29.05.2019.
IZMAIŅAS: 1SD.


29.05.2019.
IZMAIŅAS: 1UD.


22.05.2019.
IZMAIŅAS: UD - ind..


15.05.2019.
IZMAIŅAS: 3TZ.


14.05.2019.
 • IZMAIŅAS: 1UD, 1SD.
 • STUDIJU PROGRAMMAS "UZŅĒMĒJDARBĪBA" 4.KURSU STUDENTIEM!
  Diplomdarbi mācību daļā jānodod līdz 25.maija (sestdiena) plkst. 10.00.08.05.2019.
IZMAIŅAS: 3TZ, 1UD, UD - ind.plāns.


07.05.2019.
IZMAIŅAS: 2SDmg, 2UVA, UD - ind.plāns.


03.05.2019.
 • STUDIJU PROGRAMMAS "TIESĪBU ZINĀTNE" UN "SOCIĀLAIS DARBS" 4.KURSU STUDENTIEM!
  Diplomdarbi mācību daļā jānodod 13.maijā (pirmdiena) laika posmā no 16.30-17.30 vai arī iepriekšējā nedēļā filiāles darba laika ietvaros.
 • STUDIJU PROGRAMMAS "UZŅĒMĒJDARBĪBA" 4.KURSU STUDENTIEM!
  Diplomdarbi mācību daļā jānodod līdz 18.maija (sestdiena) plkst. 10.00.
 • MAĢISTRA PROGRAMMU "UZŅĒMĒJDARBĪBAS VADĪBA UN ADMINISTRĒŠANA" UN "SOCIĀLAIS DARBS" 2.KURSU MAĢISTRANTIEM!
  Maģistra darbi mācību daļā jānodod līdz 25.maija (sestdiena) plkst. 10.00.02.05.2019.
IZMAIŅAS: 3SD.


24.04.2019.
IZMAIŅAS: UD - ind.plāns, 1UVA, 2UVA, 3SD.


17.04.2019.
STUDIJU PROGRAMMAS "TIESĪBU ZINĀTNE" STUDENTIEM!
2019.gada 13. un 14.maijā Baltijas Starptautiskajā akadēmijā, Lomonosova ielā 1, Rīgā, 207.auditorijā ERASMUS programmas ietvaros notiks Saragosas Universitātes (Spānija) profesores Dr. Regīnas Garsimartinas (Regina Garcimartin) lekcijas. Lekcijas apmeklējušie studenti varēs saņemt sertifikātu par apmeklējumu - 8 st. (0.5 KP - izvēles studiju kurss). SĪKĀK


16.04.2019.
IZMAIŅAS: UD - ind.plāns, 2TZ, 3TZ, 4TZ, 1SD, 3SD, 4SD, 2SDmg.


10.04.2019.
 • IZMAIŅAS: 3SD.
 • UZMANĪBU!
  Turpmāk ieeja 2.vidusskolā pa centrālo ieeju ābeļdārzā.09.04.2019.
 • IZMAIŅAS: UD - ind.plāns, 2SDmg.
 • STUDIJU PROGRAMMAS TIESĪBU ZINĀTNE STUDENTIEM!
  Visiem, kam ir kaut kādas saistības pie Vieslekt., Mg.iur. Elitas Dreiblathenas, tās būs iespējams sakārtot piektdien no plkst. 17.00 konsultācijas laikā.PATEICĪBA
Viss ir savstarpēji savīts, un šis saistījums ir svēts, jo viss ir pakārtots un sakārtots vienā un tajā pašā pasaules sakārtotībā. Lai tas tā būtu, mainot filiāles dislokāciju no pagrabstāva uz pirmo stāvu, bija nepieciešams studentu atbalsts un palīdzība! Paldies par laiku, darba intensitāti, nesavtību, darba sparu un līdzatbildību:

Ozoliņam Andrim
Sležim Kasparam
Audriņam Dzintaram
Blakunovam Andrejam
Kancānei Silvijai
Aldiņai Ingūnai
Ankudinovai Signei
Apenītei Ivetai
Bantauskai Sanitai
Belovai Marinai
Cakulei Ivetai
Ceplītei Ievai
Goršelatovas Marijas dēlam Mārtiņam
Kristīnei Burovai ar abām mazajām meitām
Krūmiņai Solvitai
Kukurānei Kristīnei
Latvelei Karīnai
Martuzānei Aijai
Ormanei Daigai
Ozoliņai Ilutai
Prudānei Veronikai
Rubenei Santai
Vaskai Evitai
Zupai Sabīnei

