MAKSĀJUMU NOSACĪJUMI BSA STUDENTIEM 2017./2018.AK.G.


UZŅEMŠANAS KOMISIJAS APMEKLĒTĀJU PIEŅEMŠANAS LAIKS VASARAS PERIODĀ
P.: 08.30 - 16.30
O.: 08.30 - 16.30
T.: 08.30 - 16.30
C.: 08.30 - 16.30
P.: 08.30 - 16.30
Mēneša trešajā sestdienā - 21.jūlijā un 18.augustā: 09.00 - 13.0014.08.2018.
Darba piedāvājums!
Ģimenes un audžuģimenes atbalsta biedrība 'DOMUS" aicina pievienoties savai komandai sociālo darbinieku, kas ieguvis augstāko izglītību sociālā darbā un kuram ir pieredze darbā ar bērniem ne mazāk kā 3 gadi pēdējo 5 gadu laikā. Piedāvājam slēgt darba līgumu ar summēto darba laiku. Interesentiem lūgums zvanīt uz tālruni 29256484.


11.07.2018.
Darba piedāvājums Sociālajam darbiniekam darbā ar ģimeni un bērniem


14.06.2018.
IZMAIŅAS: UD 2,3 (Individuālais plāns), Mg.UVA


13.06.2018.
IZMAIŅAS: 1PT.


06.06.2018.
Uzmanību!: Svinīgais pasākums augstākās izglītības diplomu izsniegšanai notiks 22.06.2018. plkst. 13.00 Jēkabpils Tautas namā (Vecpilsētas laukums 3). Tiekamies!


06.06.2018.
IZMAIŅAS: 1SD, 2SD


05.06.2018.
  • IZMAIŅAS: UD - ind.plāns, 3TZ, 3SD.
  • STUDIJU PROGRAMMAS "TIESĪBU ZINĀTNE" 2. UN 3.KURSA STUDENTIEM!
    Atkārtota kursa darbu un prakšu aizstāvēšana notiks 08.06.2018. plkst. 17.30.


24.05.2018.
IZMAIŅAS: Mg PT.


16.05.2018.
IZMAIŅAS: 3TZ.


15.05.2018.
  • SOCIĀLĀ DARBA STUDENTIEM UN MAĢISTRANTIEM!
    Komisija atkārtotai diplomdarbu priekšaizstāvēšanai, pirmsdiploma prakšu, kursa darbu un prakšu aizstāvēšanai būs pieejama 18.maijā plkst.17.00.
  • IZMAIŅAS: 1SD, 2SD, 3SD, 4SD, UD - ind.plāns, 1UVA, 2TZ, 3TZ.


11.05.2018.
IZMAIŅAS: 3SD, 4SD.


MAĢISTRANTIEM!
Turpmāk visu ieskaišu/eksāmenu nodošanas termiņš būs 4 nedēļas, ja vien mācību daļā nav noteikts savādāk. Darbu nodošanas termiņus var aplūkot sadaļā Nodarbību saraksti zem lekciju grafikiem kā Pārbaudījumu kārtošanas plāni. Atgādinām, ka, nododot darbu pēc noteiktā termiņa, par to ir jāmaksā maksa atbilstoši BSA noteiktajiem tarifiem.


UZMANĪBU!
Atgādinām, ka ir jābūt derīgām studentu apliecībām (ISIC kartēm). Tiem, kam tādas nav izsniegtas, lūdzam par to iegūšanu interesēties sekretariātā.


STUDENTU IEVĒRĪBAI!
Jebkurš pārbaudes darbs sekretariātā jānodod līdz plkst. 10.00. Darbu nodošana notiek 3 nedēļu laikā pēc pēdējās lekcijas. Par katru nokavēto darbu ir jāmaksā maksa atbilstoši BSA noteiktajam tarifam.
Students tiks pārcelts uz nākamo semestri tikai tad, ja akadēmisko parādu skaits nepārsniedz 3 parādus un nav finansiālo parādu.