZ, 1PT.


24.02.2018.
IZMAIŅAS: 1SD, 1TZ, 4UD, 1UVA, UD ind.plāns.


21.02.2018.
 • PIRMO KURSU STUDENTIEM!
  Pārbaudes darba uzdevumi studiju disciplīnā "Loģika" (latviešu un krievu valodā). Nodošanas termiņš - 10.03.2018.
 • UZMANĪBU!
  Sakarā ar svinīgo pieņemšanu pie Jēkabpils pilsētas pašvaldības priekšsēdētāja par godu maģistra diplomu izsniegšanai, filiāle savu darbu piektdien 23.februārī sāks plkst. 16.00.


20.02.2018.
 • IZMAIŅAS: 1UVA, 1PT, 3TZ, 3SD.
 • UZMANĪBU VISU KURSU STUDENTIEM UN MAĢISTRANTIEM!
  *Iesniegumus par atlaidēm (ģimenes, invalīda u.tml.) mācību daļā jāiesniedz līdz 24.februārim.
  *Iesniegumus valsts galvotā kredīta saņemšanai pieņemam līdz 15.04.2018.
 • UZMANĪBU!
  Atgādinām, ka ir jābūt derīgām studentu apliecībām (ISIC kartēm). Tiem, kam tādas nav izsniegtas, lūdzam par to iegūšanu interesēties sekretariātā.


17.02.2018.
 • VISU PROGRAMMU 2. UN 3.KURSU STUDENTIEM!
  Līdz 17.03.2018. mācību daļā jāiesniedz darba vadītāja parakstīts iesniegums par specializētās disciplīnas kursa darba tēmu. Iesnieguma veidlapas pieejamas sadaļā "Studiju procesam".
 • STUDIJU PROGRAMMAS "PRIVĀTTIESĪBAS" 1.KURSA MAĢISTRANTIEM!
  Uz e-pastiem ir nosūtīti materiāli studiju disciplīnai "Starptautiskais civilprocess".
 • IZMAIŅAS: 3TZ.


16.02.2018.
 • STUDIJU PROGRAMMAS "TIESĪBU ZINĀTNE" 1.KURSA STUDENTIEM!
  Pasniedzējas slimības dēļ šodien 16.02.2018. tiek atcelta lekcija Angļu valodā. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
 • STUDIJU PROGRAMMAS "TIESĪBU ZINĀTNE" 4.KURSA STUDENTIEM!
  Uz e-pastiem ir nosūtīti praktiskā darba noteikumi studiju disciplīnā "Vispārīgā psiholoģija".


15.02.2018.
IZMAIŅAS: 1SD.


14.02.2018.
 • STUDIJU PROGRAMMAS "TIESĪBU ZINĀTNE" 3.KURSA STUDENTIEM!
  Uz e-pastiem ir nosūtīti materiāli studiju disciplīnai "Apdrošināšanas tiesības".
 • STUDIJU PROGRAMMAS "SOCIĀLAIS DARBS" MAĢISTRANTIEM UN 4.KURSA STUDENTIEM!
  Uz e-pastiem ir nosūtīti materiāli studiju disciplīnai "Supervīzija sociālajā darbā".
 • IZMAIŅAS: 3SD, 1PT, 1UVA.


13.02.2018.
 • UZMANĪBU STUDENTIEM UN PASNIEDZĒJIEM!
  Atgādinām piemirstu lietu - mašīnas jānovieto skolas iekšpagalmā vai arī autostāvvietā pie tirdzniecības centra "Aura", jo uz ielas pie 2.vidusskolas darbojas ceļa zīme "Stāvēt aizliegts".
 • PROGRAMMU "PRIVĀTTIESĪBAS" UN "UZŅĒMĒJDARBĪBAS VADĪBA UN ADMINISTRĒŠANA" (3 SEM.) MAĢISTRANTIEM!
  Maģistra darbu tēmas (ar darba vadītāja parakstu) sekretariātā jāiesniedz līdz 11.maijam. Iesnieguma veidlapas izsūtītas uz e-pastu.
 • STUDIJU PROGRAMMAS "SOCIĀLAIS DARBS" STUDENTIEM (PROF.BAKALAURS)!
  Ir pieejami nodarbību saraksti 2017./2018. akadēmiskā gada pavasara semestrim. Plānotajos nodarbību sarakstos ir iespējamas izmaiņas, tādēļ lūdzu sekojiet līdzi informācijai!
 • IZMAIŅAS: 1TZ, 2TZ, 3TZ, 4UD, UD ind.plāns.


08.02.2018.
IZMAIŅAS: 1TZ, 1SD.


27.02.2018.
 • UZMANĪBU VISU KURSU STUDENTIEM!
  Ja ir radušās kādas izmaiņas kontaktinformācijā (tālrunis, e-pasts, adrese u.tml.), lūgums par to ziņot arī mācību daļai.
 • STUDIJU PROGRAMMAS "TIESĪBU ZINĀTNE" STUDENTIEM!
  Tie studenti, kas atkārtoti vēlas aizstāvēt prakšu parādus, varēs to izdarīt 23.02.2018. plkst. 17.00.


01.02.2018.
IZMAIŅAS: 2TZ, 3TZ, 1PT, 1UVA.


30.01.2018.
IZMAIŅAS: 1SD, 2SD, 3SD, 4SD, UD ind.plāns, 4UD.


25.01.2018.
UZMANĪBU!
Ir pieejami nodarbību saraksti studiju programmai "Tiesību zinātne" 2017./2018. akadēmiskā gada pavasara semestrim.
Plānotajos nodarbību sarakstos ir iespējamas izmaiņas, tādēļ lūdzu sekojiet līdzi informācijai!


17.01.2018.
IZMAIŅAS: 1UVA, 1TZ, 1SD Mg, 4SD, 3SD, 2SD.


10.01.2018.
IZMAIŅAS: 1PT, 4TZ, 4UD, UD - ind.plāns, 1SD Mg.


05.01.2018.
IZMAIŅAS: 1SD, 2SD.


03.01.2018.
 • STUDENTU IEVĒRĪBAI!
  Jebkurš pārbaudes darbs sekretariātā jānodod līdz plkst. 10.00. Darbu nodošana notiek 3 nedēļu laikā pēc pēdējās lekcijas. Par katru nokavēto darbu ir jāmaksā maksa atbilstoši BSA noteiktajam tarifam.
  Students tiks pārcelts uz nākamo semestri tikai tad, ja akadēmisko parādu skaits nepārsniedz 3 parādus un nav finansiālo parādu.
 • IZMAIŅAS: 1SD, 2TZ, 3TZ, 4TZ.