Filiāles administrācija


05.04.2019.
IZMAIŅAS: 2UVA.


04.04.2019.
IZMAIŅAS: 1SDmg, 2TZ, 3SD.


04.04.2019.
IZMAIŅAS: 1SDmg, 2TZ, 3SD.


03.04.2019.
IZMAIŅAS: 1PT, 1SDmg, 1SD.


28.03.2019.
IZMAIŅAS: 3TZ, 4SD.


27.03.2019.
IZMAIŅAS: 1SD, 3SD, 1SDmg, 1PT, 2TZ.


19.03.2019.
IZMAIŅAS: 3SD, 1UVA, 1SDmg.


14.03.2019.
IZMAIŅAS: 3SD.


13.03.2019.
IZMAIŅAS: 1SD, 3TZ.


06.03.2019.
IZMAIŅAS: UD - ind.plāns, 3TZ.


28.02.2019.
IZMAIŅAS: 2SD mg, 1UVA, 1PT.


27.02.2019.
IZMAIŅAS: 3SD, 4SD, 1UVA, 2UVA.


26.02.2019.
IZMAIŅAS: 1UD.


22.02.2019.
 • UZMANĪBU TIEM, KAS SAVUS DIPLOMDARBUS VAI MAĢISTRA DARBUS AIZSTĀVĒS ŠAJĀ VASARĀ!
  Visiem akadēmiskajiem parādiem mācību daļā jābūt nodotiem līdz 10.aprīlim, lai varētu tikt pielaists pie priekšaizstāvēšanas. Izņēmums ir prakses un kursa darbi, kurus varēs aizstāvēt priekšaizstāvēšanas laikā.
 • IZMAIŅAS: 2TZ.


19.02.2019.
IZMAIŅAS: 1UD, UD - ind.plāns, 1UVA, 1SD, 3SD.


13.02.2019.
 • STUDIJU PROGRAMMAS "SOCIĀLAIS DARBS" STUDENTIEM!
  Sadaļā Nodarbību saraksti pieejami lekciju grafiki pavasara semestrim.
 • IZMAIŅAS: 1UD, UD - ind.plāns, 2SDmg, 1UVA, 2UVA, 1PT.


12.02.2019.
 • UZMANĪBU!
  Piektdien 15.februārī plkst. 13.00 Jēkabpils pilsētas pašvaldībā Brīvības ielā 120 paredzēta pieņemšana pie pašvaldības vadības un svinīga diplomu izsniegšana profesionālā maģistra programmu absolventiem.
 • IZMAIŅAS: 1SD, 2SD.


05.02.2019.
UZMANĪBU!
Sestdien 9.februārī no plkst. 12.00-14.00 būs konsultācija pie Vieasist. Ingas Lapinskas saistībā ar jautājumiem par studiju disciplīnu "Profesionālā angļu valoda". Šajā laikā būs iespējams iegūt vērtējumu (mutiskā + rakstiskā daļa) arī tiem 2TZ studentiem, kas dažādu apstākļu dēļ nevarēs ierasties uz eksāmenu 8.februārī.


31.01.2019.
VISIEM OTRO UN TREŠO KURSU STUDENTIEM!
Līdz 13.04.2019. sekretariātā jāiesniedz iesniegums par kursa darba tēmu, kuru ir parakstījis kursa darba vadītājs. Iesnieguma veidlapas pieejams sadaļā Studiju procesam. Kursa darbu aizstāvēšana notiks jūnija sākumā/vidū. Sīkāka informācija sekretariātā.


MAĢISTRANTIEM!
Turpmāk visu ieskaišu/eksāmenu nodošanas termiņš būs 4 nedēļas, ja vien mācību daļā nav noteikts savādāk. Darbu nodošanas termiņus var aplūkot sadaļā Nodarbību saraksti zem lekciju grafikiem kā Pārbaudījumu kārtošanas plāni. Atgādinām, ka, nododot darbu pēc noteiktā termiņa, par to ir jāmaksā maksa atbilstoši BSA noteiktajiem tarifiem.


UZMANĪBU!
Atgādinām, ka ir jābūt derīgām studentu apliecībām (ISIC kartēm). Tiem, kam tādas nav izsniegtas, lūdzam par to iegūšanu interesēties sekretariātā.


STUDENTU IEVĒRĪBAI!
Jebkurš pārbaudes darbs sekretariātā jānodod līdz plkst. 10.00. Darbu nodošana notiek 3 nedēļu laikā pēc pēdējās lekcijas. Par katru nokavēto darbu ir jāmaksā maksa atbilstoši BSA noteiktajam tarifam.
Students tiks pārcelts uz nākamo semestri tikai tad, ja akadēmisko parādu skaits nepārsniedz 3 parādus un nav finansiālo parādu.