MĒS PAŠI

BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA ir juridisku personu dibināta augstākās profesionālās un akadēmiskās izglītības un zinātnes iestāde. Pamatdarbība ir personu apmācība augstākās izglītības saņemšanai uz līguma pamata, licencēto un akreditēto studiju programmu īstenošana un cita darbība, kas paredzēta Akadēmijas statūtos. Akadēmija dibināta 1992. gada 16. novembrī kā „Baltijas Krievu institūts”, bet ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006. gada 8.augusta rīkojumu augstskola mainīja savu nosaukumu un līdz ar to statusu. 2014.gada 18.jūnijā Ministru Kabinets atcēla iepriekš minēto rīkojumu un tika apstiprināta jauna BSA Satversme .
Baltijas Starptautiskā akadēmija ir lielākā privātā augstskola Latvijā, kurā studē 4500 studenti, tai skaitā vairāk kā 400 ārvalstu studentu no 20 Eiropas un pasaules valstīm. BSAdarbības un attīstības ilgtermiņa stratēģijā 2009. - 2015.gadam noteikti vairāki prioritārie darbības virzieni, tiek nodrošināta ilgtspējīga attīstība, BSA un tās reģionālo filiāļu konkurētspēja un to integrācija Baltijas un Eiropas izglītības telpā. ES struktūrfondu projektu pieredzeir sekmīga realizējot un apgūstot dažādu fondu līdzekļus (LED, ESF, ERAF, Tempus, Erasmus u.c.)..
BSA ir 3 filiāles – Rīgā, Daugavpilī, Liepājā.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra 2015.gada 15.janvāra lēmumu Nr.6-12/4928 “Par reorganizācijas ierakstīšanu komercreģistrā”,, sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Baltijas Psiholoģijas un menedžmenta augstskola” UR.reģ.nr.40003261174, tika reorganizēta – pievienojot to sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Baltijas Starptautiskā akadēmija”. Pamatojoties uz augstāk minēto reorganizācijas procesu, Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Studiju programmu licencēšanas komisijas 2015.gada 20.martā ar lēmumu Nr.58 “Par studiju programmu licencēm” tika izsniegtas licences sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Baltijas Starptautiskā akadēmija" attiecīgo BPMA studiju programmu realizēšanai.